Valtiosihteeri Raimo Sailas Piksu Medialle: Tarvitsemme EU tasoisen yritysverojärjestelmän

   Valtiosihteeri Raimo Sailas puhui 23.10 Länsi-Uudenmaan humanistiyhdistyksen tilaisuudessa Valtiontalouden tasapainon tarpeellisuudesta ja Suomen poliittistaloudellisen toimintaympäristön riskitekijöistä. Tilaisuuden yhteydessä Raimo Sailas kertoi Piksu Medialle pitävänsä tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaata liikkumista Euroopan unionin arvokkaimpana saavutuksena. Tätä tukemassa meillä on myös yhteinen valuutta, joka helpottaa yli rajojen tapahtuvaa kauppaa ja liikkumista.

Raimo Sailas kertoi Piksu Medialle pitävänsä tärkeänä, että Euroopan Union alueelle kehitetään yhtenäinen yritysverotusjärjestelmä. Tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkumisen seurauksena yritys voi rekisteröityä haluamaansa maahan ja siksi yritykset siirtävät tällä hetkellä kotipaikkansa (tai perustavat tytäryrityksen) yritysverotuksellisesti halvimpiin maihin. Yritysveronkikkailuun sitoutuu paljon aivan turhaa työtä, joka on poissa yhteisen Euroalueemme kehittämisestä ja ihmisten hyvinvoinnista. Mahdollisimman laaja ja yhtenäinen yritysverokanta on ratkaisu tähän ongelmaan.

Tilaisuudessa Raimo Sailas kertoi niistä ongelmista ja vaaroista, jotka liittyvät Euroopan unionin tapaan hoitaa valtioiden velkaongelmia. Sopimuksista ei ole pidetty  kiinni eikä sellaista keskinäistä luottamuspääomaa, jonka varaan voitaisiin rakentaa keskinäinen valtiontalouksien kontrolli, ole syntynyt. Raimo Sailas mainitsi Suomen ja Hollannin maina, jotka ovat pitäneet kiinni antamistaan taloudellisista ja poliittisista sitoumuksista. Muiden kohdalla on esiintynyt sopimusrikkoja. Raimo Sailas oli huolissaan siitä, että Suomen kansallinen poliittinen itsemääräämisoikeus valuu näissä olosuhteissa Euroopan unionille. Esillä ollut ehdotus, jossa kansallinen budjettivalta alistetaan nykyisellä tavalla toimivalle ja valitulle Euroopan komissiolle on väärää politiikkaa. 

Raimo Sailas varoitteli myös taloudellisen toimintaympäristömme vaaroista.

  • USA:n mahdollisella ajautumisella taantumaan olisi vakavat maailmantaloudelliset seuraukset. Riskit ovat suuret ja taantuman välttäminen riippuu ennen kaikkea poliittisesta päätöksentekokyvystä ja joustavuudesta, jota USA:n pahasti polarisoitunut poliittinen kenttä ei ehkä pysty tuottamaan
  • Naapurimme Venäjän taloudellinen koneisto on tullut yhä riippuvaisemmaksi raaka-aineiden tuotannosta samaan aikaan kun vallassa oleva poliittinen eliitti menettää vähittäin luottamustaan. Venäjän yhteiskunnassa kytee äkillisen muutoksen riski.
  • Suomen poliittisen koneiston tulisi viipymättä ryhtyä niihin toimiin, joita lisääntyvistä eläkeläisistä huolehtiminen vaatii. Tarvitsemme terveen valtiontalouden, jotta voimme huolehtia kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista myös tulevaisuudessa.  

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan