Väitös: Suomalaisten startupp yritysten kehno kasvu johtuu julkisen sektorin sekavuudesta ja koordinoimattomuudesta

Filosofian maisteri Sakari Sipolan tuoreen väitöskirjan (väitöstöstilaisuus Oulun Yliopistossa 5.6.2015) aiheena ovat Suomalaiset startupp yritykset. Väitöskirjan lähtökohtana on tosiasia, että olemme monessa rankingissa maailman kärkitasoa, kun mitataan esimerkiksi innovatiivisuutta, kilpailukykyä tai koulutusta. Lisäksi julkiset investoinnit yrittäjyyden edistämiseksi ovat merkittäviä, mutta lopputulokset maailmalla menestyvien startuppien muodossa ovat heikot.

Tähän etsitään väitöskirjassa ratkaisua käymällä läpi koko startup-teollisuuden historia ja haastattelemalla eri toimijoita Suomessa, Israelissa ja Piilaaksossa.

Suomen heikon menestyksen kohdalla kysymys ei ole niinkään potentiaalisten innovaatioiden määrästä, vaan startup-teollisuuden heikommasta kyvystä viedä innovaatiot menestyväksi liiketoiminnaksi kansainvälisillä markkinoilla. Tämä tilanne on vallinnut pitkään ja sitä on ylläpitänyt suureksi kasvanut startup-teollisuuden toimintaan vaikuttava julkisten toimijoiden joukko. Kyse ei ole vain yksittäisistä yrityksistä vaan koko startup-teollisuudesta ja siitä, miten hyvät ideat saadaan jalostettua voittaviksi yrityksiksi.

Johtopäätösten perusteella Suomen startup-teollisuuden toimijarakennetta, käytettäviä rahoitusinstrumentteja sekä työnjakoa yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä on uudistettava. Lisäksi tavoitetasoa on nostettava ja vastuuta tulosten saavuttamisesta lisättävä. Tällöin vuosikymmeniä alisuoriutunut startup-teollisuutemme saadaan toimimaan tehokkaammin ja paine voittavien yritysten rakentamisesta laajennettua entistä useamman startup-teollisuuden toimijan harteille.

Related Posts