Virkamieskunnan viestit tulevalle hallitukselle antavat hentoja viitteitä osaavasta virkamieskunnasta

Yhteiskunta

Virkamieskuntamme korkein johto, kansliapääliköt, ovat koonneet viestit tulevalle hallitukselle. Kansliapääliköiden näkemykset antoivat paikoin osaavan kuvan virkamieskunnastamme:

  • Alhaisen syntyvyyden aiheuttamiin oireisiin oli tarjolla maahanmuuton lisäämistä ja työurien pidentämistä. Mutta ei sanaakaan kannustavista keinoista, joilla itse ongelmaa, alhaista syntyvyyttä, voisi korjata. Luultavasti tältä osin puuttui osaamista.
  • Talouskasvun eväiden vahvistaminen mainittiin. Kansliapääliköiden mielipiteet vaikuttivat hajaantuvan suhteessa keinoihin joilla tuota vahvistamista tehdään. Teknologisista muutostrendeistä oli tunnistettu digitaalinen infrastruktuuri ja vihreä siirtymä. Osa (tai yksi) kansliapääliköistä halusi siirtää osaavilta lisäarvoa tuottavilta kansalaisilta resursseja valtion tukiaisina näille sektoreille. Osa (tai yksi) puhui mielummin yrittäjyyden ja työnteon kannusteiden lisäämisestä ja vastaavasti sosiaaliturvan järkeistämisestä keinona lisätä kannusteita kasvulle.
  • Sosiaaliturvan järkeistäminen tarkoittanee sitä että valtion rooli nähtäisiin enemmän perustoimeentulon takaajana kuin kaikkien tukijana. Sisältö jäi kuitenkin hämäräksi.
  • Virkamieskunta halusi valtioneuvoston johdolla parantaa lainsäädäntöresusseja. Tämä sinänsä hyvä tavoite on ristiriidassa terveen vallanjaon kanssa. Nuo lainsäädännölliset resurssit pitäisi tavalla tai toisella olla eduskunnan alaisuudessa eikä operatiivista käytännön toimintaa lainsäädännön puitteissa tekevällä virkamieskunnalla ja hallituksella. Lainsääsäädäntövaltaa (sääntöjen määrääminen) pitäisi olla eduskunnalla eikä sitä pitäisi kohtuuttomasti valuttaa operatiiviselle käytännön johdolle.
  • Tasa-arvoisuudesta puhuttiin. Ei ollut puhetta tasapuolisesta työn- ja pääomatulojen verotuksesta (tasaverosta) jolla saataisiin aikaan kansalaisten tasapuolinen kohtelu. Väläyteltiin kyllä aihetta, kannustinloukut, joka taitanee tarkoittaa sitä että parannetaan joitakin vero- ja tuki- politiikan pahimpia vääristymiä. Varsinaista ydinongelmaa, paljon työtä tekeville ja yrittäville määrättyjä muita suurempia veroprosentteja, ei mainittu.

Tilaisuuden tallenne (videon alussa on vähän tyhjää):

2 thoughts on “Virkamieskunnan viestit tulevalle hallitukselle antavat hentoja viitteitä osaavasta virkamieskunnasta

  1. >on ristiriidassa terveen vallanjaon kanssa

    Se todellakin on sitä. Eduskunnan pitää aina päättää näistä eikä minkään operatiivisen tahon, koska pukkia ei saa koskaan päästää kaalimaan vartijaksi.

  2. Eduskuknnan päättäjät, kansanedustajat, ovat lainsäädännön osaamisen kannalta tavallisen kansalaisen tasoisia tai ehkä aavistuksen verran fiksumpia. Siellä on ansioituneita hiihtäjiä, painonnostajia, sairaanhoitajia, hitsaajia ja muita osaavia ihmisiä. Heiltä ei kuitenkaan voi edellyttää sitä osaamista jota tarvittaisiin hyvässä hallinnossa ja lakitekstien muotoilemisessa. Heidän osaamisensa on kansaan tuntemusten ymmärtämisessä ja kansan suosion saavuttamisessa.

Comments are closed.

Related Posts