Tuottaako tutkimuspanostus tulosta

Uutiskynnyksen Suomessakin ylittänyt selvitys kertoo, että T&K panostus ei tuokaan parempaa tulosta tai lisää kasvua.

Selvityksen ”The 2014 Global Innovation 1000” on tehnyt yhtiö nimeltä Strategy & (Formerly Booz & Company). Yhtiö on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan vuosittaisen selvityksen maailman suurimmista tutkimukseen panostaneista yrityksistä. Nuo 1000 suurinta tutkijaa edustavat 647 biljoonalla dollarilla noin 40 % prosenttia maailman T&K panostuksesta.

Otsikkotasolla tulokset kertovat seuraavaa:

Globaalisti tutkimuspanostuksen kasvu on jatkunut mutta vauhti on hidastunut
Kasvu on suurempaa pienemmillä toimialoilla
Kiina kiihdyttää vauhtia innovaatioissa
Kuluneet 10 vuotta kasvua
Innovaation prioriteetit tulevat muuttumaan seuraavana 10 vuotena
Myös innovaatiossa vähemmän voi olla enemmän
Tärkeintä on kuinka käytät rahasi, ei määrä.

Tämän selvityksen mukaan kaksi viimeisintä otsikkoa tarkoittavat mm. että panostus T&K toimintaan ei korreloi yritysten taloudellisen menestyksen kanssa.

Tämä on päinvastainen tulos kuin mitä monet aikaisemmat referee julkaisut ovat kertoneet: Tutkimukseen sijoitetut rahat poikivat hyvää tuottoa.

Selitystä haettaessa raportissa huomio kiinnittyy toimialaeroihin: Innovatiivisissa yhtiöissä on enemmän IT ja internet yhtiöitä kun taas puolestaan tutkimuspanostajissa enemmän painoa on lääketeollisuudessa ja muilla perinteisemmillä aloilla. Tosin raportin metodologia-osuus kertoo, että toimialaerot olisi huomioitu suhteellisilla sijoilla.

Tässä näytteeksi kärki yhtiöt: innovoijat sekä T&K panostajat
Innovoivien yhtiöiden kärki:
1. Apple
2. Google
3. Amazon

Eniten tutkimukseen panostaneet yhtiöt:
1. Volkswagen
2. Samsung
3. Intel

Eräs minulle mieleen tuleva selitys T&K:n huonolle tuottavuudelle raportissa voisi olla ilmiön mahdollinen epälineaarisuus. Monessa muussa innovaatiotutkimuksessa on todettu riippuvuuden olevan U-kirjaimen tai pikemminkin käännetyn U-kirjaimen muotoinen.  Tällöin lineaarinen riippuvuus voi olla olematon.

Mutta kaiken kaikkiaan erittäin lukemisen arvoinen raportti. Se kertoo mm. että kiinalaisyrityksiä top 1000 yrityksen joukossa oli nyt 114 kun vielä vuosikymmen sitten kiinalaisia oli yrityslistalla vain kahdeksan.

One thought on “Tuottaako tutkimuspanostus tulosta

  1. Tuotekehitystä lähellä oleva tutkimus tuottaa rahallista tulosta

    Minun kokemukseni mukaan tuo mainitsemasi suurten yritysten tutkimuspanos ei ole aina hyvässä käytössä. Eikä se välttämättä suuntaudu tuotteisiin.

    Pienten yritysten tutkimuspanos sen sijaan suuntautuu tuotteisiin ja käytännön tekemiseen. Ja monasti tuota tutkimusta ei edes nimitetä tutkimukseksi. Esimerkiksi Suomen nopeimmin kasvava vientisektori, peliala, ei aina tilastoi tehtyä työtä tutkimukseksi vaikka työ vaatii viimeisintä osaamista ja siinä kehitetään uutta.

    On tosiaan hyvä kysymys missä kulkee tuotekehityksen ja tutkimuksen raja. Mutta luulisin, että tuo pienten yritysten tekemä korkean teknologian tuotekehitys on sellaista "tutkimusta", joka tuottaa myös rahallista tulosta.

    Kai

Comments are closed.

Related Posts