Taloyhtiö voi kieltää haitalliseksi koetun parveketupakoinnin

Huoneistoja sekä huoneistoparvekkeita ja -pihoja koskevat uudet tupakointikieltosäännökset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Taloyhtiöt voivat yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä hakea kunnalta tupakointikiellon huoneistoparvekkeille ja -pihoille, jos savu voi kulkeutua naapuriin.  Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto muistuttavat, että häiritsevän tupakoitsijan kanssa kannattaa aina ensin yrittää päästä sopuisaan neuvotteluratkaisuun, vasta sitten on järeämpien keinojen aika.

Monessa taloyhtiössä odotetaan innolla, että uusi tupakkalaki tulee voimaan ja tupakan haju haihtuu kodeista lopullisesti. Tupakoinnin kieltäminen huoneistoissa ja huoneistoparvekkeilla edellyttää tällä hetkellä yhtiöjärjestysmuutosta, jonka läpimeno vaatii osakkaiden yksimielisyyden. Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus kieltää terveyshaittaa aiheuttava tupakointi. Kynnys tupakoinnin kieltämiseen on kummallakin tavalla ollut todella korkealla.

Uusi tupakointikieltomahdollisuus helpottaa tilannetta. Kiellon hakemiseen riittää ensi vuonna Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton mukaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös, eikä savun aiheuttamia terveyshaittoja tarvitse enää osoittaa.

Kannattaa muistaa, että tupakoinnin kieltäminen asunnoissa sisällä on vaikeampaa kuin parvekkeilla tai huoneistopihoilla. Kielto voidaan määrätä asuinhuoneistoon sisälle vain, jos savun kulkeutumista ei voida rakenteita korjaamalla kohtuudella ehkäistä. Lisäksi asukkaalle on varattava mahdollisuus omin toimenpitein ehkäistä savun kulkeutuminen. 

Tarkat määräykset tulossa vielä asetuksessa 

Uusien tupakointikieltojen hakemisesta saataneen vielä tarkempia määräyksiä tupakkalakia täydentävällä asetuksella. Tarkennusta tarvitaan, jotta päätökset syntyvät yhtiöissä jouhevasti ja vältetään tupakointikiellon hakemiseen liittyvät kiistat.Tarkat ohjeet tarvitaan esimerkiksi siitä, miten asukasta kuullaan ennen kiellon hakemista ja kuinka kuulemisesta raportoidaan kunnalle.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto muistuttavatkin, että häiritsevään tupakointiin puuttuminen kannattaa edelleen aloittaa vanhoin hyvin konstein.

Ensin naapurit keskustelevat keskenään. Jos sopuratkaisua ei löydy, taloyhtiön johto ohjeistaa tupakoitsijoita, miten nämä ottavat naapurit huomioon tupakoidessaan, ja hakee tarvittaessa tupakointikieltoa huoneistoon taikka huoneistopihalle ja -parvekkeelle kunnalta. Asunto-osakeyhtiöt voivat viimeisenä keinona puuttua häiriöön ottamalla huoneisto taloyhtiön hallintaan, jos hallintaanotolle asetetut tiukat edellytykset täyttyvät. 

Related Posts