Vieläkö nousua jäljellä – mitä SP 500 indeksin graafit ja talouden fundamentit kertovat ?

Johdanto

 

TTC:n (Technical Traders Club) joulukuun kuukausikokouksessa 1.12.2014 piti Tomi Salo, Osakesäästäjien Keskuslitto ry, esityksen ”Vieläkö nousua jäljellä mitä SP 500 indeksin graafit ja talouden fundamentit kertovat ?”
 

Markkina-analyysi

 

Osakemarkkinoiden huippua ovat edeltäneet:

 

 • korkea öljyn hinta, mikä ei ole nyt toteutunut. Brent – öljyn barrelihinta oli esityksen aikoihin 72 USD ja voi tästä vielä laskea jopa noin 30 USD tasoille asti,

 • kiihtyvä inflaatio, mikä ei ole toteutunut. USA:n inflaatiolukemat olivat noin 1,7 %/v. syyskuussa 2014. Euroalueen inflaatio oli noin 0,4 %/v. lokakuussa 2014. Ja energian hinnanlasku oli silloin – 1,8 %. Suomen inflaatio oli 1,3 %/v. syyskuussa 2014.

 • nouseva korkotaso, mikä ei ole toteutunut. USA:n 10 v. korko oli 2,17 % , Saksan 10 v. korko oli 0,66 % ja Suomen 10 v. korko oli esityksen aikoihin 0,98 %.

 

 

Osakemarkkinoiden nousua tukee:

 

 • SP 500 indeksin, eli kaikkien indeksien äidin, kohtuullinen arvostus. P/E -luku on noin 17,5. Osakkeet eivät siten enää ole halpoja mutta eivät kalliitakaan. Historiallisesti p/e arvostus on ollut jopa 31.

 • vaihtoehtoisten sijoitusten heikko tuotto. Näitä vaihtoehtoisia ovat asuntomarkkinat, korkomarkkinat ja yrityslainat. Pääoma hakeutuu siten osakemarkkinoille ja osinkotuotto jopa ylittää yrityslainojen korkotuoton.

 

Osakemarkkinoiden nousu on kestänyt poikkeuksellisen pitkään:

 

 • SP 500 – indeksin nousu on kestänyt 68 kuukautta, eli maaliskuun 2009 pohjan 667 pisteestä esitelmän ajan eli marraskuun 2014 lopun 2067 pisteeseen, mikä on noin 210 %:n nousu,

 • USA:n osakemarkkinoiden historiassa 1921-2014 on nousu kestänyt 5 kertaa yli 5 vuotta, nyt on menossa historian 3. pisin nousu. Pisimmät nousut olivat 1987 – 2000 ja 1921 – 1929.

 • Elliott Wave – syklejä tutkiva koulukunta arvioi SP 500:n nousuvaraa tasoille 2100 – 2150 vuoden 2014 loppuun, mikä vastaisi noin +3,2 – 5,7 % nousua marraskuun loppupuolelta joulukuun 2014 loppuun. Vuoden 2015 puoliväliin mennessä sama syklejä tutkiva koulukunta arvioi S&P500:n nousvaran noin 2250-2300 pisteeseen asti, eli noin 10,6 – 13,1 % nousuksi marraskuun 2014 loppupuoleen verrattuna.

 • Tässä markkinatilanteessa voidaan kysyä, onko nousun loppukiri nyt menossa ? Ehkä voidaan myös kysyä, ollaanko ehkä noin 15:n vuoden kuluttua korkeammalla tasolla kuin nyt ?

 

 

Graafit tulkitsevat optimismia ja sentimenttiä:

 

 • SP 500 indeksin pitkä ja keskipitkä trendi on yhä nouseva (kts. Liitteen kuva 6, SP 500 indeksin viikkograafi 11/2011 – 11/2014),

 • myös 50:n viikon liukuva keskiarvo (punainen) on nouseva, eli pitkän aikavälin sijoittajat ovat optimisteja. Indeksi myös toipui 50:n viikon alasleikkauksesta lokakuussa 2014, eli sijoittajien luottamus palautui rekyylistä nopeasti,

 • RSI (Relative Strength Index, vihreä, hintagraafin päällä) kääntyi 35 pisteen tasolta, mikä tulkitsee kohtuullista pessimismiä, mikä on tyypillinen rekyylille,

