Tilastoja, otoksia sekä johtopäätöksiä, osa 3.1

 

Tein vähän lisää tutkimuksia Kenneth Frenchin data libraryn (käsittääkseni maailman luotetuin data) kuinka on tämän kuukausittaisen vaihtelun kanssa.

Kaikilla matemaattisilla (kuten myös muilla) tavoilla mitata asioita on omat reunaehtonsa milloin ne toimivat. ANOVA menetelmällä on seuraavat reunaehdot:

1.       Virheet ovat toisistaan riippumattomia eli niillä ei saa olla keskinäistä korrelaatiota

2.       Jakaumat ovat normaalijakautuneita. Laskelmat voidaan kuitenkin tehdä, mutta tilastollisten johtopäätösten teko vaatii normaalijakautumista

3.       Varianssien homogeenisuus

Näiden oletuksien paikkansapitävyyttä voidaan tietenkin kanssa tutkia, mutta en sitä täällä tee koska se menee kertomuksieni tarkoituksen ylitse. Pyrin näyttämään mahdollisimman yksinkertaisesti, että vaikka markkinoilla on anomalioita moneen suuntaan, niin varsin tehokkaat ne ovat. Tehokkuus tarkoittaa, että helpolla ei löydä vaurastumiskonetta edes kalenterianomalioista, vaan eriaikojen tuottoeroavaisuudet johtuvat jostakin muusta kuin kuukauden järjestysluvusta, luultavasti sattumasta. Huonolla testauksella ja huonolla data–aineistoilla löydämme vaurastumisen keinon, mutta se vaurastuminen on jo jonkun muun taskussa tai sinun vauraus on siirtymässä jonkun muun taskuun.. Silloin kun olin nuori, jo ruma sekä  monta tuhatta vähemmän tappiota pörssissä tehnyt, olin pidetty ihminen monissa piireissä kun löysin jatkuvasti hienoja anomalioita ja rikastumistapoja. Nykyäänkin innostun monista asioista, mutta innostuksen oppirahoja tarpeeksi maksettuani aina ensin epäilen testauksen laadukkuutta. 

Ylläolevasta kuvasta näemme, että tuolla ajanjaksolla tarvittava raja-arvo millä löydämme eroavaisuuksia löytyy on peräti 12%! Kun meillä on 12 eri kuukautta niin sattumaltakin pitäisi löytyä tuon verran eroavaisuuksia tai jopa enemmän. Kun muutamme ajanjakson  vuodesta 1960 alkavaksi, niin 

p-arvo onkin jo 20%. Tämä ei näytä kalenterianomalialta vaan jopa jonkun verran sitä, että jos alkuvuonna on noussut niin nousua jatkunee eli antikalenterianomalialta. Asiaa täytyy tutkia lisää. Mukana on myös tämä Excel-taulukko.
PS. En kauhean hyvin osaa käyttää Exceliä joten älkää kauhean hirveästi naurako taulukolleni. Tosin kestän sen, koska nauru on aina aiheellista ainakin tässä tapauksessa!

Related Posts