Sijoittaminen

Tuottovaatimuksen osatekijä: riskitön korko

Arvonmäärityksen yhtenä merkittävänä tekijänä on oman ja vieraan pääoman tuottovaatimus, jolla tulevaisuuden rahavirtoja muutetaan eli diskontataan nykyhetken rahaksi. Käyn tässä ja seuraavissa kirjoituksissa läpi tuottovaatimuksen eri komponentteja. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan