Yritykset investoivat ja kotitaloudet tulevat varovaisemmiksi

Pankinjohtajat arvioivat yritysten investointeja varten otettavien luottojen kysynnän jatkuvan vilkkaampana kuin vuotta aiemmin, selviää Finanssialan Keskusliiton tuoreesta Pankkibarometrista.

Rahoituskohteista investoinnit ja yrityskaupat ovat kasvussa. Keskeisimmistä rahoitusmuodoista etenkin työeläkelaitosten tarjoamaan rahoitukseen ja myös pankkiluottojen käyttöön uskotaan.

”Pankinjohtajien odotukset yritysten luotonkysynnästä, etenkin investointirahoituksen kysynnästä, komppaavat muita kyselytutkimuksia yritysten tunnelmista. Suhdanneodotukset vaikuttavat olevan aiempaa positiivisempia”, toteaa analyytikko Valtteri Vuorio Finanssialan Keskusliitosta.

Kotitalouksien reaalitulot eivät todennäköisesti lähiaikoina kasva. Siitä huolimatta pankinjohtajat arvioivat myös kotitalouksien luotonkysynnän olleen vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luotonkysynnän arvioidaan myös jatkuvan ainakin vielä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan kohdistuvan etenkin oman asunnon hankintaan, asunnon remontointiin sekä sijoitustoimintaan. Lainanhoidon joustomahdollisuuksista lyhennysvapaiden käytön sekä laina-ajan pidentämisen uskotaan lisääntyvän.

Pankinjohtajat arvioivat myös kotitalouksien sijoitushalukkuuden olevan yhä kasvussa. Odotukset osakkeiden ja osakerahastojen kysynnästä ovat jatkaneet nousuaan edellisestä kyselystä, mutta myös kiinteistöjen ja niihin liittyvien sijoitustuotteiden arvioidaan kiinnostavan kotitalouksia.

Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely IV/2016 tehtiin joulukuussa.

Related Posts