Pörssiyhtiöiden tulokset edelleen alavireisiä

Sijoittaminen Talous

Tuloskausi alkaa kääntyä loppusuoralle. Laskin yhteen noin yhdeksänkymmenen tuloksensa jo julkistaneen yrityksen tuloslaskelmien ja taseiden tietoja. Vertasin näitä yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Tuloslaskelma- ja tasetietojen lisäksi on alla laskettu myös henkilöstömäärän ja tilauskannan vuosimuutokset. Näiden laskelmien perusteella näyttää siltä, että vuosi 2024 on alkanut alavireisenä.

Liikevaihto
Tarkasteltujen yritysten liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli yhteensä 39,5mrd€. Vuotta aikaisemman vuosineljänneksen aikana yhteenlaskettu liikevaihto oli vastaavasti 42,5mrd€. Laskua liikevaihdoissa oli täten euromääräisesti n. 7% ja reaalisesti n. 9%. Eniten laski Nokian liikevaihto (-1,192m€) ja nousi vastaavasti Nordea (+164m€).


Liikevoitto

Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli noin 5,0mrd€. Vuotta aikaisemmin liikevoitto oli vastaavasti yhteensä noin 5,2mrd€. Laskua liikevoitoissa oli täten euromääräisesti n. 3% ja reaalisesti n. 6%. Eniten liikevoitto laski Fortumilla (-198m€) ja nousi Nordealla (+283m€).

Oma pääoma
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu oma pääoma on kutistunut vuoden aikana n. 3 prosenttia ja on nyt noin 123,6mrd€.

Velka
Tarkasteltujen yritysten kokonaisvelka oli yhteensä noin 110,9mrd€ ja vuosi sitten vastaavasti yhteenlaskettu velka oli n. 113,5mrd€. Velan vähentämistä on siis edelleen jatkettu. Eniten euromääräistä velkaansa vähensi Nokia ja lisäsi vastaavasti Neste.

Tilauskanta
Tässä otoksessa vain parikymmentä yritystä raportoi uusien tilausten määrän ja kertyneen tilauskannan. Näiden yritysten yhteenlaskettu tilauskanta 31.3.2024 oli n. 36,5mrd€, kun se vuotta aikaisemmin oli näillä samoilla yrityksillä yhteensä 37,9mrd€. Tilauskanta on siis kutistunut merkittävästi. Uusia tilauksia päättyneen vuosineljänneksen aikana vastaanotettiin 9,0mrd€ arvosta ja vuotta aikaisemmin vastaavasti noin 10,0mrd€ arvosta. Jää nähtäväksi alkaako uusien tilausten määrä toipua ennen töiden loppumista ja siitä seuraavaa irtisanomisaaltoa. Eniten sekä tilauskanta, että uudet tilaukset laskivat Valmetilla. Vastaavasti suurin nousu molemmissa oli Wärtsilällä.

Henkilöstö
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli vuosineljänneksen päättyessä n.464 tuhatta. Vuotta aiemmin määrä oli vastaavasti noin 465 tuhatta. Muutosneuvottelu-uutisia tuntuu tulevan melko taajaan. Kuitenkin, tässä tarkastellut yritykset ovat vähentäneet henkilöstöään tänä kuluneena vuoden aikajaksona nettona vain noin 0.2% yhteenlasketusta henkilöstöstään. Suurin väen vähentyminen oli Stora Ensolla ja lisäys vastaavasti Valmetilla. Suuret muutokset raportoidussa henkilöstömäärässä liittyvät tyypillisesti yrityskauppoihin.

Laskelmassa on käytetty maaliskuun inflaatiolukua 2,2%. Laskelmissa käytetyt luvut löytyvät alta. Muutamissa luvuissa on käytetty pientä harkintaa.

Tuloslaskelmapohjaisia tietoja:

Tasepohjaisia tietoja:

liikevaihto liikevoitto osari osarit tulokset tulos voitto

2 thoughts on “Pörssiyhtiöiden tulokset edelleen alavireisiä

  1. Kiitos Mikko kiinnostavasta selvityksestä!

    Laskin, että listasta löytyi noin 10 selvästi liikevoittoaan parantanutta yritystä. Kärjessä oli Nordea pankki, jota voinee ehkä pitää Helsingin pörssin lippulaivana.

    Eräs parhaiten menestyneistä oli Wärtsilä,. jonka liikevoitto kasvoi peräti 38 %, mutta johtava analyytikko silti antaa ”suosituksen” vähennä. Tuntuu kyllä selvästi oudolta tällainen ajattelu..

Vastaa

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija