Riskienhallinta Teknisessä Analyysissä Estlander & Partnersin tapaan.

Johdanto

 

TTC:n (Technical Traders Club) syyskuun kuukausikokouksessa 10.9.2012 puhuivat salkunhoitajat Jesper Nyberg ja Risto Karjalainen aiheesta “Estlander & Partners: Riskienhallinta teknisessä analyysissä”.

 

Riskienhallinta teknisessä analyysissä.

 

Estlander & Partners.

 

Jesper Nyberg aloitti esittelemällä lyhyesti Estlander & Partnersin (E&P). E&P on vuoteen 1991 asti juuret omaava varainhoito- ja rahastoyhtiö. Yhtiöllä oli (7/2011) 766 miljoona EUR hallinnoitavia varoja. E&P on erikoistunut systemaattisten ja automaattisten kaupankäynti-strategioiden hallinnointiin ja kehittämiseen. Sen Global XL- ja Alpha Trend-strategioilla on yli 20 vuoden vahva tuottohistoria.

 

E&P on yksi Euroopan vanhimmista trendienseuraajista sekä yksi ainoista Suomessa. E&P on aktiivisena 125 markkinalla ympäri maailman. E&P hyödyntää sekä nousevia että laskevia markkinoita. E&P seuraa ja hallitsee riskejään 24 tuntia vuorokaudessa. Yhtiö tekee kaupankäyntistrategioidensa ja rahastojensa tuotekehitystä jatkuvasti.

 

 

Miksi riskienhallinta on tärkeätä ?

 

Indeksit ja sijoitusinstrumentit kulkevat nousevissa ja laskevissa trendeissä sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä, joissa sijoittaminen vaatii riskienhallintaa. E&P kehittää kaupankäyntimalleja, joita käytetään systemaattisesti ja automaattisesti. Esimerkiksi Freedom-strategiassa kauppojen pituudet ovat keskimäärin olleet noin 35 pankkipäivää. Voitolliset kaupat ovat olleet keskimäärin noin 3 kuukautta pitkiä ja ja tappiolliset kaupat keskimäärin noin 15-20 päivää pitkiä. Noin 60 % kaupoista on ollut tappiollisia, mutta voittojen ja tappioiden suuruuden suhde on ollut keskimäärin noin 2,5.

 

Ahneus on silminnähden nähtävissä hinnoissa markkinoilla, mutta pelko on aiheuttanut ihmisiä selviytymään ja pelko vaikuttaa toimintaamme. Jesper Nyberg kuvasi tunnetiloja ja niiden vaihtelua sekvenssinä finanssimarkkinoilla: “Luottamus → Ahneus → Pelko→ Helpotus → Luottamus→ Ahneus → jne”. Ihminen on sosiaalinen elän ja seurauksena on laumakäyttäytyminen. Joskus kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että dollari heikkenee. On liian kova usko vallitsevien olojen jatkumiseen. Muita sijoittaville ihmisille melko tyypillisiä käyttäytymismalleja ovat se, että uutiset sisäistetään hitaasti – viive on jopa vuoden, ja usko vallitsevien olojen jatkumiseen – jopa kolmen vuoden jälkeen, ja lyhytnäköisyys toiminnassa sekä että itsekontrolli vaikeaa.

 

Yksi E&P:n tärkeimmistä säännöistä on: “Cut your losses !” E&P:ssä panostetaan paljon riskienhallintaan siltä osin, koska poistutaan kaupasta. Trailing stoppia käytetään tässä automaattisena riskienhallintakeinona. Ja kauppaerät pidetään pienempinä, kun on korkea volatilitetti ja suurempina kun on matala volatiliteetti. Eräänä viitekehyksenä pidetään lyhyemmän 20 päivän volatiliteetin vertaamista pidempään 50 päivän volatiliteettiin.

 

Yleensä korkea volatiliteetti on kuitenkin mahdollisuus eikä vain riski ja varoitus, vain

vuonna 1929 korkea volatiliteetti oli riski. Muuten korkea volatiliteetin ajat esimerkiksi

vuosina 1975, 2003 ja 2009 olivat hyviä tilaisuuksia ostaa osakeindeksifutuureja ja

osakefutuureja pohjilta.

 

Kaupankäynti

 

Ajoittamisen tekeminen pelkän reaalitalouden perusteella on hyvin vaikeaa ja pelkästään fundamenttien perusteella ei aina voi tehdä oikeita osto- tai myyntipäätöksiä.

 

E&P:n rahastoille on käytössä noin 50 kaupankäyntimallia ja 120 markkinaa kerrallaan. Kauppaa käydään pörssinoteeratuilla futuureilla, esimerkiksi kultafutuureilla, kuparifutuureilla ja koskien USA:n 10 vuoden velkakirjoja, Brent raakaöljyä, Eurofutuureilla ja indeksifutuureilla. Kauppaa käydään myös ruotsalaisilla indeksifutuureilla.

 

Esitettiin esimerkit kauppojen selektiiviyydestä – voimakkaat nousevat tai laskevat trendit hyödynneään ja pysytään pois heikoista trendeistä perustuen kaupankäyntiympäristön tarkasteluun. Tekninen Breakout signaali ratkaisee kauppojen tarkan ajoituksen.

 

Breakout-malleja on paljon käytössä. Kanavista käytetään esimerkiksi 50 päivän kanavia ja Bollingerin kanavia. Kun on saatu signaali niin kauppa toteutetaan noin 3:n tunnin – 3:n päivän kuluessa, koska haetaan keskipitkiä trendejä ja pyritään välttämään aiheettomia ostoja ja kauppoja ei haluta tehdä hinnalla millä hyvänsä.

