Tulokset ovat kasvaneet yli 30% verrattuna vuoden takaiseen ja näkymät ovat parantuneet

Sijoittaminen Talous

Nordean Antti Saari: Tulokset ovat kasvaneet kaikkialla, USA:ssa ja Euoroopassa yli 30%. Vahvimmat kasvuluvut nähtiin syklisillä toimialoilla kuten energia-alalla ja perusteollisuudessa kun taas suhdanteille vähemmän herkät alat kuten yhdyskuntapalvelut ja päivittäistavarakauppa joutuivat tyytymään alle 10% kasvuun.

Inflaatio mainittiin huolenaiheena yritysten osavuosikatsauksissa. Tämä kertoo siitä että inflaatio kiinnostaa yritysjohtoa. Tästä huolimatta yritysjohto indikoi koko vuodelle paranevia tulosnäkymiä ja Nordea uskoo että näkymien paraneminen jatkuu vuoden aikana.

Vahvat tulokset ja näkymät ovat sijoittajien osalta jääneet talous- ja maailman- politiikan varjoon. Kurssit ovat laskeneet.

Vastaa

Related Posts