Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) horjuttaa talouspolitiikan USA keskeisiä valtarakenteita

Olemme tottuneet siihen, että maailmantalouden kontrolli tapahtuu tiettyjen totuttujen foorumeiden, kuten IMF, Maailmanpankki, G7 ryhmä ja WTO kautta. Tilanne ei kuitenkaan ole stabiili. Foorumit, joiden kautta toimitaan muuttuvat kaiken aikaa. Muutosprosessin käyttövoimana on valta ja sen jakautuminen.

Asian Infrastructure Investment bank (AIIB) on IMF:n kaltainen aasialainen organisaatio

Kiinan, Intian ja kauko-Idän taloudellisen merkityksen nousun kanavoituminen päätösvallaksi synnyttää jännitteitä ja aiheuttaa muutoksia. Uusimpana tulokkaana on Kiinan ja muiden aasian maiden aloitteesta lokakuussa 2014 perustettu "Asian Infrastructure Investment Bank" (AIIB), joka on noussut korvaamaan olemassa olevaa "Asian Development Bank" (ADB) organisaatiota. Suomi on jäsenenä molemmissa. 

Asian Development Bank:n (ADB) ongelmana on ollut vallan vinoutunut jakautuminen. Euroopan äänivalta on ollut moninkertainen verrattuna Kiinaan ja Intiaan. Sama koskee myös USA:n äänivaltaa vaikkei kumpikaan kuulu edes kyseisen instituution toimialueeseen. Tämä vinoutuma lienee syynä siihen, että käytännössä samaa tarkoitusta varten on peurustettu uusi organisaatio, jonne toiminnan oletetaan siirtyvän.

USA kilpailee AIIB:n kanssa perustamalla uuden Trans Pasific Partnership TTP organisaation

Huomionarvoista on, että USA ei ole tullut jäseneksi uuteen AAIB organisaatioon, ja että USA on paheksunut että jopa Britania on pettänyt ja mennyt mukaan uuteen organisaatioon. Vain Japani on ollut kuuliainen liittoilaisensa USA:n toiveille ja jättäytynyt pois AIIB jäsenyydestä.

USA on yhdessä muiden tyynen meren rantavaltioiden kanssa ollut perustamassa kilpailevaa Trans Pasific Partnership (TPP) organisaatiota, jonka tarkoituksena yhdistää tyynen meren rantavaltioita. Tähän USA:n dominoimaan foorumiin on liittymässä etelä-Amerikan ja tyynenmeren alueen rantavaltioita. Kiinan ja Intian mukana olo on erittäin epävarmaa. Hanke on kuitenkin ollut eräs Obaman tärkeimmistä ulkopoliittisista tavoitteista ja olisi onnistuessaan ehkä Obaman hallinnon suuin ulkopoliittinen saavutus. 

Myös IMF ja Maailmanpankki tarvitsevat valtarakenteiden korjausta

Asian Investment Bank:n uudet valtarakenteet eivät kokonaan korjaa vinoutunutta päätösvallan jakautumista. Kiina on kritisoinut myös IMF:n ja Maailmanpankin äänivaltarakenteita. Kritiikille on aihetta. Kiinan äänivalta IMF:ssä on samalla tasolla Italian ja muiden etelä-Euroopan maiden kanssa. USA ja EU dominoivat IMF:n päätöksentekoa ja toimintaa.

 

 

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan