Yritysten tuotekehityspanostuksissa notkahdus

Yrityksissä harjoitetun tutkimuksen ja tuotekehityksen menot laskivat edellisvuodesta runsaalla 250 miljoonalla eurolla. Menot eivät ole vähentyneet aiemmin koko sinä aikana, kun Tilastokeskus on t&k-panostuksia tilastoinut vuodesta 1971 alkaen. T&k-menot laskivat useimmilla toimialoilla, elektroniikkateollisuudessa eniten, noin 90 miljoonaa euroa. Yritysten t&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan 4,85 miljardia euroa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kokonaissumma jäi kuitenkin vain 85 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmäksi, sillä sekä julkisen sektorin että korkeakoulusektorin menot kasvoivat selvästi. Julkisella sektorilla kasvua kertyi 68 miljoonaa euroa t&k-menojen noustessa 660 miljoonaan euroon. Korkeakoulusektorin 1,28 miljardin euron t&k-menoihin sisältyi 102 miljoonan euron vuotuinen lisäys. Muiden sektoreiden kasvun myötä yritysten osuus kaikista t&k-menoista laski 74 prosentista 71 prosenttiin.

T&k-menot olivat vuonna 2009 kaikkiaan lähes 6,8 miljardia euroa, mikä vastaa 3,96 prosentin bruttokansantuoteosuutta. Osuus nousi edellisvuodesta 0,24 prosenttiyksikköä bkt:n laskun johdosta. Vuonna 2010 menojen arvioidaan kasvavan noin 140 miljoonalla eurolla runsaaseen 6,9 miljardiin euroon. Bkt-osuuskin säilynee korkealla tasolla 3,90 prosentissa. Osuus on Suomessa jo pitkään ollut Ruotsin jälkeen EU- ja OECD-maiden korkein ja muistakin maista edellä on vain Israel.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, Tilastokeskus

One thought on “Yritysten tuotekehityspanostuksissa notkahdus

 1. Lasi onkin puolitäysi

  Valtamedian (HS, US) on nostanut pääotsikoksi T&K panostuksen pienenemisen Suomessa ja maailmalla. Siltä näyttää, jos katsoo vain Tilastokeskuksen Suomen T&K lukujen ja EU Scoreboardin tiivistelmiä.
  Kuitenkin näiden kahden tietojen yhdistäminen kertoo, että Nokiaa lukuun ottamatta T&K panostus Suomessa oli kasvanut 2009.
  EU Scoreboard kertoo, että Nokian panostus pieneni 6,1 % eli noin 300 miljoonaa.
  Tilastokeskuksen lukujen mukaan yritysten T&K panostus supistui vain n. 250 miljoonaa. Julkinen sektori puolestaan on lisännyt T&K panostusta 70 miljoonaa.
  Minusta kokonaiskuva kertoo, että lasi ei ole puolityhjä vaan puolitäysi: T&K Suomessa on monipuolistunut muiden toimijoiden kuin Nokian lisätessä panostustaan.

  Pekka

Comments are closed.

Related Posts

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com