Yrityksen arvot kannattaa kirjata julkisesti esille

Jokainen meistä haluaa tehdä työtä hyvien asioiden eteen. Haluamme saada elämässämme aikaan arvokasta ja hyödyllistä. Motivoidumme taistelemaan yhteisten hyvien asioiden puolesta, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Ja parhaat työympäristöt ovatkin juuri sellaisia, joissa tuo mahdollisuus avautuu.

Tärkein päämäärä on tuottaa iloa asiakkaille

Jokainen yritys pyrkii tuottamaan asiakkailleen arvoa ja iloa. Juuri siitä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Niinpä joidenkin yritysten arvoissa onkin keskitytty asiakkaille tuotettuun iloon. Hyvänä esimerkkinä on Tallinann Prisma, jonka suomenkieliset arvopäämääräät löytyvät täältä: www.prismamarket.ee Tämän tyyppisille arvoille on hyvä syy. Yriyksen tekemisen tulisi mieluiten keskittyä tuottamaan palvelua ja arvoa asiakkailleen.

Työntekijä on yrityksen tärkein resurssi

Asiakas ei ole ainoa ryhmä, jonka takia yritys on olemassa, vaikka kaikki muu realisoituukin asiakkaan palvelemisen kautta.  Myös työntekijät, heidän osaamisensa, työilonsa ja palkka ovat tärkeitä asioita. Monet asiantuntijaorganisaatiot nostavatkin työntekijät tärkeään asemaan.

Yhteiskuntavastuu täyttyy lakeja noudattamalla

Yritysten yhteiskuntavastuu on ollut paljon esillä. Keskustelua on käyty ympäristövastuusta, harmaasta taloudesta, lahjonnasta, yhdistysten avustamisesta ja irtisanottavien tukemisesta. Yrityksillä on tendenssi jatkuvasti kokeilla rajojaan sekä hyvässä että pahassa ja olisikin monasti yrityksen itsensäkin kannalta edullista jos moraalikoodi olisi selkeästi ilmaistu. Monet työntekijät arvostavat johtoa ja yritystä enemmän, jos yhteiskuntavastuusta on selkeästi kerrottu.

Hyvä yritys ei unohda omistajaa

Osakeyhtiölain mukaan osakkaan etu on ainoa arvo, jota yrityksen tulisi edistää: "Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille." Laki luonnollisesti haluaa tarkoittaa, että keinovalikoimaan ei saa kuulua muiden lakien vastaisia toimintatapoja.

Jokainen työntekijä kuitenkin hyvin tietää, että yritys ei todellisuudessa ole pelkästään osakkeenomistajaa varten. Yhtiö on olemassa täyttääkseen asiakkaan ja työntekijöiden tarpeita paljon enemmän kuin osakkeenomistajan. Osakkeenomistaja saa omansa (osinkonsa) vasta jos asiakaan ja työntekijöiden tarpeet on täytetty. Mutta silti osakkeenomistajan etua on kunnioitettava, vaikka hän jääkin jaossa pahnan pohjimmaiseksi.

Osakeyhtiölain tyly sanamuoto varmistaa sen, että yhteiskunta toimii. Osakeyhtiölaki varmistaa ettei osakkenomistajaa kokonaan unohdeta.

Yrityksen arvot kannattaa kirjata julkisesti esille

Yrityksen korkea moraali on tärkeää ennen kaikkea työntekijöille, mutta joskus myös sijoittajat (eettinen sijoittaminen) sekä kuluttajat kiinnittävät huomiota yrityksen toiminnan eettisyyteen. Siksi on tärkeää että arvot kirjataan esille ja että niistä keskustellaan. Tärkeää ei ole se, onko arvot kirjattu tyylikkäästi ja kattavasti vaan enemmänkin se että niistä keskustellaan ja niitä yhteisesti pohditaan. Jokaisen yrityksen arvot ovat luonnollisesti erilaisia ja tuon erilaisuuden kautta syntyy oma erityinen missio ja merkitys juuri sinun yrityksellesi.

Jos yrityksessä vallitsee hyvä keskinäinen luottamus niin arvokeskustelu jää yleensä takaa-alalle,  mutta jos keskinäistä luottamusta halutaan parantaa, niin silloin arvokeskustelu on eräs työkalu.

Arvokeskusteluun ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä linkkejä:

Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa.pdf

Verso.info

Yrittajat.fi

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/aikakausi/tak/2005/04/Pekkola.pdf

Elinkeinoelämän Keskusliitto

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä

Työelämän laatu/ Työ ja elinkeinoministeriö 

Ecostart.fi

Työ ja elinkeinoministeriö / yhteiskunta ja yritysvastuu

Related Posts