Yhdysvallat ja Kiina sopivat maailman sotilaspoliittiset jakolinjat

Ruotsin valtion rahoittama kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) on julkaissut vuoden 2015 asevarustautumista luotaavan raporttinsa.

Maailman tilanne on viimeisen viiden vuoden aikana parantunut. Varustelubudjetit ovat kasvaneet 1% edellisestä vuodesta, mutta suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta on laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin. Tässä suhteessa maailma on kulkenut kohti rauhaa.

Yhdysvallat ja Kiina muodostavat asevoimien duopolin, joka takaa maailmanrauhaa

Yhdysvalltojen ja Kiinan puolustusbudjetit dominoivat. USA:n puolustusbudjetti on 36% ja Kiinan 13% maailman puolustusmenoista ja Kiinan osuus kasvaa vahvasti.  Yhdessä nämä kaksi muodostavat jo nyt puolet maailman puolustusmenoista ja näiden suurvaltojen haastamaton dominanssi toimii tällä hetkellä maailmanrauhan takeena. 

USA ja Neuvostoliitto jakoivat maailman sotilaallispoliittisiin etupiireihinsä vuosien 1943…1990 välisenä aikana. Jatkossa jakolinjoista sovitaan USA:n ja Kiinan välillä.

Itä-Eurooppa varustautuu Venäjän uhkaa vastaan

Itä-Euroopan puolustusbudjetit kasvavat tällä hetkellä lähes 8% nopeudella ja tämän on maailmanmittakaavassa ennätys. Venäjän sotilaalliset agressiot ja valloitukset ovat pakottaneet Venäjän reunavaltiot reagoimaan. Budjetit kasvavat myös kaakkois-Aasiassa, mutta vain suurin piirtein sikäläisen BKT:n kasvunopeudella 4,5% / vuosi.

Öljyn hinnan lasku rauhoittaa öljyntuottajamaiden lähialuetta

Puolustusbudjettien suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta on kaikkein suurin öljyä tuottavien pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän arabimaiden keskuudessa, Israel mukaan kuuluvana sekä Venäjällä. Öljyn hinnan laskulla on lähi-Idän ja Venäjän asevarustelua hillitsevä vaikutus. Kalleimmista hankinnoista tingitään usein silloin kun vaihtoehtona on virkamiesten palkkojen alentaminen.  Asejärjestelmät eivät valita pienenevistä budjeteista. 

 

 

2 thoughts on “Yhdysvallat ja Kiina sopivat maailman sotilaspoliittiset jakolinjat

 1. Duopoli toiminut aiemminkin

  Kylmän sodan ajan lisäksi duopoli ylläpiti rauhaa esim. 1800-luvulla Euroopassa, kun keisarilliset Venäjä ja Saksa sopivat yhteistuumin takaavansa Euroopan rauhantilan. Amerikat, Eurooppa, Japani, Australia ja Lähi-itä ovat Yhdysvaltojen käskyläisiä. Kiinalla tulee olemaan ylimmäinen puhevalta Aasiassa ja Afrikassa. Venäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin yhteistyö Kiinan kanssa ja Intia on kysymysmerkki, kenties ottaa samanlaisen roolin suurvaltojen välissä kuin Suomi kylmän sodan aikana. Manner-Eurooppa olisi voimatekijä ainoastaan Saksan johtamana, mutta kansallissosialistisen Saksan syntejä ei niin vain anteeksi anneta Yhdysvalloissa, joka pitää Saksan ”kyykyssä”.

  1. Sotilaspoliittiset valtapoolit

   Mahdollisia sotilaspoliittisia itsenäisi valtapooleja voivat olla ainakin ne, joilla on oma (satelliitti)paikannus- ja kommunikaatio- järjestelmä:

   Satelliittijärjestelmä mahdollistaa:

   • ohjusten hakeutumisen tarkasti maaleihinsa
   • lentävien dronien muodostaman alueellisen hävittäjäsuojan yms……
   • dronien operoimisen vihollisen alueella niin että kommunikaatio kotivaltioon säilyy

Comments are closed.

Related Posts