Terveydenhuoltosektori on toimialojen kestomenestyjä

Sijoittaminen

Piksu Toimitus tutki miten pohjoismaiset sektori-indeksit ovat käyttäytyneet. Terveydenhuoltoon keskittyneet yritykset ovat olleet pohjoismaisten pörssien parhaimmistoa kun taas kasvuyrityksiksi joskus mainitut teknologiayritykset ovat pärjänneet varsin keskinkertaisesti.

Merkittävä käänne tapahtui vuoden 2022 alussa kun korot lähtivät nousuun. Kiinteistöjen ja asuntojen arvot sukelsivat varsinkin Ruotsissa ja samalla putosivat erityisesti Ruotsin pörssissä listatut lukuisat kiinteistö- ja asuntosijoitusyhtiöt. Suhdanteille vähemmän herkät alat kuten pankit, elintarvikkeet ja terveydenhuolto pärjäsivät korkojen noustessa muita paremmin.

Toimialojen väliset keskinäiset menestyserot voivat olla merkittäviä ja toimialasijoittaminen onkin eräs hyvä vaihtoehto taloutta seuraavalle ja ymmärtävälle sijoittajalle.

Toimialojen väliset menestyserot muuttuvat muutamien vuosien välein. Korona kriisi rankaisi matkailualan yrittäjiä ja nosti esimerkiksi nettipelaamista tarjoavien yritysten kursseja. Korkojen nousu taas rankaisee pääomavaltaisia syklisiä aloja ja suosii ihmisten päivittäisiä kulutustarpeita tyydyttäviä velattomia yrityksiä. Eikä tämä tähän pääty. Seuraavaa käänne saattaa aiheutua ylivelkaantuneiden konkursseista tai jostain muusta merkittävästä kansantaloutta ravistelevasta tekijästä. Sektorisijoittaja yrittää ymmärtää miten kansantalouden kannalta merkittävät käänteet vaikuttavat ja yrittää suunnata sijoituksiaan kulloisestakin käänteestä hyötyviin sektoreihin.

Lisää tietoa:  Pohjoismaiset sektori-indeksit / Nasdaq

 

 

One thought on “Terveydenhuoltosektori on toimialojen kestomenestyjä

  1. ” Suhdanteille vähemmän herkät alat kuten pankit, elintarvikkeet ja terveydenhuolto pärjäsivät korkojen noustessa muita paremmin.”

    Terveydenhuollon yritykset ovat markkinoiden suosiossa myös siksi, että elintason noustessa ihmiset arvottavat terveyttä aiempaa enemmän siksi, että kasvanut varallisuus sallii niin tehtävän ja kalliit lääkkeet tai kalliimpi hoito on mahdollista yleisen vaurauden kasvaessa. Myös noussut tiedon taso terveyttä uhkaavista vaaroista lisää yleistä huolestuneisuutta omasta terveydestä.

    Kirjoittaessani sijoituskirjaa ”Löytöretki sijoitusmaailmaan” (https://piksu.net/page/8/) analysoin 96 hyvin tunnettua yritystä Euroopasta ja USA:sta. Niistä 17 olivat terveydenhuollon erityyppisiä yrityksiä. Kyseinen toimiala oli sijoittajien suosiossa marraskuussa v. 2022 ja tilanne näyttää edelleen jatkuvan hyvinkin samankaltaisena. Peräti 88 % näistä terveydenhuollon yrityksistä osoittautuivat ”löydöiksi” fundamenttiensa ja näiden osakkeiden pörssimenestyksen perusteella. Pääosa näistä yrityksistä oli USA:n tunnettuja terveydenhuollon yrityksiä, joten terveydenhuollon toimialamenestyksen voinee arvioida olevan globaalin ilmiön eikä perustuvan vain pohjoismaiden osakemarkkinoihin.

    Eräitä syitä tämän toimialan hyvään menestykseen on tiukka lääkealan tai toiminnan viranomaisvalvonta sekä korkea alallepääsykynnys.

    USA:sta on levinnyt maailmalle käytäntö, jossa alan viranomainen FDA (Food and Drug Administration) antaa uusille lääkkeille myyntiluvat. Sen jälkeen lääkkeellä on monopolihinnoittelu 10 vuoden ajaksi. Vastaava menettely on kaikissa johtavissa teollisuusmaissa, joten alan kannattavuus on ilmeisesti parhaita maailmassa.

Comments are closed.

Related Posts