Väestönsuojavelvoitteen helpotus alentaa lähivuosina uusien pien- ja rivitaloasuntojen hintoja (?)

Uusien asuntojen neliöhinnat ovat Suomessa olleet merkittävästi korkeampia kuin esimerkiksi Saksassa. Asian korjaamiseksi asuntoministeri Jan Vapaavuori ajaa muun muassa väestösuojavelvoitteen keventämistä ja mahdollista poistamista.  

– Asuntoministeri Jan Vapaavuori on oikeassa vastustaessaan hallituksessa rakentamisvelvoitteen jatkamista, toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoi puhuessaan Hausjärven Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa Hausjärven Hikiällä.

Yksittäisille yrityksille ei tulisi sälyttää veronmaksun lisäksi yhteiskunnalle kuuluvia kustannuksia, jotka eivät liity yritystoiminnan harjoittamiseen. Ne uhkakuvat, joihin väestönsuojilla varaudutaan, eivät johdu yritysten toiminnasta.

– Pidämme perustellumpana vaihtoehtona sitä, että julkisyhteisöillä ylläpidettäisiin edelleen velvollisuus rakentaa riskiarvioiden perusteella tarvittavia yhteissuojia. Tällöin vältyttäisiin lukuisten pienten väestönsuojien rakentamiselta, joka olisi kustannusten kannalta järkevää, Järventaus arvioi.

– Rakennuskustannukset väestönsuojien osalta ovat pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuttomia. Väestönsuojan rakentamisvelvoite nostaa rakennuskustannuksia useita prosentteja rakentamisen kokonaiskustannuksista, mikä tarkoittaa voimassa olevan velvoitteen neliöalarajan kohdalla noin 60 000 euron lisälaskua.

Rakentamisvelvoitteet ovat jarruttaneet yritysten mahdollisuuksia rakentaa uusia teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia. Velvoite on johtanut siihen, että lisäkustannukset välttääkseen osassa yrityksistä ei ole rakennettu yrityksen tarvetta vastaavan kokoisia rakennuksia.

– Jollei väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta päätetä jo nyt luopua, tärkeää olisi, että seuraava hallitus laatiessaan turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa ottaa uudelleen arvioitavaksi väestönsuojien rakentamisen tarpeellisuuden ja toteuttamistavan, Järventaus toteaa.

Useat seikat, kuten esimerkiksi tehokkuusnäkökulmat puoltavat isojen suojien rakentamista, mikä hoituu parhaiten valtion tai kuntien toimin. Suomessa on jo tällä hetkellä 3,5 miljoonalle henkilölle suojapaikka. Useissa muissa maissa väestönsuojien rakentamista on vähennetty tai siitä on luovuttu kokonaan.

2 thoughts on “Väestönsuojavelvoitteen helpotus alentaa lähivuosina uusien pien- ja rivitaloasuntojen hintoja (?)

  1. Ei alenna hintoja

    Tämä on vähän kuin alv-alennuksien kanssa kikkailu ja ehkä jopa pahempaa. Velvoitteen purkamisen jälkeen hinnat ovat samalla tasolla ja muutokset satavat suoraan rakentajien tuloksiin.

Comments are closed.

Related Posts