Valtio turvaa sähkönsiirtoverkon pysymisen suomalaisissa käsissä

Osakekauppa, jonka myötä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n osake-enemmistö siirtyy valtiolle, on solmittu. Yhteiskunnan toimivuuden ja sähkön käyttäjien kannalta on tärkeää, että Suomessa on toimitusvarma, tehokas ja edullinen sähkönsiirtoverkko, joka turvaa myös yhteiskunnan strategiset intressit ja huoltovarmuuden. Samalla varmistetaan edellytykset kehittää siirtoverkkoa ja voimajärjestelmää valtakunnallisen kokonaisedun näkökulmasta.

Sopimuksen allekirjoittivat 19.4.2011 ostajina valtiota edustavat työ- ja elinkeinoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja myyjinä Fortum Power and Heat Oy ja Pohjolan Voima Oy.

Allekirjoitettu sopimus on yhdenmukainen osapuolten tammikuussa saavuttaman neuvottelutuloksen kanssa. Suomen valtio ja Ilmarinen ostivat Fortumin ja Pohjolan Voiman omistamat Fingrid Oyj:n osakkeet 650 miljoonan euron kokonaishinnasta.

Osakekaupan jälkeen valtion omistusosuus Fingridissä on 53,1 %, Ilmarisen 19,9 % ja muiden osakkaiden, jotka pääosin ovat suomalaisia eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiötä, 27,5 %.

Valtiolle tulevan 40,8 %:n suuruisen osake-erän hinta on 528,81 miljoonaa euroa.

EU:n sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää siirtoverkkoyritysten eriyttämistä sähkön tuotantoa ja myyntiä harjoittavista yrityksistä maaliskuuhun 2012 mennessä.

Osakekaupalla turvataan valtakunnallisen sähkönsiirtoverkon sekä voimajärjestelmän resurssien säilyminen pysyvästi kotimaisissa käsissä. Yhteiskunnan toimivuuden ja sähkön käyttäjien kannalta on tärkeää, että Suomessa on toimitusvarma, tehokas ja edullinen sähkönsiirtoverkko, joka turvaa myös yhteiskunnan strategiset intressit ja huoltovarmuuden. Samalla varmistetaan edellytykset kehittää siirtoverkkoa ja voimajärjestelmää valtakunnallisen kokonaisedun näkökulmasta.

Fingrid omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki sähkönsiirron merkittävät ulkomaanyhteydet. Verkossa on voimajohtoja yhteensä noin 14 000 kilometriä ja 106 sähköasemaa.

Related Posts