 

Risk Control in Technical Analysis.

 

Hintaan perustuva riskinhallinta

 

Risto Karjalainen jatkoi esittämällä ensin, kuinka vaikeaa on ennustaa korjausliikkeen ajankohtaa, vaikka vertaamalla laajan indeksin SP500 ja sen yhtiöiden voittojen summan kehityksiä, ja näyttämällä kuinka virhehinnoittelu voi jatkua vuosia vertaamalla Topix indeksin ja japanilaisen yhtiöiden voittojen summan kehityksiä. Näytettiin myös, kuinka vaikeata oli ennustaa tarkkaan hopean kurssin korjausliikettä vain USA:n dollari-indeksin DXY käyrään vertaamalla.

 

Risto Karjalainen esitti myös pohtimaansa hintaan perustuvan riskinhallintaesimerkin. Kun esimerkiksi hinnat nousevat tarpeeksi korkeiksi niin aletaan pienentää pitkiä positioita eikä ahnehdita korkeimpia huippuja. Kun taas hinnat laskevat tarpeeksi alas niin aletaan pienentää lyhyitä positioita eikä ahnehdita lyhyenä alhaisimpia pohjia. Karjalainen on kehittänyt indikaattoreita sille, koska aletaan vähentää pitkiä positiota isossa kurssinousussa. Hän on myös kehittänyt riskisuodattimen sille, miten pitkiä positioita kannattaa vähentää, kun sentimentti maailman markkinoilla heikkenee.

 

Näytettiin seurantakäyrästä, kuinka Freedom strategian trendinseuranta ja rahasto kehittyy paljon paremmin kun volatiliteetti kasvaa korkeaksi ja pörssi-indeksin SP 500 tuotto putoaa. Ja isommissa liikkeissä trendien seuranta antaa paremman tuottokehityksen kuin pienemmissä liikkeissä.

 

Esitettiin lyhyesti myös korkoerostrategia: Lyhyt positio matalan koron valuutoissa ja pitkä positio korkean koron valuutoissa. Keskusteltiin myös siitä, että riskienhallinta tämän tyyppisessä mallissa on erittäin tärkeää, sillä tuotto riippuu pitkälti markkinoiden riskinottohalusta.

 

Ennakoivat indikaattorit

 

Lopuksi tarkasteltiin makroindikaattoreita osakemarkkinoiden ennakoivina indikaattoreina.

Miten realisoituvat tunnusluvut esimerkiksi talouskasvun, inflaation ja työttömyyden suhteen odotuksiin nähden ?

Kun tunnusluvut ovat odotuksia parempia, markkinoilla on taipumus nousta. Ja kun tunnusluvut ovat odotuksia heikompia, niin osakemarkkinoilla on taipumus kääntyä taas laskuun.

Esimerkiksi USA:ssa makroindikaattorit olleet odotuksia paremmat jo vuoden verran, asuntomarkkinoiden tunnusluvut ovat parantuneet jo useita kuukausia. Elpyminen USA:ssa on pidemmällä kuin Euroopassa, vaikka talous ei suinkaan ole vielä selvinnyt kaikista karikoista.

Kiinassa taas on ollut huononeva osakemarkkinaindeksi jo kohta kaksi vuotta. Kokouksen aikaan (10.9.2012) Manner-Kiinan indeksin pitkä trendi oli laskeva. Mutta Kiinan keskuspankilla on paljon ruutia vielä kuivana, jos talous tarvitsee uusia mittavia tukitoimia.

 

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet

 

Esityksien 10.9.2012 jälkeen kävi Kari Laakso lyhyesti läpi kerhon asiakohdan “TTC:n kuukausikokouksen osakkeet”.

 

Saga Fursia oli ostetettu 16.4.2012 päivän päätöshintaan 16,13 € TTC:n kuukausikokouksen “kesäsijoitukseksi”. Automaattisen myyntistoptoimeksiannon aktivointihinnaksi oli silloin asetetettu 14,45 EUR ja osakkeen automaattiseksi tavoitemyyntihinnaksi 17,77 EUR. Osa Saga Furs – osakkeista myytiin siten 10.9.2012 kurssilla 17,81 EUR ja toinen osa kurssilla 17,80 EUR 13.9.2012, eli noin 10 % voitolla.

 

TTC:n kuukausikokouksen uudeksi sijoituskohteeksi valittiin 10.9.2012 Revenio Group, joka saadaan ostaa max. 36 sentin kurssilla syyskuussa 2012. Perusteluna ostopäätökselle oli Revenion omistaman Icare Finlandin odotettu erinomainen tuloskunto sekä Revenion omistaman Done Logisticsin odotettu tappioiden loppuminen Q3:n aikana. Ja Reveniolle siten aikaisempaa kahta kvartaalia huomattavasti parempi positiivinen tulosodotus seuraavassa osavuosikatsauksessa Q3/2012. Lisäksi Revenion lyhyt ja keskipitkä stokastinen oskillaattori oli kääntynyt 10.9.2012 ylimyydystä lievään nousuun väliostetulle alueelle. Revenio Groupia ostettiin salkkuun 11.9.2012 kurssilla 36 senttiä ja sen automaattisen myyntistoptoimeksiannon aktivointihinnaksi asetettiin 33 senttiä ja osakkeen tavoitemyyntihinnaksi asetettiin 43 senttiä.

Related Posts