Osakkeet ovat Warren Buffett indikaattorin mukaan lievästi yliarvostettuja

Sijoittaminen Talous

Warren Buffett indikaattori kertoo USA :n osakkeiden ali-/yli- arvostuksen tasosta. Tämän indikaattorin mukaan osakkeet ovat tällä hetkellä suurin piirtein 50% yliarvostettuja.  Buffett indikaattori ennustaa pörssikursseille huonoa tulevaisuutta ellei inflaatio nopeasti hellitä ja korot laske.

Kuuluisan sijoittajan, Warren Buffett:n käyttämä ja hänen mukaansa nimetty indikaattori (lyhyesti Buffett indikaattori) lasketaan jakamalla koko pörssin markkina-arvo bruttokansantuotteella. Näin saatu prosenttiluku kertoo sen, miten suuri on pörssin arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen. Pörssin arvo ei voi loputtomiin kasvaa bruttokansantuotetta nopeammin ja indikaattori antaakin eräänlaisen helposti laskettavan ja melko lailla kuvaavan tunnusluvun pörssin arvostustasosta. Tällä hetkellä Warren Buffett indikaattori kertoo että pörssin arvo on 146% USA:n bruttokansantuotteesta. Lukema on viime vuoden laskusta huolimatta historiallisen korkea.

Buffet indikaattori täytyy suhteuttaa joko korkotasoon tai inflaatioon (korot seuraavat viiveellä inflaatiota). Buffett indikaattori saa korkeampia arvoja (pörssin arvostustasot ovat korkeampia) silloin kun inflaatio ja korot ovat matalia. Mutta nouseva inflaatio ennakoi huonoja aikoja.  Inflaatiota seuraava korkojen nousu saa pörssiyritysten tulokset ja arvostustasot laskuun.  Juuri näin on nyt käynyt. Viime vuonna käynnistynyt inflaatio käynnisti korkojen nousun ja pörssikurssien korjausliikkeen.  Mutta Buffett indikaattorin arvo on kuitenkin edelleen inflaatioon nähden kovin korkealla ja pörssissä on, ellei inflaatio hellitä, edelleen laskupainetta.

Buffett indikaattorissa on eräs sisäänrakennettu virhetekijä joka ei näy oheisesta kuvasta. Suuret kauppa- ja tuotoanto- ketjut ovat syöneet tilaa perheyrityksiltä ja yhä suurempi osuus näistä suurista yrityksistä noteerataan pörssissä.  Buffett indikaattorin neutraaliarvo on tämän trendin takia vuosikymmenten kuluessa noussut. Neutraali arvo voisi nyt vallitsevan inflaation ja arvopaperistumisen olosuhteissa olla luokkaa 100%.  Buffett indikaattori antaakin lyhyellä, muutamien vuosien aikavälillä, hyvinkin luotettavaa tietoa arvostustasoista mutta indikaattorin nykyistä arvoa ei voi täysin luotettavasti verrata vuosikymmenten takaisiin arvoihin.

Tietojen lähteet:

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Osakkeet ovat Warren Buffett indikaattorin mukaan lievästi yliarvostettuja

 1. Miten amerikkalaisten yritysten liikevaihto ja -voitot ulkomailla ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä?
  Onko vaikutusta indikaattoriin?

 2. Tuo on hyvä havainto.
  Monien amerikkalaisten suurien yritysten liikvaihto muodostuu tätä nykyä ulkomailta ja toisaalta taas monien USA:n ulkopuolisten yritysten liikevaihtoa kootaan USA:sta.
  Jos nämä kaksi asiaa ovat kasvaneet vuosikymmenten mittaan samaa tahtia niin nämä kompensoivat toisensa ja Buffett indikaattorin vertailtavuus vuosikymmenten takaisiin arvoihin on tältä osin säilynyt.
  Varmaankaan näin ei aivan ole ja jos ollaan tarkkoja niin pitäisi laskea tästä seuraava korjaustermi.

  Buffett indikaattori antaa varmaan moneen käytännön tarkoitukseen aika lailla hyvää ohjausta. Mutta pitää varmaan laskea monta asiaa tarkemmin jos halutaan täyttä tarkkuutta pörssin ali- tai yli- arvostuksen tasosta.

Vastaa

Related Posts