Value Averaging -strategian edellytykset

Kirjoitin taannoin omassa blogissani Value Averaging -strategian (Dollar Value Averaging, DVA) käyttöönotosta oman osakesalkkuni arvon määrittäjänä. Strategian suurin vahvuus lienee se, että voin tänä päivänä sanoa melko suurella todennäköisyydellä, että minulla on riittävästi rahaa eläköitymisen toteuttamiseksi tavoiteaikana, joka kohdallani tarkoittaa 55 vuoden ikää.

Kirjoitin taannoin omassa blogissani Value Averaging -strategian (Dollar Value Averaging, DVA) käyttöönotosta oman osakesalkkuni arvon määrittäjänä. Strategian suurin vahvuus lienee se, että voin tänä päivänä sanoa melko suurella todennäköisyydellä, että minulla on riittävästi rahaa eläköitymisen toteuttamiseksi tavoiteaikana, joka kohdallani tarkoittaa 55 vuoden ikää.Mitä lähtöedellytyksiä DVA-mallin käyttöönotto vaatii markkinoilta?Ensimmäinen, itsestäänselvä asia on, että markkinoitten tuotto-odotteen olisi hyvä olla vähintään 6%, mieluiten 8-10 %. Kukaan ei sijoita osakkeisiin, jos ei oleta ravin jatkuvan vastaavana myös tulevaisuudessa.Toinen vaatimus menestyksekkään DVA-strategian käyttöönotolle on markkinoiden volatiliteetin korkeus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittajan on investoitava rahansa sellaisille markkinoille, joissa tämä olettaa volatiliteetin (ja siten perinteisesti ajateltuna myös tuotto-odotteen) olevan korkeampaa kuin markkinoilla keskimäärin. Joku voisi sanoa, että tässä ei ole ongelmaa, koska markkinoilla volatiliteettia on viime vuosina riittänyt. Intuitiivisesti näin on, mutta tilastot eivät  yksiselitteisesti tue tätä väitettä. Esimerkiksi 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen sisälsi kaksi volatiliteetin suhteen hyvin maltillista kautta, joita seurasi korkean volatiliteetin hetket teknokupla ja finanssikriisi. Viimeiset kaksi vuotta ovat myös olleet volatiliteetin suhteen hyvin maltillisia. Alla olevan linkin data antaakin olettaa, että korkeata volatiliteettia seuraa suuremman volatiliteetin jakso. Tällä perusteella saatammekin parin vuoden sisällä markkinamyllerryksiä: Tyyntä myrskyn edellä ja sitä rataa. Huom. volatiliteettia on tarkasteltu 12 kuukauden liukuvan keskiarvon kautta. (kts. esim http://www.crestmontresearch.com/docs/Stock-Volatility-Perspective.pdf).Rahastoesitteissä lukee tyypillisesti, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevista. Tämä sama virke koskee myös volatiliteettia. Helpoin tapa lisätä volatiliteettia salkkuun on sijoittaa yksittäisiin syklisiin osakkeisiin. Tällaisia osakkeita on löytynyt ainakin jälkisyklisiltä aloita. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin liian riskistä, koska useat tai kaikki yksittäiset osakkeet voivat pahimmassa tapauksessa ajautua maksuvaikeuksiin ja – kuten Talvivaarasta tiedämme – laskevat markkinat voivat johtaa lopulta osakkeen arvon nollautumiseen.Tästä johtuen olen päätynyt sijoittamaan ETF:in (sekä yksittäisiin osakkeisiin), joissa oletan volatiliteetin ja tuotto-odotteen pysyvän korkeana myös tulevaisuudessa. Tällaisia paikkoja ovat intuitiivisesti kehittyvät markkinat, joista Brasilia, Venäjä, Afrikka ja Aasia ovat tällä hetkellä ETF:nä salkussani. Lisäksi salkustani löytyy yksittäisenä osakkeena Sotkamo Silver, jonka takia olen joutunut panostamaan viime kuukautena haluamaani enemmän osakkeisiin. Sotkamo Silver on myös avannut silmäni mahdollisen konkurssin tuomille haasteille, minkä takia olen kehittelemässä DVA-strategian tasapainotusstrategiaa. Tästä lisää seuraavassa tekstissäni.

6 thoughts on “Value Averaging -strategian edellytykset

 1. Tuotto-odotus

  Kuinka arviot sijoituksesi tuotto-odotusta? Ja kuinka arviot tuotto-odotuksen oikeellisuutta? 

  1. Tuotto-odote sidoksissa oletettuun volatiliteettiin

   Value Averaging -menetelmässä on oleellista löytää sellaiset sijoituskohteet, joissa voi olettaa olevan positiivinen tuotto-odote sekä runsaasti volatiliteettia. Volatiliteetin suhteen reunamarkkinat ovat olleet ainakin viimeiset 20 vuotta optimaalinen sijoituskohde, vaikka vuositasolla volatiliteetti onkin ollut parin viime vuoden aikana vähäistä. Näillä markkinoilla poliittiset riskit tuppautuvat toteutumaan länsimarkkinoita nopeammin. Myös muita riskitekijöitä on enemmän: esim 2008 kriisin puhjetessa reunamarkkinat ottivat runtua oikein kunnolla. Pankkisektori on ollut historiallisesti monia muita sektoreita tuottoisampaa. Oletin näin olleen myös volatiliteetin suhteen, mutta tämä intuitiivinen tulos ei välttämättä pidä paikkaansa.

   Näin ollen arvioin tuotto-odotusta ja sen oikeellisuutta menneisyyttä tutkaillen ja miettien tilannetta maalaisjärjellä: Olen varma, että kehittyvissä talouksissa sosiaalista, poliittista ja taloudellista myllerrystä tulee olemaan enemmän myös jatkossa. Oletan myös reaalitalouden kasvun olevan noilla markkinoilla rivakampaa kuin länsimaissa.

