World Money Show on treidareiden kulttitapahtuma

Kai, Sergio, Lauri, Mikko, Aarno, ja Lauri edustivat Suomea Lontoossa järjestetyssä "The World MoneyShow" tapahtumassa.

Tilaisuus kokosi joukon Anglo-Amerikkalaisen sijoitusmaailman ja erityisesti Lontoon City:n treidareita yhteen keskustelemaan ja kuuntelemaan viimeisimmistä trendeistä ja pääomaliikkeistä. Seuraavassa muutamia havaintoja:

ETF sijoittamisen uskottiin kasvattavan suosiotaan

Sijoittajien kehoitettiin kiinnittämään huomiota siihen, onko ETF tuotteen takana todellista osakesalkkua. Jos takana on todellinen osakesalkku, niin tuote on luotettava. Osakesalkun varat kuuluvat nimittäin ETF osuuksien omistajille ja takaavat että rahasto on luotettava myös vaikeina aikoina. Jotkin ETF tuotteet perustuvat johdannaisiin tai sijoituspankin antamaan pankkitakuuseen. Näiden kanssa kehoitettiin olemaan varovaisia. 

ETF tuotteiden näennäinen likviditeetti on kasvava ongelma. Näitä ETF osuuksia on helppo myydä niin kauan kuin markkinat ovat levolliset, mutta kurssiromahduksen yhteydessä likviditeetti tulee häviämään. Tämä koskee kaikkia rahastoja ja ETF tuotteita.

ETF tarjontaa pidettiin hyvänä. Lähes joka sektorille, alueelle ja sijoitustyyliin löytyy sopiva tuote. Suurien ja likvidien ETF rahastojen käyttöä suositeltiin.

Sentimentti- ja trendi- analyysit ovat sijoittamisen uusi trendi

Teknisen analyysi (tulevien kurssien ennustaminen menneen kurssikehityksen perusteella) ja fundamenttianalyysi (tunnuslukuihin perustuvat sijoitusstrategiat) on kehitetty varsin pitkälle ja näitä menetelmiä käytetään laajasti ja siksi näiden menetelmien antamet tulokset ovat laihentuneet.  Vanhoja menetelmiä ei silti kannata unohtaa – kannattaa edelleen valita hyvin hoidettuja voittoa tuottavia yrityksiä. Uutena tutkimusaiheena on kuitenkin trendien automatisoitu analysointi.

Eläkevakuutusyhtiöiden on käytännössä pakko hajauttaa velkakirjoista (bondeista) osakemarkkinoille.  

Korot ovat matalalla eikä niistä saa toivottua tuottoa. Tämän seurauksena eläkeyhtiöt painottavat sijoituksissaan osakkeita ja varsinkin valtioiden heikkotuottoiset lainapaperit (esim. Japani) päätyvät keskuspankkien haltuun. Tämä ilmiö ylläpitää osakekurssien hyviä tasoja.

Kaukoidän, erityisesti Kiinan markkinoiden piristymiseen uskottiin.

Kauko-itään sijoittamista puoltaa osakkeiden kohtuullinen arvostustaso, taloudellinen kasvu ja aleneva korkotaso. Uskottiin, että kauko-idän osakkeiden viime vuosien heikko menestys on väliaikaista. Kansantuotteen kasvu tempaisee jossakin vaiheessa myös pörssiosakkeet mukaansa. Näin uskottiin.  

Teknisen analyysin käyttöä osakesijoitusten ajoittamisen apuna esitteli muun muassa niin sanottujen Bollinger Bandien kehittäjä John Bollinger, joka opetti, että osakkeita kannattaa ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Ja Bollinger bandien yhteydessä tämä tarkoittaa, että kannattaa ostaa, kun osakkeen arvo ilman syytä putoaa pitkäaikaisen arvostustasonsa alapuolelle. Kallista ei kannata ostaa eikä edes pitää. Helppo sanoa.

Kuvassa Lauri, Lauri ja Kai

Related Posts