Yritysten tuotekehityspanostuksissa notkahdus

Yrityksissä harjoitetun tutkimuksen ja tuotekehityksen menot laskivat edellisvuodesta runsaalla 250 miljoonalla eurolla. Menot eivät ole vähentyneet aiemmin koko sinä aikana, kun Tilastokeskus on t&k-panostuksia tilastoinut vuodesta 1971 alkaen. T&k-menot laskivat useimmilla toimialoilla, elektroniikkateollisuudessa eniten, noin 90 miljoonaa euroa. Yritysten t&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan 4,85 miljardia euroa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kokonaissumma jäi kuitenkin vain 85 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmäksi, sillä sekä julkisen sektorin että korkeakoulusektorin menot kasvoivat selvästi. Julkisella sektorilla kasvua kertyi 68 miljoonaa euroa t&k-menojen noustessa 660 miljoonaan euroon. Korkeakoulusektorin 1,28 miljardin euron t&k-menoihin sisältyi 102 miljoonan euron vuotuinen lisäys. Muiden sektoreiden kasvun myötä yritysten osuus kaikista t&k-menoista laski 74 prosentista 71 prosenttiin.

T&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan lähes 6,8 miljardia euroa, mikä vastaa 3,96 prosentin bruttokansantuoteosuutta. Osuus nousi edellisvuodesta 0,24 prosenttiyksikköä bkt:n laskun johdosta. Vuonna 2010 menojen arvioidaan kasvavan noin 140 miljoonalla eurolla runsaaseen 6,9 miljardiin euroon. Bkt-osuuskin säilynee korkealla tasolla 3,90 prosentissa. Osuus on Suomessa jo pitkään ollut Ruotsin jälkeen EU- ja OECD-maiden korkein ja muistakin maista edellä on vain Israel.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

One thought on “Yritysten tuotekehityspanostuksissa notkahdus

 1. Lasi onkin puolitäysi

  Valtamedian (HS, US) on nostanut pääotsikoksi T&K panostuksen pienenemisen Suomessa ja maailmalla. Siltä näyttää, jos katsoo vain Tilastokeskuksen Suomen T&K lukujen ja EU Scoreboardin tiivistelmiä.
  Kuitenkin näiden kahden tietojen yhdistäminen kertoo, että Nokiaa lukuun ottamatta T&K panostus Suomessa oli kasvanut 2009.
  EU Scoreboard kertoo, että Nokian panostus pieneni 6,1 % eli noin 300 miljoonaa.
  Tilastokeskuksen lukujen mukaan yritysten T&K panostus supistui vain n. 250 miljoonaa. Julkinen sektori puolestaan on lisännyt T&K panostusta 70 miljoonaa.
  Minusta kokonaiskuva kertoo, että lasi ei ole puolityhjä vaan puolitäysi: T&K Suomessa on monipuolistunut muiden toimijoiden kuin Nokian lisätessä panostustaan.

  Pekka

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne