Pörssiyritysten vuosi 2023 jää heikoksi

Lajittelematon

Tuloskausi alkaa kääntyä loppusuoralle. Laskin yhteen noin kolmenkymmenen tuloksensa jo julkistaneen yrityksen tuloslaskelmien ja taseiden tietoja. Vertasin näitä yhteenlaskettuja lukuja vastaaviin vuoden takaisiin lukuihin. Näiden laskelmien perusteella näyttää että vuosi 2023 oli pörssiyrityksille heikko. Tuloslaskelma- ja tasetietojen lisäksi on alla laskettu myös henkilöstömäärän ja tilauskannan vuosimuutokset.

Liikevaihto
Tarkasteltujen yritysten liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli yhteensä 28.3mrd€. Vuotta aikaisemmin eli 4q2022 aikana yhteenlaskettu liikevaihto oli vastaavasti 32.2mrd€. Laskua liikevaihdoissa oli täten euromääräisesti n. 12% ja reaalisesti n. 15%. Eniten laski Nokian liikevaihto (-1742m€) ja nousi vastaavasti Konecranes (+128m€). Prosentuaalisesti liikevaihto laski eniten CapMan:lla (-29%) ja nousi vastaavasti Oma Säästöpankilla (+69%).


Liikevoitto

Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli noin 3,4mrd€. Vuotta aikaisemmin eli 4q2022 aikana liikevoitto oli vastaavasti yhteensä noin 5,5mrd€. Laskua liikevoitoissa oli täten euromääräisesti huimat n. 38% ja reaalisesti n. 41%. Suurin euromääräinen liikevoiton romahdus oli Stora Enso (-1031m€) ja suurin nousu vastaavasti Cargotec (+118m€).

Oma pääoma
Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu oma pääoma on laskenut vuoden aikana pari prosenttia ja on nyt n. 101,7mrd€. Reaaliarvoisesti näiden yritysten oma pääoma pieneni noin 5%.
§

Velka
Tarkasteltujen yritysten kokonaisvelka oli nyt vuodenvaihteessa yhteensä n. 77,1mrd€ ja vuosi sitten vastaavasti yhteenlaskettu velka oli n. 85,2mrd€. Velkaa on siis vähennetty vuoden aikana euromääräisesti noin 10% ja reaaliarvoisesti n. 13%. Eniten euromääräistä velkaansa vähensi Fortum (-5,665m€) ja lisäsi vastaavasti Stora Enso (+1,445m€). Prosentuaalisesti velka lisääntyi eniten Nokian Renkailla (+26%).

Tilauskanta
Tässä otoksessa vain 8 yritystä raportoi tilauskannan. Näiden kahdeksan yrityksen yhteenlaskettu tilauskanta 31.12.2023 oli n. 26,8mrd€, kun se vuotta aikaisemmin oli näillä samoilla yrityksillä yhteensä 27,2mrd€. Tilauskannassa oli siis euroissa mitaten hienoista laskua ja reaalisesti merkittävää laskua. Tilauskertymä oli päättyneellä vuosineljänneksellä 7,3mrd€ ja vuotta aikaisemmin vastaavasti 7,5mrd€. Nämä luvut ennustavat vaisua vuotta 2024 tai ainakin sen ensimmäistä puoliskoa. Suurin tilauskanta lasku oli Cargotec (-729m€) ja suurin tilauskannan nousu vastaavasti Wärtsilä (+788m€).Henkilöstö

Tarkasteltujen yritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli nyt vuodenvaihteessa n.309 tuhatta. Vuotta aiemmin määrä oli vastaavasti n. 308 tuhatta. Muutosneuvottelu-uutisia tuntuu tulevan melko taajaan. Kuitenkin, tässä tarkastellut yritykset ovat kasvattaneet henkilöstöään menneen vuoden aikana. Suurin väen vähentyminen oli UPM (-663) ja lisääminen vastaavasti Nordea (+885). Prosentuaalisesti henkilöstö laski eniten SRV (-20%) ja nousi vastaavasti Oma Säästöpankki (+30%). Suuret henkilöstömäärämuutokset liittyvät tyypillisesti yrityskauppoihin.

Laskelmassa on käytetty joulukuun inflaatiolukua 3,6%. Laskelmissa käytetyt luvut löytyvät alta. Muutamissa luvuissa on käytetty pientä harkintaa.

Tuloslaskelmapohjaisia tietoja:

Tasepohjaisia tietoja:

3 thoughts on “Pörssiyritysten vuosi 2023 jää heikoksi

  1. Olen vesi kielellä odottanut kurssin notkahduksia tulosjulkistusten yhteydessä. Etenkin USA:ssa olen joutunut pettymään eikä S:ssakaan haaviin ole jäänyt kuin UPM ja Nordea. Syy omaan pettymykseeni saattaa löytyä taulukosta ”tilauskannat”. Toki sekin on kysymys, millä hinnalla tilaukset on myyty. Kyse ei ole miljoonan taalan kysymyksestä, vaan periaatteessa isommastakin 🙂

    Kiitokset jämptistä esityksestä!

    1. Tänään Orion laski tarpeeksi reippaasti ostoon tulosjulkistuksen jälkeen ja Kemirakin hiukan valtion osakemyynnin takia.

  2. Kiitos kiittämästä! Juu, tilauskannat ja kertymät ei lupaa hyvää. Tosin otos oli pieni ja virhemarginaali vastaavasti suuri. Huomenna taitaa olla tuloskauden kiireisin päivä ja samalla kuva tarkentunee….

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan