Pörssiyritysten päättynyt vuosineljännes oli heikko

Lajittelematon Sijoittaminen Talous

Tuloskausi alkaa olla loppusuoralla. Laskin yhteen noin viidenkymmenen tuloksensa jo julkistaneen yrityksen tuloslaskelmien ja taseiden tietoja. Vertasin näitä yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Joidenkin yritysten tulostiedot eivät olleet laskelmaa tehtäessä vielä käytettävissä. Tästä huolimatta uskallan todeta, että pörssiyritysten päättynyt vuosineljännes oli heikko.

Tuloslaskelmat ja kannattavuus
Tämän ”pika-analyysin” perusteella pörssiyritysten myynti ja kannattavuus on toisen vuosineljänneksen aikana kääntynyt selkeästi huonoon suuntaan. Yritysten heikko kannattavuuskehitys johtunee kuluttajien ostovoiman nopeasta heikentymisestä.

Liikevaihto
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 2q2022 oli 39,1mrd€ ja 2q2023 vastaavasti vain 37,2mrd€. Laskua liikevaihdoissa oli euromääräisesti ~5%. Reaalisesti näiden yritysten liikevaihto laski ~11%.

Liikevoitto
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu liikevoitto 2q2022 oli 3,7mrd€ ja 2q2023 vastaavasti vain 2,8mrd€. Laskua liikevoitossa oli euromääräisesti ~25%. Reaalisesti näiden yritysten liikevoitto romahti lähes kolmanneksen.

Taseet ja velkaantuneisuus
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu tase on jonkinverran vahvistunut vuodentakaisesta. Korkokustannusten kohoaminen lienee herättänyt yrityksiä vähentämään velkaantuneisuuttaan ja siten rakentamaan taloudellisia puskureita tulevaisuuden varalle.

Oma pääoma
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu oma pääoma 30.6.2022 oli 82,6mrd€ ja 30.6.2023 vastaavasti 83,7mrd€. Kasvua oman pääoman määrässä oli siis euromääräisesti noin prosentin verran. Reaalisesti näiden yritysten oma pääoma pieneni noin 5%.

Velka
Tarkasteltujen yritysten velka oli 30.6.2022 yhteensä 103,2mrd€ ja 30.6.2023 vastaavasti 102,0mrd€. Yhteenlaskettu velan määrä supistui euroissa laskettuna noin prosentin ja reaaliarvoisesti noin 7%.

Laskelmassa käytetyt luvut alla. Huomaa että luvuissa saattaa olla virheitä tai harkintaa mm. siinä käytetäänkö raportoituja vai oikaistuja lukuja ja onko vähemmistöosuudet ja hybridilainat mukana omassa pääomassa.

osavuosikatsaus tase tulokset tuloslaskelma

Related Posts