 • volyymi, nousun edetessä volyymi on laskeva, ja indeksin nousuviikot loka-marraskuussa 2014 rekyylin jälkeen taas volyymiltään laskevia, eli silloin sijoittajat eivät ole olleet indeksin nousussa täysillä mukana ja sijoittajien otimismi on ollut pienenevää,

 • MACD (Moving Average Convergence Divergence, sininen, hintagraafin alla) huiput ovat olleet koko seurannan 11/2011 – 11/2014 ajan laskevat, eli sijoittajien optimismi on ollut pienenevää ja sijoittajat eivät ole olleet indeksin nousussa täysillä mukana.

   

 • VIX -indeksi (Volatility Index, kts. Liitteen kuva 7, VIX indeksin viikkograafi 11/2011 – 11/2014).

 • VIX:iä kutsutaan usein ”pelko-indeksiksi ”ja se on myös yksi mittari markkinoiden odotetusta SP 500 indeksin volatiliteetista seuraavien 30:n päivän aikana,

 • Eli jos VIX indeksin arvo on 15 %, niin se merkitsee sitä, että odotettu 12:n kuukauden indeksimuutos on max. 15 % noin 68 %:n todennäköisyydellä. Eli odotettu indeksimuutos seuraavan 30:n päivän aikana on 15 % jaettuna neliöjuuri 12:lla, eli noin 4,3 %,

 • Kuten oheisesta VIX:in viikkograafista 11/2011 – 11/2014 nähdään, on 12 % muodostanut VIX:lle seuranta-aikana hyvän tukitason ja VIX indeksi on käynyt alimmillaan kesällä 2014 noin 10,7:ssä, jonka jälkeen VIX indeksi on alkanut nousta ja SP 500 indeksi alkanut laskea loppukesällä ja alkusyksyllä 2014,

 • VIX:iä käytetään yleisesti osakemarkkinan käänteisenä indikaattorina. Kun volatiliteetti on laskussa ja VIX laskutrendissä, niin luottamus osakemarkkinoiden nousuun kasvaa. Kun taas volatiliteetti on nousussa ja VIX indeksi nousutrendissä, niin siihen liittyy pelkoa markkinoiden laskusta,

 • VIX indeksin arvoa noin 10 voi pitää merkkinä liian korkeasta luottamuksesta, osakemarkkinoiden nousuun, jolloin osakemarkkinan voi odottaa vetäytyvän alassuuntaan.

 • VIX indeksin noustessa yli 20:n arvoon voidaan harkita osakkeiden ostoa ja yli 30:n arvossa voidaan katsoa osakepörssin olevan alennusmyynnissä,

 • VIX:in pohjat ovat alkaneet nousta noin 12:n tukitasolta heinäkuusta 2014 alkaen, mikä indikoi pelkoa S&P500 indeksin kurssilaskusta.
   

 

Lopuksi:
 

Eli kannattaa olla mukana SP 500 indeksin nousussa niin kauan kuin indeksin nousu jatkuu. Eli ei kannata mennä massan mukana vaan istua markkinan mukana niinkuin Tomi Salo tekee. Eli kun nyt tässä epävarmassa markkinatilanteessa voidaan kysyä, onko nousun loppukiri nyt menossa, ja osakemarkkinoiden pelkoindeksikin näyttää olevan nousussa, lienee järkevintä olla ostamatta tai lisäämättä osakkeita sijoitussalkkuihin.

 

 

Liitteet

 

 • 5 kpl tekstejä x 2 kpl graafeja (kuvat)

 

 

Vastuuvapauslauseke
 

 

TTC:n kuukausikokouksessa pidetty markkina-analyysi on luonteeltaan informatiivinen, eikä sitä tule pitää kehotuksena yksittäisen sijoitustapahtuman toteuttamiseen. TTC:n kuukausikouksessa esitetty markkina-analyysi perustuu muunmuassa tarkasteltujen indeksien teknisen analyysiin pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. ”Vinkit” eivät kuitenkaan ole kehotuksia ostaa, pitää tai myydä tarkastelun kohteena olleita indeksejä tai niiden alla olevia osakkeita.

 

Related Posts