Sijoittaminen Talous

Pörssiyhtiöiden tulokset edelleen alavireisiä

Tuloskausi alkaa kääntyä loppusuoralle. Laskin yhteen noin yhdeksänkymmenen tuloksensa jo julkistaneen yrityksen tuloslaskelmien ja taseiden tietoja. Vertasin näitä yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Tuloslaskelma- ja tasetietojen lisäksi on alla