Ylivelkaantuminen on nyt OUT ja alivelkaantuminen IN

   Hypo:n kevään asuntomarkkina-anayysi on ilmestynyt.

Hypo:n asuntomarkkinapuntari (Lähde: Hypo)

Asuntovelallisen happotesti: Pystytkö maksamaan vähintään korot? Asuntovelallisen kannattaa varautua tiukentuviin talousoloihin lyhentämällä nyt kaikenlaisia lainojaan määrätietoisesti ja säntillisesti. Suomalaisten varallisuus on pitkälle asunnoissa, kodeissa, ja velaton koti muodostaa suojan maailman myrskyjen keskellä. Kotitalouksilla ja yrityksillä on velkaa noin 200 miljardia euroa. Yhden prosenttiyksikön nousu koroissa lisää korkomenoja vuositasolla kaksi miljardia euroa. Kotitalouksien osuus koko velasta on noin 125 miljardia euroa, kun lasketaan mukaan omistusasunto-osakeyhtiölainat.

Ylivelkaantumisen välttämiseksi on hyvä tehdä itselle yksinkertainen happotesti: Pystytkö maksamaan kaikista veloista vähintään korot, jos jäät työttömäksi tai työkyvyttömäksi? Jos et, niin lyhennä velkojasi suunniteltua nopeammin ja jos kyllä, niin jatka velkojesi lyhentämistä nykyisellä tavalla. Nyt on alivelkaantumisen aika. Ylivelkaantuminen on out.

On hyvä huomata, että ASP-järjestelmä antaa ensiasunnon ostajille automaattisen suojan korkojen nousun varalta. Sen rinnalla oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työttömyyskassan jäsenenä pidentää kykyä maksaa korkoja. Molemmat ovat tärkeitä, jotta saa jatkaa asumista omassa kodissa myös vaikeuksien pitkittyessä.

Suomessa riittää ongelmia, sillä verotus kiristyy, ostovoima heikkenee, palkankorotukset jäävät alhaisiksi ja irtisanomiset uhkaavat. Maailmantilannetta uhkaava Ukrainan kriisi luo varjoa kansainvälisiin suhteisiin, ja talouselämään se heijastaa lisää epävarmuutta.

Asuntomarkkinoiden näkymät saattavat heikentyä

Asuntomarkkinoiden murrokseen ei näy muutosta. Kasvukeskusten ja taantuvien paikkakuntien eriytyminen jatkuu, segregaatio voimistuu pääkaupunkiseudulla ja kaikenlainen asuntotuotanto polkee paikallaan. Kasvukeskuksissa asuntovelkaannutaan ja taantuvilla paikkakunnilla asuntoköyhdytään. Tämän rinnalla juopa omistusasumisen ja vuokra-asumisen välillä syvenee, vaikka sitä pitäisi kuroa umpeen.

Kaikki markkinaosapuolet jatkavat sopeutumista murrokseen parhaan kykynsä mukaan, koska on entistä selvempää, ettei tämän hallituksen aikana saada aikaan päätöksiä, jotka antaisivat aiheen ennakoida parempaa. Hypon analyysin pisteet säilyvät viime katsauksen -155 pisteessä eli -15,5 prosentin tasolla, mutta näkymät ovat painuneet uudelleen negatiivisiksi, koska kotitalouksien asunnon ostokyky ja lainojen hoitokyky saattavat heiketä.

Vaadi rahoittajaltasi itsenäinen näkemys asunnon arvosta

Asunnonvaihtajan on syytä välttää kahden asunnon loukkua siltä varalta, että asuntokauppaketjut pitkittyvät. Oman asunnon välittäjäksi kannattaa valita henkilö, jolla on LKV-tutkinto suoritettuna. Rahoittajalta on puolestaan vaadittava välittäjistä riippumatonta itsenäistä ja perusteltua näkemystä asunnon arvosta. On tärkeää ymmärtää, että pankeilla ja asunnonostajilla on nyt yhteinen halu pitää sekä luototus- että velkaantumisasteet maltillisella tasolla. Asunnon pyyntihinnan asettaminen oikealle tasolle on ratkaisevan tärkeää, jotta päästään kohtuulliseen myyntiaikaan.

One thought on “Ylivelkaantuminen on nyt OUT ja alivelkaantuminen IN

  1. Lyhentäminen

    Olen jo useampaan otteeseen lukenut Hypon Asuntomarkkina-analyyseistä kehoituksen lyhentää velkaa, koska ajat ovat epävarmat. En oikein ymmärrä miten se auttaa varautumaan pahan päivän varalle, sillä pari tuhatta euroa vähentynyt velkataakka tuskin auttaa siinä kohtaa, kun rahat oikeasti loppuvat vaikkapa työttömyyden takia. Sivuun säästetty käteinen taas auttaa tilanteessa kuin tilanteessa ja sen voi vaikka korkojen noustua ja auringon paistaessa käyttää ylimääräisenä könttänä velan lyhennykseen. Vai valitseeko Hypo pankkina mieluummin maksamatta jääneet erät pienessä lainassa vai säästöihin tukeutuen maksetut erät suuressa lainassa?

Comments are closed.

Related Posts