Osakkeet ovat tuottaneet korkosijoituksiakin huonomman tuloksen

Sijoittaminen

Osakesijoitukset ovat tuottaneet tänä vuonna korkosijoituksiakin suuremman tappion (ohessa Yahoo Finance tuottama kuva). Kehitys on tyypillistä tilanteelle jolloin inflaatio lähtee laukkaamaan ja korot nousuun.

Heikolle sijoitusilmapiirille on hyvät syyt:

  • Nousevat korot kasvattavat vähitellen ja viiveellä yritysten rahoituskustannuksia. Yritykset joutuvat maksamaan suurempaa korkoa uusiessaan vanhoja lainojaan. Yritysten voittojen pelätään tämän takia vähitellen pienenevän.
  • Nousevat korot alkavat houkutella sijoitusrahaa korkosijoituksiin.
  • Velalla osakkeisiin sijoittaneet purkavat korkojen noustessa velkataakkaansa. Osakkeita tulee nopeassa tahdissa myyntiin ja osakkeiden hinnat laskevat.
  • Nousevat korot vähentävät asuntojen kysyntää, kulutusluottojen käyttöä, julkisen sektorin velanhoitokuluja ja kulutushalukkuutta.  Pelkona on, että kulutuksen pieneneminen johtaa yritysten voittojen pienenemiseen ja taantumaan.
  • Pitkän koron rahastot pärjäävät heikosti. Niissä on pitkän juoksuajan matalakorkoisia lainapapereita joiden markkina-arvo laskee.  Lyhyen koron rahastot pärjäävät paremmin.

Meitä kaikkia tietysti kiinnostaa se, milloin tilanne stabiloituu ja kuinka paljon sijoitusomaisuuden arvot vielä putoavat ennen kuin tasapaino saavutetaan. Ajankohdan arvioiminen voi olla tässä vaiheessa vaikeaa. Tilanteen kehittymistä kannattaa seurata ja toimia järkevästi. Sjoitusvelkaa ja velkaisia yrityksiä kannattaa välttää. Nousevat korot ja inflaatio suosivat hyvää osinkoa maksavia velattomia arvoyrityksiä. Pidemmän koron rahastoja olisi hyvä kavahtaa ja siirtää rahoja mielummin rahamarkkinarahastoihin (lyhyen koron rahastoihin) tai makuuttaa rahoja vaikkapa tilillä.

Turbulenssia on sekä takana että edessä. Mutta tämä aika, jossa elämme, on mielenkiintoinen. On vauhtia ja railakkaita tilanteita. Sijoittajan elämä on nyt jännittävää.

Kuvan lähde:  wikimedia / Chris Atkinson

 

One thought on “Osakkeet ovat tuottaneet korkosijoituksiakin huonomman tuloksen

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.