Tappioita? Viisi askelta turhien verojen välttämiseksi.

Sijoittajan tavoitteena on tietysti aina välttää tappioita, mutta varsinkin laajemmassa sijoitustoiminnassa niiltä on mahdoton välttyä. Mikäli osa sijoituksista on tappiolla, kannattaa pyrkiä siihen, ettei maksa turhia veroja. Tässä viisi askelta turhien verojen välttämiseksi.

 1. Tappioiden vähennys. Ilmeisintä ja yleisimmin tunnettua on, että jos on realisoinut voittoja, kannattaa varmistaa, että on realisoinut myös tappioita, jotta vain tappiot ylittävät voitot aiheuttavat veroseuraamuksia. Vastaavasti jos on vanhoja tappioita, kannattaa realisoida voittoja ennen kuin tappiot vanhenevat. Jos sijoitukset ovat yleisesti ottaen voitolla, tämän kohdan muistaminen riittää. 
 2. Osinkojen karttaminen. Mikäli tappioita on enemmän kuin voittoja, kannattaa välttää myös osinkoja, sillä osingoista joutuu käytännön epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta maksamaan verot aina, vaikka sijoitukset olisivatkin tappiolla. Käytännössä tappiotilanteessa ei siis lähtökohtaisesti kannata ainakaan hankkia osakkeita juuri ennen osinkojen irtoamista, vaan vasta osinkojen irtoamisen aiheuttaman kurssilaskun jälkeen. Harkintaa käyttäen voi myös myydä osakkeet ennen osingon irtoamista ostaakseen ne osingon irtoamisen jälkeen takaisin, joskin tällöin tulee ottaa huomioon välityspalkkioiden merkitys sekä riski siitä, ettei kurssi reagoikaan aivan odotetusti.
 3. Osakeannit. Tappiot vanhentuvat eli jäävät vähennyskelvottomiksi 5 vuodessa (vuotta 2010 vanhemmille tappioille vähennysaika on vain 3 vuotta). Mikäli tappiot uhkaavat vanhentua, voi tappioille pyrkiä hankkimaan lisäaikaa. Yksi keino tähän on osakeannit. Osakeannissa merkitään osakkeita tyypillisesti senhetkistä kurssia alhaisemmalla hinnalla, mikä tarkoittaa sitä, että nämä uudet merkityt osakkeet ovat yleensä jo salkkuun saapuessaan voitollisia. Automaattinen rahakonehan tämä ei ole, sillä tilannetta tasapainottaa kokonaisuuden kannalta se, että vanhojen osakkeiden arvo sulaa vastaavalla määrällä. Verotuksellisesti tämä on kuitenkin kannattavaa, koska näin pystyy luomaan voittoja, joista voi vähentää vanhoja tappioita, jotka taas korvautuvat osakeantia vanhemmista saman osakelajin osakkeista syntyvillä tappioilla. Toisin sanoen kyseisten tappioiden osalta verovähennykseen käytettävä aika kasvaa takaisin 5 vuoteen.
 4. Kierrätys. Lisäkeinona tappioiden eliniän kasvattamiseksi voi kannattaa kierrättää tappiollisia osakkeita. Voi siis realisoida uusia tappioita ja ostaa samoja osakkeita takaisin, sillä mikäli kyseiset osakkeet tämän jälkeen nousevat, voi näistä voitoista vähentää vanhoja tappioita. Mikäli haluaa varmistaa, ettei joudu ostamaan osakkeita kalliimmalla, voi ne periaatteessa myydä itselleenkin. Välityskuluja kaupoista syntyy, mutta näinkin vanhat tappiot korvautuvat uusilla, ja tappioiden elinikä kasvaa viiteen vuoteen.
 5. Johdannaiset. Tehokkain, mutta samalla vaarallisin keino tappioiden eliniän kasvattamiseen on käyttää johdannaisia. Mikäli ostaa omistamaansa osakelajiin sidottua kohtuullisen pitkän iän omaavaa myyntiwarranttia, joko warrantin tai osakkeen arvo todennäköisesti nousee. Vielä tehokkaampi vaikutus syntyy, mikäli sijoittaa yhteen osakelajiin tai kokonaiseen pörssi-indeksiin sidottuihin myynti- ja ostowarrantteihin samanaikaisesti. Tällöin saa helposti aikaan niin myyntivoittoja kuin -tappioitakin, jolloin tappiot jälleen uusiutuvat. Johdannaisten kanssa on kuitenkin vaarana, että saa aikaan suurempia tappioita kuin niiden käytöstä syntynyt verohyöty.

2 thoughts on “Tappioita? Viisi askelta turhien verojen välttämiseksi.

 1. Veroseuraamukset

  Kannattaa pitää odottamattomat veroseuraamukset mielessä kun realisoi tappioita/voittoja ja ostaa samat osakkeet takaisin itselleen. Tilanteesta on parikin oikeuden päätöstä, kuten tämä viimeinen:

  http://www.kho.fi/paatokset/58988.htm

  Summa summarum: jos veivaat osakkeita vero-optimointimielessä, tee kaupat eri päivinä. Jos myyt siis tänään osakkeita realisoidaksesi tappioita, osta samat osakkeet takaisin vasta seuraavana pörssipäivänä, jotta verottaja ei pidä toimenpidettä veronkiertona.

  1. Eri tilanne

   Olen tosiaan huomannut, että tuollaisia tapauksia on ollut. Tuon tapauksen erottaa kuitenkin tämän artikkelini (tai ainakin kohtien 2-5) tilanteesta yksi hyvin keskeinen tekijä. Tuossa tapauksessa pyritään välttymään realisoidun voiton veroilta tilanteessa, jossa ollaan kokonaisuutta katsoen voitolla. Tämä on käytännössä verotuksen siirtämistä myöhemmäksi ja mahdollisesti vieläpä ad infinitum (eli esim. sukupolvenvaihdokseen asti). Tämä on tietysti verotuksen tarkoitusta ajatellen väärin, sillä vaikka realisoimatonta voittoa ei veroteta, ei se poista sen olemassaoloa. Siksi päätös voi olla jossain määrin epämääräisistä perusteluistaan huolimatta ainakin moraalisesti perusteltu. Sen sijaan mikäli ollaan kokonaisuutta katsoen tappiolla, on väärin, jos joutuu lisäksi maksamaan veroa osingoista tai tappioiden vanhentumisesta johtuen. Tällaisessa tilanteessa vero-optimointi ei ole perusteltujen verojen välttelyä, vaan oikeudenmukaisuuden tavoittelua.

    

Comments are closed.

Related Posts