1990- luvun rakenteelliset muutokset nostivat Suomen maailman eliittiin

  OECD:n pääsihteeri Angel Gurría julkisti Suomea koskevan OECD:n taloudellisen katsauksen.

Katsauksen mukaan 1990- luvun vahva kasvu,innovaatiot ja rakenteelliset uudistukset muuttivat Suomen yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä talouksista, varmistaen kansalaisten korkean hyvinvoinnin. Kilpailukyky on kuitenkin viime aikoina on heikentynyt, ja tuotanto on laskenut samalla kun elektroniikka-ja metsäteollisuuden liiketoiminnat ovat romahtaneet.

Työmarkkinaosapuolten väliset palkkaratkaisut parantavat tilannetta seuraavan kahden vuoden aikana. Talouden laajempi elpyminen edellyttäisi Suomen vahvojen inhimillisten pääomien tehokasta käyttöä, terveitä hallintorakenteita, tasapainoista julkisen talouden hoitoa ja yritystalouden integroitumista globaaleihin arvoketjuihin.

BKT Suomessa ja lähialueilla; Q1 2005=1 (Lähde: OECD)

 

2 thoughts on “1990- luvun rakenteelliset muutokset nostivat Suomen maailman eliittiin

 1. Toisaalta ja toisaalta

  Gurrian käyttämä puheenvuoro lisää vain istuvan hallituksen mielenrauhaa/itsetyytyväisyyttä (= complacency).

  Sellaisena siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Muusta mediasta siteeraten:

   

  "– Teillä on mahdollisuus tälle. Teidän ei tarvitse laittaa itseänne pakkopaitaan vaan antaa sen sisälle lisää tilaa. Olette kolmen AAA:n valtio, olette tienanneet sen, te voitte nyt olla joustavia. Muilla mailla ei ole mahdollisuutta tehdä tätä, Gurría sanoi."

   

  Toisaalta OECD:n maaraportteja ja maakohtaisia lausuntoja voi pitää tilaustöinä.

   

   

   

  1. OECD:n esitystapa on yleensä hallituksen toiveiden mukaista

   Piksu toimitus on havainnut saman. OECD toimii aina jossain määrin maan hallituksen toivomusten mukaisesti. Tutkin asiaa aikoinaan ja sain sen käsityksen että syynä on OECD:n rahoitus. Se tulee mukana olevien maiden hallituksilta. Hallitukset saavat kyllä asiallista taloudellista tietoa, mutta esitystapa on hallitusten toiveiden mukaista. Tästä OECD:n hieman puolueellisesta tendenssistä johtuen olemme siteeranneet OECD:n raportteja kohtuudella ja harkiten. 

   Piksu toimitus teki raporttia júlkaistaessa seuraavat toimenpiteet

   • Sitaatin teksti on käännetty suoraan OECD:n alkuperäisestä raportista ja sen viesti indikoi suurempaa tarvetta muutoksiin kuin mitä Jutta Urpilaisen tiedotustilaisuudessa ja YLE:n uutisoinnissa asiasta on sanottu.
   • Kuva on tehty OECD:n raportin tietojen perusteella niin, että Suomen kilpailukyvyn viime vuosien heikkeneminen Euroalueen keskikastiin tulee esille ja näkyväksi. OECD:n kuvassa heikkeneminen peittyy (tarkoituksellisesti ?) 90- luvulla ja 2000- luvun alkupuolella tapahtuneen talouskasvun varjoon.
   • OECD:n sanallinen viestintä nostaa esille Suomen 90- luvun ja 2000- luvun alun menestystarinaa ja kehittää tuohon tarinaan perustuvaa itsetyytyväisyyden ilmapiiriä, jossa asioihin ei ole kiirettä tarttua. Tämä viesti on mukana piksu artikkelissa. Sitä ei voinut muuttaa, kun se oli mukana alkuperäisessä tekstissä, eikä OECD.n sanomaa voi mennä muuttamaan.

Comments are closed.

Related Posts