Työntekijät haluavat sopia työehdoista työpaikoilla ilman ammattiliittoja

Yhteiskunta

Suuri enemmistö työllisistä (70 %) on sitä mieltä, että työnantajan ja työntekijöiden pitää pystyä sopimaan työpaikoilla ilman ammattiliittoja kertoo Työelämägallup. Eri mieltä asiasta on vain 16 % vastaajista ja 14 % ei osaa arvioida asiaa.  

– Yrityksillä on Suomen lain mukaan täysi oikeus sopia työehdoista oman henkilöstönsä tai sen valitseman edustajan kanssa ilman liittoja, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomessa on sopimisen ja järjestäytymisen vapaus. Yksikään liitto ei saa viedä työntekijöiltä eikä yrityksiltä tätä vapautta, kuten nyt tapahtuu.

Työpaikalla haluttaisiin nykyistä enemmän sopia palkoista, korvauksista ja lisistä (50 % vastaajista), työajoista (49 %) sekä lomien ja vapaiden ajankohdista (46 %).

Työntekijöiden ja yrityksen vastakkainasettelu on suurelta osin työmarkkinajärjestöjen tarkoituksellisesti aikaansaama tilanne

Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat tutkitusti avoimet ja luottamukselliset valtaosassa yrityksiä. Se heijastuu tämän kyselyn tuloksessa, kun työpaikkasopimiselle annetaan vahva tuki.

– Pienissä yrityksissä luottamusta on tutkimusten mukaan eniten. On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat, Pentikäinen toteaa.

Noin kaksi kolmesta (64 %) työllisestä on sen kannalla, että työpaikoilla pitäisi olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat.

Luottamusvaltuutettu edelleen ykkössuosikki sopijaksi 

Jos työpaikalla sovittaisiin paikallisesti, suosituimmat sopijapuolet työntekijöiden puolesta olisivat koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu (38 %) tai koko henkilöstö yhdessä (28 %).

Myös liittojen jäsenet haluavat sopijaksi mieluummin valtuutetun kanssa kuin luottamusmiehen.Liiton jäsenten valitsemaa luottamusmiestä kannattaisi 19 % työllisistä.Järjestys oli sama myös edellisessä mittauksessa.

– Luottamusvaltuutetun kannatus on vahvinta suurilla työpaikoilla. Pienillä taas halutaan sopia koko porukan voimin, mikä on luontevaa, koska se helposti onnistuu.

 

Kuvan lähde:  pixabay / jarmoluk

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan