Alhainen öljyn hinta painaa pörssikursseja lyhyellä aikavälillä

Öljyn hinnalla ja pörssikursseilla on viime aikoina nähty olevan vahvistuvaa kohtalonyhteyttä. Kun öljyn hinta laskee niin osakekurssit tulevat perässä kuten tapahtui viime vuoden kesällä ja uudelleen taas syksyllä. OPEC järjestön eilisessä kokouksessa ei saatu sopimusta tuotannonrajoituksista ja nyt monet pelkäävät öljyn hinnan ja pörssien laskua.

Öljyn hinta ja USA:n S&P 500 pörssi-indeksi (Lähde: FRED)

Nouseva öljyn hinta:

  • heijastelee vilkastuvaa kysyntää ja taloudellista aktiviteettia
  • vakauttaa maailman poliittista tilannetta
  • helpottaa vaikeuksiin joutuneiden tuottajayritysten tilannetta (vähemmän konkursseja ja tappioita sijoittajille)

Raaka-aineiden hinnat ovat nousussa

Kohtuullisesti nousevat raaka-aineiden hinnat tulevat jatkossakin ennustamaan taloudellista aktiviteettia. Mutta kannattaa seurata raaka-aineiden hintoja laajemmin esimerkiksi piksun raaka-aine sivulta (http://www.piksu.net/markkinat_7) niin saa paremman kuvan. Raaka-aineiden hinnat ovat palautuneet vuodenvaihteen pohjista ja pörssikurssit ovat tosiaankin aivain oppikirjamaisesti seuranneet perässä. Öljyn hinta on yksi, joskin merkittävä raaka-aine, mutta ei ainoa.

Kohtuullinen öljyn hinta vakauttaisi maailmantaloutta

Maailman poliittinen tilanteen ja öljyntuottajayritysten kannalta olisi ehkä siedettävää jos öljyn hinta olisi 40$….60$ välimaastossa. OPEC maiden eripura ei tuonut tätä tavoitetta lähemmäs ja sen seurauksena pörssikurssit korjaavat ainakin tänään alaspäin.

Alhainen öljyn hinta parantaa pitkän aikavälin kasvua ja tukee pörssikurssien pitkän aikavälin kehitystä

Öljyn hinnan ja pörssikurssien välinen kohtalonyhteys on lyhyen ajan tai keskipitkän ajan ilmiö. Vaikutus voi pitkällä aikavälillä olla erilainen. Alhaiseen hintaan sopeudutaan muutaman vuoden kuluessa ja sen jälkeen alhaisella öljyn hinnalla on useimpien lähteiden (esim. IMF) mukaan positiivinen vaikutus talouskasvuun ja kenties myös pörssikursseihin. laugh

 

 

Related Posts