Työllisyysaste selittää asuntojen hintakehitystä

Uusi Hypon Asuntoindeksi osoittaa, että pääkaupunkiseudun ja Tampereen asuntomarkkinat askeltavat vakaasti heikosta talouskehityksestä ja suuresta epävarmuudesta huolimatta. Asuntojen kysyntä on piristynyt ja syväjää sulaa, vaikkakin hitaasti.

Vaikka kysyntä kasvoi, pysyivät kauppamäärät yhä normaalin tason alapuolella. Asuntojen hintaennuste lupaa vuodelle 2015 noin 0,8% laskua ja ensi vuodelle 0,5% nousua (?).

Työllisyys vaikuttaa merkittävästi asuntojen hintakehitykseen

Asuntojen hintakehitykseen vaikuttaa etenkin työllisyys sekä rahoituksen saatavuus ja hinta. Kolmantena tekijänä on asuntotuotanto, minkä vaikutus tuntuu pidemmällä aikavälillä.

Sekä 1990-luvun lamassa, että finanssikriisin yhteydessä hinnat laskivat, kun työmarkkinat sakkasivat.

Katsauksen keskeiset asiat

– Asuntokaupan syväjää sulaa reunoilta, kestävä nousu yhä kaukana
– Asuntojen hinnat pysyvät kohmeessa 2015-2016
– Muuttoliike ja riittämätön uudistuotanto tuovat nostetta kasvukeskuksien hintoihin
– Pitkään matalana pysyvä korkotaso pehmentää kasvavan työttömyyden oireita
– Asuntojen hinnoissa tinkimisvaraa, muttei kuplaa – pätee myös pääkaupunkiseutuun

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin