Työeläkeyhtiöiden osakesijoitukset tuottivat alkuvuonna välttävästi

Talous Yhteiskunta

Työeläkevaroistamme (240 Mrd) suurin osa (54%) on sijoitettuna osakkeisiin maailmalla, Suomessa ja euroalueella. Tuotto oli alkuvuonna, Q1,Q2/2021, vättävän ja tyydyttävän välimaastossa. Osakesijoitusten tuotto jää jälkeen sekä Suomen ja maailman osakeindekseistä, mutta voittaa euroopan osakkeet. Hieman parempaan tuottoon olisi päästy jos olisi sijoitettu indeksirahastoihin. Osakevalinnat eivät ole aina onnistuneet, mutta keskimäärin ei ole jääty indeksistä kovinkaan paljon.  Osakesijoitukset ovat tuottaneet 16,7% ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Työeläkevarojen korkosijoitukset ovat tuottaneet 1,3%, kiinteistösijoitukset 2,1% ja vaihtoehtoiset sijoitukset 5,6%. Työeläkeyhtiöt ovat tehneet viisaan päätöksen ja sijoittaneet varat pääosin osakesijoituksiin. Niistä on saatu parasta tuottoa.

Eläkevarat ovat suurin sijoituksemme ja siksi on tärkeää että tuottoa seurataan mediassa.  Suomalaisilla yksityishenkilöillä on noin 60-70 Mrd€ portfoliosijoitusvarallisuutta (osakkeita ja rahastoja).  Julkisen sektorin hallussa onkin pääosa suomalaisesta portfoliovarallisuudesta.

Julkisen sektorin varallisuudella varmistetaan että julkinen sektori pystyy käyttämään omistajavaltaa (nimitysvaltaa nimitysvaliokunnissa) lähes kaikissa suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Työeläkeyhtiöt on lailla määrätty työmarkkinajärjestöjen ohjaukseen ja tällä tavalla sinetöityy työmarkkinavalta yritysten johtamisessa. Lähes kaikki suuret pörssiyhtiömme ovat tosiasiallisesti työmarkkinoiden ja/tai valtion pääasiallisessa omistajaohjauksessa.

Lisää tietoa:   Tela:n sijoitusanalyysi

Kuvan lähde: pixabay

 

Related Posts