Yhteiskuntarakenteiden kehitys on mahdollistanut pienyritysvaltaistumisen

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä syntyvät uudet innovaatiot ja työpaikat kuten alla olevasta Tilastokeskuksen kokoamasta ja findikaattori julkaisemasta käyrästä voimme havaita. Ja trendi on viime vuosina vain vahvistunut.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus työvoimasta (Lähde: findikaattori)

Trendin on mahdollistanut yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys:

  • yritysten perustaminen on Suomessa, kiitos Patentti ja Rekiserihallituksen määrätietoisen toiminnan, onnistuttu tekemään suoraviivaiseksi ja yksinkertaiseksi
  • pinenkin yrityksen kirjanpito ja verotus hoituu kohtuullisin kustannuksin (pienessä yritysessä kirjanpito voidaan ostaa selvästi alle 2000€ kuluilla) ja kiitosta tästä kuuluu veroviranomaisille
  • yrityksen sähköpostit, dokumenttienhallinta ja puhelinpalvelut hoituvat tätä nykyä minimaalisin kustannuksin verrattuna vaikkapa kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin tarkoitusta varten ostettiin servereitä, puhelinvaihteita ja ylläpitohenkilökuntaa
  • julkisuuskuva syntyy nettiin minimaalisin kustannuksin verrattuna siihen, että julkisuuskuva pitäisi rakentaa fyysisten yritystilojen ja lehtimainonnan avulla
  • yrityksen asiakashallinta, laskutus ja reskontra hoituvat halvoilla ohjelmistotyökaluilla ja pitkälti automaattisesti

 

Muutos pienyritysvaltaiseen suuntaan on dramaattinen ja mahdollistaa entistä dynaamisemman ja läpinäkyvämmän yhteiskuntarakenteen. Monet asiat jotka ennen olivat suuryritysten sisäisiä ovat nyt pienten yhtiöiden välisiä yhteistyösuhteita. Mutta muutos asettaa myös vaatimuksia sille miten yhteiskuntaa pitää kehittää:

  • merkittävä rooli maailmantaloudessa ei tarkoita enää suurta "itä-intian kauppakomppania" tyylistä läpinäkymätöntä dinosaurusta, vaan pienten yritysten verkostoa, jota yhteiskunta tukee tarjoamalla selkeät säännöt ja tukifunktiot yhteistoiminnalle
  • työllistyminen ei ole enää aina työntekijän pääsemistä työnantajan palkkalistoille vaan sitä, että ihmiset löytävät itselleen oikeat yhteistyökumppanit ja roolit (TE- toimistot ovat esimerkillisesti ohjanneet yhteiskuntaa tähän suuntaan ja ajattelutapaan)
  • omistajayrittäjiä on yhä enemmän ja heidän roolinsa muuttuu yhteistyö- ja yritysjärjestelyihin liittyväksi aktiiviseksi työksi

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä