Yritykset panostavat tutkintoa täydentävään koulutukseen

    Osaamisen kehittäminen yrityksissä painottuu yhä enemmän joustaviin työssä oppimisen muotoihin. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

Osaamisen kehittämisen muodoista tapahtumiin osallistuminen on yleistynyt yrityksissä eniten. Vuonna 2012 lähes 60 prosenttia yrityksistä hyödynsi tapahtumia ammattitaidon kasvattamiseksi, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 44 prosenttia. Tapahtumien merkitys ammatillisen osaamisen vahvistamisessa on kasvanut etenkin johdon sekä toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten ryhmissä.

Osaamisen kehittäminen EK:n jäsenyrityksissä:

Tutkintoon johtamaton koulutus 84 %
Perehdytys/työnopastus 75 %
Tapahtumat 58 %
Omaehtoinen koulutus 44 %
Tehtävä-/työkierto 41 %
Palauteprosessit 41 %
Tutkintoon johtava koulutus 34 %
Kouluttajana toimiminen 29 %
Projektit tai hankkeet 29 %
Osaamisen siirto 25 %
Coaching 16 %
Trainee-/graduate-ohjelmat 10 %

 

Lähivuosina yrityksissä painotetaan kaikilla aloilla etenkin esimiestaitoja. Teollisuusyritykset tähdensivät lisäksi moniosaamisen merkitystä, kun taas palvelualoilla korostuivat asiakaspalvelu ja myyntitaidot. Rakennusalan yritykset kertoivat edistävänsä projektinhallintataitojen omaksumista.

Joustaako koulutusjärjestelmä?

Teollisuusyritysten korostama moniosaaminen haastaa koulutusjärjestelmän – erityisesti ammatillisen tutkintojärjestelmän – joustavuuden vastata yritysten tarpeisiin. Myös tuotannossa toimitusketjut, tuotantotavat ja tuotteet monimuotoistuvat, ja yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla.

  – Moniosaamista tarvitaan, jotta ymmärretään esimerkiksi eri komponenteista syntyvän tuotteen valmistus alusta loppuun, ja että voidaan tehdä joustavasti monipuolisia tehtäviä. Myös teollisuuden tuottamien palveluiden yleistyminen lisää moniosaajien kysyntää, sanoo EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen.

Verkko oppimisympäristönä

Eniten verkko-oppimista käytettiin palvelualalla, jossa joka toinen EK:n jäsenyritys hyödynsi verkkoa osaamisen kehittämisessä. Erityisen suosittua se oli kaupan alalla, finanssialalla sekä niissä yrityksissä, joissa käsiteltiin tietosisältöjä tai luotiin ohjelmistoja ja järjestelmiä. Verkossa opiskeltiin eniten ammatti- ja substanssiin liittyviä taitoja. Lähes kolmannes verkko-oppimista käyttäneistä yrityksistä perehdytti henkilöstöään verkkoa hyödyntäen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima- ja koulutustarpeita. Tiedusteluun vastasi yli tuhat yritystä, joiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 415 000 henkilöä. Tilastoaineistoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla.

Related Posts

Lajittelematon

Osinkojen lähdeverotuksen korjaus

Vihdoinkin EU alkaa puuttua asiaan. Onkin ollut täysin käsittämätöntä kun EU-maat eivät ole noudattaneet verosopimuksia.

https://www.porssisaatio.fi/blog/2023/09/29/ulkomaisista-osakkeista-maksettujen-osinkojen-lahdeverotukseen-ehdotetaan-muutoksia/

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com