Työhyvivointia on hyvä mitata ja tulokset kannattaa kommunikoida kaikille työntekijöille

Kevyttä

Työhyvinvointia on hyvä mitata jatkuvasti ja tulokset kannattaa kertoa organisaatiolle.  Työtoveri voi silloin tukea kollegoitaan ja esimies voi silloin osata panostaa työhyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin. Ongelmiin löytyy usein apua kun ne tiedetään.  Työhyvinvointi on jokaisen tiimin, osaston ja yksikön yhteinen asia. Tämä viisaus löytyy rivien väliin piilotettuna Maija Vänskän tuoreesta väitöskirjasta ”Työhyvinvointi ja sen kehittäminen julkisessa organisaatiossa”.

Väitöskirja kertoo suuren julkisen organisaation työhyvinvoinnin kehittämisestä

Väitöskirja käsittelee työhyvinvointia ja sen kehittämistä suuressa julkisessa organisaatiossa.  Työhyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat yleensä pahimpia suurissa organisaatioissa kun taas pienissä organisaatioissa ihmiset viihtyvät paremmin.

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimusongelmiin: ”Millaiselta näyttää julkisen organisaation hankemuotoinen työhyvinvoinnin kehittäminen?” sekä ”Millaisia tuloksia julkisen sektorin organisaation hankemuotoisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan saavuttaa?”

Tutkimuksen tieteellisenä tuloksena toimivat työn teoriaosassa käsiteltävät työhyvinvointiin liittyvät teoreettiset kehikot, joiden avulla luotiin uutta ymmärrystä hankemuotoisen työhyvinvoinnin kehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista. Hankintaosaamisen tasoa pidetään väitöskirjassa keskeisenä työhyvinvointihankkeen onnistumista ennakoivana tekijänä (työnhyvinvoinnin kehittämishanke ostettiin ostopalveluna).

Työn käytännön kontribuutiona tarjotaan työhyvinvointihankkeen asiakirja- ja kyselyaineiston analyysiin perustuvia hankintakriteereitä. Hankintakriteereissä esitetään useita vaatimuksia sekä palveluntuottajalle että -ostajalle. Hankintakriteerien lisäksi korostetaan hankkeen tulosten mittaamista. Tutkimus haluaa osoittaa, että työhyvinvoinnin hankemuotoiseen kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä näin syntyy tunne henkilöstöstään muutostilanteissa välittävästä organisaatiosta.

Väitöskirja on tapauskuvaus siitä mitä tapahtuu kun hyvinvoinnin kehittäminen ostetaan ulkopuolelta

Väitöskirjaa lukiessa oppii ymmärtämään suuren organisaation työhyvinvointiin liittyviä ongelmia. Varsinkin niitä tilanteita kun työhyvinvointi ostetaan ulkopuoliselta hankkeen toteuttajalta.

Väitöskirjasta saa sellaisen kuvan, että suuret julkiset organisaatiot ovat aika lailla ymmällään ja eksyksissä siitä, miten työhyvinvointia pitäisi kehittää.

 

Kuva Nico Franz Pixabaystä

 

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija