Valtion budjettiehdotuksen loppusumma kasvanut 3% viime vuodesta

Hallituksen budjettiehdotuksen loppusumma, 52 Mrd€, vuodelle 2012 on noin 3% suurempi kuin vuoden 2011 budjettiesitys. Vuoden 2012 ehdotus perustuu siihen, että talouskasvu on kohtuullista. Uutta velkaa tulee silti vielä liki 7Mrd€ (noin 4% BKT:stä) ja jos sukellamme maailmantalouden mukana taantumaan niin maamme ohjaamisessa tarvitaan todellista luovimistaitoa.

Valtion budjetin loppusumma ja nettolainontto (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Valtion tulojen rakenteeseen ei ole tehty muita merkittäviä muutoksia kuin talouskasvuarviosta johtuva tasokorotus, kuten oheisesta pylväsdiagrammista on helppo havaita.

Valtion tulojen rakenne vuonna 2012 ja 2011 (Lähde: Valtiovarainministeriö)

 

 

One thought on “Valtion budjettiehdotuksen loppusumma kasvanut 3% viime vuodesta

 1. Veronmaksajat: Palkkavero pysyy lähes ennallaan

    :  Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verolinja merkitsisi toteutuessaan sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysyy vuonna 2012 lähes ennallaan. Esimerkiksi keskituloisen 3012 euroa ansaitsevan veroprosentti muuttuisi tämän vuoden 29,5 prosentista vain prosenttiyksikön kymmenyksen 29,6 prosenttiin.

  Tässä Veronmaksajain Keskusliiton laskelmassa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mitoituksen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä ennakoidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

  Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiehdotuksen verolinjaa toimivana pohjana syksyn aikana tehtäville veropäätöksille. Koko hallitus käsittelee tuloverotusta syyskuun puolivälin budjettiriihessä ja veroperusteita on mahdollista muuttaa tarvittaessa myös budjettiriihen jälkeen myöhemmin syksyllä.

  – Budjettiriihessä on varmistettava, että työn verotusta uhkaava kiristyminen torjutaan kokonaan, kuten hallitus on ohjelmassaan luvannut tehdä.

  Hallitus on lisäksi viestittänyt valmiudesta tuloverotuksen keventämiseen, mikäli työmarkkinoilta löytyy sopivasti palkkamalttia.

  – Talouden vetovastuun siirtyessä ensi vuonna selkeästi kotimarkkinoille on ostovoimakehityksestä kannettava erityistä huolta. Samalla on luonnollisesti pyrittävä kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviin ratkaisuihin.

  – Tässä tilanteessa tarvitaan palkankorotusten ja veronkevennysten suotuisaa yhdistelmää, arvioi Lehtinen.

Comments are closed.

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On