   1. Tuotto-odotus ja volatiliteeti

    Jos tuotto-odotus korreloi voimakkaasti volatiliteetin kanssa silloin kannattaa ostaa mahdollisimman syklisiä heiluvia osakkeita. Pitkällä ajalla voittaisin, kun tuotto-odotus toteutuisi. Kuitenkin Faman ja kumppaneiden osoittamana sanoisin, että vähän heiluvilla osakkeilla on yleensä suurempi tuotto-odotus. 

   2. Sykliset osakkeet

    Mainitsemasi matalan volatiliteetin osakkeet voivat toimia monelle erittäin hyvin. Itse en osaa tehdä niin hyvää osakeanalyysiä, että uskoisin pelkillä osakepoiminnoilla pärjääväni markkinoille. Lisäksi matalan volatiliteetin osakkeet sopivat DVA-strategiaan harvinaisen huonosti, kuten järki ja tutkimustulokset osoittavat. Itse en panosta tällä hetkellä syklisiin osakkeisiin: Paljon on kiinni siitä millaisia arvonvaihteluita maha kestää. En väitä, että tämä on millään tavalla parempi menetelmä kuin toiset. Tosin tuotto-odote on  parempi ko. menetelmällä kuin satunnaisosakepoiminnalla tai tasasijoittamisella (Dollar Cost Averaging, DCA), kunhan volatiliteettia riittää. Jos volatiliteetti on matala, tappio tasasijoittamiseen on lähes olematonta.

    Yhden henkilön on vaikea toteuttaa montaa strategiaa samanaikaisesti.

     

    http://www.studyfinance.com/jfsd/pdffiles/v13n1/marshall.pdf

    http://www.vainvestmentsoftware.com/Study_How_Value_Averaging_adds_Value.pdf

     

 2. Mikä tarkoittaa ”Dollar Value Averaging”?

  Mitä tarkoittaa "Dollar Value Averaging" strategia? Miten se toimii ja mihin se ohjaa investoimaan?

  1. DVA-strategia – käytännön esimerkki

   Dollar Value Averaging (DVA) tai Value Averaging -menetelmä perustuu ennalta määrättyyn salkun arvoon. DVA-strategiassa sijoittaja keventää osakepainoaan hyvän sään aikana ja painaa päälle laskumarkkinan aikana. Käytännössä sijoittaja määrittää esim vuoden päätteeksi summan, joka on osakkeissa oltava esimerkiksi tasajaotuksella siten, että jokaisen vuoden päätteeksi salkun arvo on esim 10.000 € suurempi kuin edellisenä vuonna. Mikäli markkinoilla on mennyt mukavasti, rahaa tarvitsee laittaa osakkeisiin vähemmän. Mikäli taas markkinat ovat laskussa, on sijoittaja valmis rahoittamaan sijoitussalkkuaan jopa velkarahalla. Esimerkissä salkun arvoksi määritetään 12 vuoden päätteeksi 10.000 € vuosittaisella arvonnousulla. Toteutuneet tuotot OMXH25:sta

   Esimerkki blogistani, jossa menetelmän toimivuutta vertailtu vaihtoehtoisiin menetelmiin: http://kotteronsijoitustoilailuja.blogspot.no/2014/10/veljesten-sijoitusseikkailu-2002-2013-22.html#!/2014/10/veljesten-sijoitusseikkailu-2002-2013-12.html

    

    

          
          
   99,00 % Arvo hallinnointipalkkion jälkeen  
   103,50 % Oletettu osinkotuotto pääomalle verojen jälkeen  
   pvm Haluttu arvo vuoden lopussa Markkinaarvo vuoden lopussa Arvo, jolla salkku atasapainotettava Sijoitettava yhteensä
   2002 10 000 € 8 265 € 1 735 € 11 735 €
   2003 20 000 € 23 464 € -3 464 € 6 536 €
   2004 30 000 € 35 980 € -5 980 € 4 020 €
   2005 40 000 € 51 217 € -11 217 € -1 217 €
   2006 50 000 € 64 467 € -14 467 € -4 467 €
   2007 60 000 € 62 979 € -2 979 € 7 021 €
   2008 70 000 € 36 245 € 33 755 € 43 755 €
   2009 80 000 € 105 167 € -25 167 € -15 167 €
   2010 90 000 € 116 609 € -26 609 € -16 609 €
   2011 100 000 € 74 253 € 25 747 € 35 747 €
   2012 110 000 € 125 090 € -15 090 € -5 090 €
   2013 120 000 € 151 832 € -31 832 € -21 832 €
   summa 120 000 € 120 000 € -75 568 € 44 432 €
   Kokonaistuotto 75 568 €      
   Sijoitetun pääoman tuotto 170 %      

    

   Esimerkistä voidaan nähdä, että Value Averaging-menetelmä voi tuottaa sijoitetulle pääomalle huimasti. Menetelmä vaatii positiivisen tuotto-odotteen markkinat, joissa on odotettavissa korkeaa volatiliteettiä.

   Menetelmä vaatii korkeahkon stressinsietokyvyn lisäksi muuta omaisuutta, jota vastaan sijoittajan on saatava lainaa laskumarkkinan aikana. Tällainen lainarahoitus on sovittava pankin kanssa etukäteen, sillä käytännössä aina pörssikriisit aiheuttavat häiriöitä lainamarkkinoilla, mikä tarkoittaa pankkien haluttomuutta lainoittaa asiakkaitaan kriisin ollessa päällä.

    

Comments are closed.

Related Posts