Sijoittaminen

Tuottovaatimuksen osatekijä: riskitön korko

Arvonmäärityksen yhtenä merkittävänä tekijänä on oman ja vieraan pääoman tuottovaatimus, jolla tulevaisuuden rahavirtoja muutetaan eli diskontataan nykyhetken rahaksi. Käyn tässä ja seuraavissa kirjoituksissa läpi tuottovaatimuksen