Tommi Taavila / Sijoittajan syklit

Sijoittaminen

Tommi Taavilan uusin kirja, Sijoittajan syklit, tarkastelee syy-seuraussuhteita ja joukkopsykologiaa, joiden ohjaamana sijoittajille tärkeät talouden syklit syntyvät. Sijoittajien kokemat tunnetlilat synkronoituvat niin, että yhteistä pörssimasennusta seuraa toivo ja optimismi, joka saadessaan voimaa nousevista kursseista saavuttaa yhteisen euforian ja jopa omahyväisyyden kunnes sitten tämän omahyväisyyden seurauksena kurssit nousevat liian korkealle ja päädytään kurssilaskun aiheuttamaan ahdistukseen, paniikkiin ja loppujen lopuksi takaisin pörssimasennukseen.

Joukkopsykologia on mukana luomassa monenlaisia syklejä

Osakkeiden hintasyklin ohella kirja käsittelee monipuolisesti eri pituisia ja erilaisia syklejä, joista monista löytyy joukkopsykologian aiheuttamia piirteitä. Kirjan kuvaa muun muassa seuraavia syklejä: kansantalouden sykli, rahoitusmarkkinasykli, toimialasyklit, yrityksen kehityssykli, kiinteistösykli ja hyödykesykli. Näitä syklejä kuvataan sijoittajan näkökulmasta antaen sijoittajalle ymmärrystä siitä miten sykliin kannattaa suhtautua.

Talebin kerroin kertoo yrityksen riskisyyden suhteessa liivaihdon muutokseen

Kirja esittelee muiden asioiden ohella mielenkiintoisen yksityiskohdan, niinsanotun Talebin kertoimen (tuloksen muutos / liikevaihdon muutos)  ja laskee sen arvot Suomalaisille pörssiyhtiöille. Talebin kerroin kertoo yrityksen riskisyydestä suhteessa liikevaihdon muutokseen. Yhtiöt, jotka pystyvät nopeasti sopeuttamaan kulujaan laskeneeseen liikevaihtoon saavat hyviä Talebin kertoimen  arvoja kun taas pääomavaltaiset alat saavat usein heikkoja Taleb:n kertoimen arvoja. Taleb:n kertoimella on merkitystä silloin kun taloudessa on turbulenssia, kuten nyt korona aikana.

 

Lisää tietoa:  Amazon

 

 

 

One thought on “Tommi Taavila / Sijoittajan syklit

  1. Mainittakoon, että omahyväisyys iskee vasta euforian jälkeen sijoittajien ollessa vielä lähes varmoja uusista huipuista, kun hinnat eivät heti lähdekkään jyrkkään ja pidempään laskuun vaan hyppäävät lyhyehkön laskun jälkeen kohti euforian tuomaa huippua päästen takaisin sen lähelle. Tämän niin sanotun kuolleen kissan hypyn jälkeen vasta syntyy pidempi ja nopeampi alamäki. Lisäksi euforiasta on mainittava, että sitä ei esinny joka syklissä.

Comments are closed.

Related Posts