Valtion ja kuntien työntekijöiden ansiot nousevat 1,2 … 2%

Valtio ja kunnat ovat sopineet työehdoista. Molempiin sopimuksiin sisältyy tänä vuonna 1,2…..2% suuruinen palkankorotus. Sopimukset kattavat noin kolmasosan kaikista Suomen työntekijöistä.

Kunta-alan työehtojen neuvottelutulos:

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Kunta-alan unioni (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN saavuttivat tänään illansuussa neuvottelutuloksen kunta-alan kuluvan vuoden palkankorotuksista.

Neuvottelutuloksen mukaisesti palkkoja tarkistetaan 1.5.2011 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,2 prosenttia ja paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 prosenttia. Neuvottelutulokseen sisältyy sopimusalakohtainen kertaerä.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää neuvottelutulosta olosuhteisiin nähden siedettävänä. Se takaa työrauhan kunta-alalle. Neuvottelutulos on merkittävä päänavaus, joka syntyi vaikeissa olosuhteissa työmarkkinakentän hankalan tilanteen heijastellessa taustalla.

Lisää tietoa:  http://www.kuntatyonantajat.fi

Valtion virka- ja työehtojen neuvottelutulos:

Valtion työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ry sekä palkansaajajärjestö Pardia ry saavuttivat 15.2.2011 neuvottelutuloksen, joka koskee sopimuskaudelle 2010-2012 maaliskuussa 2010 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen tarkentamista.

Neuvottelutulos koskee noin 88 000 virkamiestä ja työntekijää, jotka työskentelevät puolustusvoimissa, poliisihallinnossa, verohallinnossa, ministeriöissä ja muissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

Osapuolet tarkastelivat voimassa olleiden sopimusmääräysten mukaisesti sopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä tiedossa tai arvioitavissa olevia kansantaloutta ja valtiontaloutta sekä valtion henkilöstön ostovoimaan liittynyttä kehitystä ja näkymiä sekä neuvottelivat vuoden 2011 palkkausten ja muiden palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta jäljellä olevaksi sopimuskaudeksi.

Neuvottelutuloksen mukaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan 1.3.2011. Neuvottelutulokseen sisältyy 1,3 prosentin yleiskorotus 1.2.2011 lukien ja 1.5.2011 lukien 0,5 prosentin paikallinen erä sekä 0,2 prosentin suuruinen tasa-arvoerä. Neuvottelutulokseen sisältyy myös mm. muutosturvaa koskeva sopimusmääräys.

Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2012 saakka.

Lisätietoja: valtiovarainministeriö

Related Posts