Alkuvuoden Aasian yritysvierailujen satoa

 

Alkuvuoden salkunhoitoreissulla Aasiaan oli yhteensä 23 yhtiötapaamista: Hongkongissa 13, Vietnamissa 4 ja Indonesiassa 6.

Hongkongissa tapasin salkun nykyisiä yhtiöitä, muutaman salkun entisen yhtiön ja useita kokonaan uusia yhtiöitä Kiinasta, Hongkongista ja Macaosta. Tapaamisten perusteella kilpailutilanne etenkin Kiinan kuluttajasektorilla on ollut kiristymään päin lähivuosina ja kvartaaleina, ja monet yhtiöt ovat lykänneet suurempia investointeja, koska kuluvan vuoden aikana monen marginaalipelureiden odotetaan poistuvan luonnollisen poistuman kautta. Nämä siis etenkin aloilla, joilla hallitus ei ole puuttunut kilpailutilanteeseen lainkaan, tai muuten ohjannut alan kehitystä subventointien kautta. Valtion tukemilla sektoreilla esim. uusiutuvissa energiamuodoissa, johtavilla firmoilla, kuten joulukuun katsauksessa mainitulla China Singyes Solar -yhtiöllämme taas menee erittäin hyvin. Tammikuun aikana mm. hallitus nosti solar-alan kapasiteettitargetteja vuosille 2014 – 2015 huomattavasti, mikä tulee suoraan näkymään China Singyesin tilauskirjassa.

Vaikka Kiinan BKT-kasvua yritetään parhaillaan saada enemmän kuluttajavetoiseksi nykyisestä infravetoisesta kasvusta, löytyy Kiinasta paljon uusia mielenkiintoisia yhtiöitä teollisuudesta ja energia-alalta. Esimerkiksi Kiinassa vasta äskettäin on alettu jenkkien tapaan panostamaan myös liuskekaasuun, joka luo paljon uusia mahdollisuuksia eri toimijoiden kesken (liuskekaasuvarat Kiinassa ovat maailman suurimmat).

Osallistuin Hongkongissa myös brokerimme järjestämään miniseminaariin, jossa oli monien ASEAN-yhtiöiden johtoporrasta tavattavissa. Yleisesti ottaen yhtiöiden johto oli enimmäkseen positiivisia, eikä esimerkiksi Euroopan velkakriisistä oltu paljoakaan huolissaan, koska yhtiöt keskittyivät enimmäkseen kotimarkkinoille, missä kasvu on jatkunut terveenä. Euroopan tilanteen selkiytyminen nähtiin lähinnä ylimääräisenä plussana. Kaikissa tapaamisissa tuli epäsuorasti ilmi, että ASEAN-maissa on tervelaatuinen investointisykli ottamassa vauhtia, joka on riippumaton globaalista kauppasyklistä – viimeksi investointisykli otti vauhtia 90-luvulla paljolti velkarahan avulla, mutta nyt tilanne on huomattavasti vähempiriskinen, koska velkaantumistasot ovat hyvin alhaisia.

 

Vietnamissa oli 4 yhtiötapaamista, jotka keskittyivät kulutusyhtiöihin, yhteen valtio-omisteiseen yhtiöön ja kalanjalostusfirmaan. Heikohko kysyntätilanne on painanut hieman kuluttajayhtiöiden myynnin kasvua 2012 aikana, mutta loppuvuoden aikana näkymät alkaneet parantua, kun lainanantoluvut lähteneet hieman nousuun. Lisäksi monet eri tahot indikoivat, että pienemmillä marginaalipelureilla alasta riippumatta on paljolti kassavaikeuksia, kun kilpailu markkinaosuuksista on käynyt kuumana – näin ollen konsolidaatiot ja luonnollinen poistuma tulee helpottamaan kilpailutilannetta.

 

Vietnamissa ulkomaalaisten sijoittajien trading-aktiviteetti on ollut lähikuukuukausina n. 20 % luokkaa koko markkinasta, mikä tuntuu suhteellisen pieneltä, kun ottaa huomioon, että osakemarkkina on noussut joulukuun alusta +24,06 % euroissa mitattuna. Muissa Aasian maissa ulkomaalaisten osuus vaihdosta on 20 – 55 %. Pörssien koko Vietnamissa on myös huomattavan pientä; listattujen yhtiöiden koko on yhteensä vain n. 30 mrd EUR, kun puolestaan maan BKTn koko on 104 mrd EUR. Tilanne voi muuttua merkittävästi parempaan suuntaan, jos Vietnamin taloudesta saadaan lisää positiivisempia merkkejä ja ulkkarisijoittajien kiinnostus alueeseen kasvaa. Etenkin positiiviset uutiset pankkisektorin osalta olisivat suotavia, koska sektorin toimivuus on tärkein avain Vietnamin markkinan re-reittaukseen. Asuntomarkkinalla alkaa olla merkkejä myös paremmasta kysyntätilanteesta, vaikka myymättömiä ja tyhjiä high-end asuntoja on vielä esimerkiksi Ho Chi Minh City pullollaan – buumivuosien aikana rakennettiin lähes yksinomaan high-endiä, kun taas nyt kysyntää olisi keskiluokkaisille ja halvemmille asunnoille, joita ei pahemmin ole rakenteilla, ainakaan vielä.

 

Indonesiassa tuli vietettyä muutama päivä mukaan lukien yksi saittivisiitti Jakartan ulkopuolelle yhden salkkuyhtiömme mailla. Indonesiassa yritysjohtajat olivat entiseen malliin suhteellisen positiivisia nykyisen tilanteen ja tulevaisuuden suhteen. Siis raaka-ainepuolen hidastuminen ja siitä seurannut vaihtotaseen vaje 2012 ei ollut vaikuttanut tapaamiini yhtiöihin. Tapaamiset keskittyivät enimmäkseen kulutusyhtiöihin, property developereihin ja yhteen rakennusyhtiöön.  Hyvä tilanne yhtiöiden toimintaympäristössä tuli merkittävästi taas esille: uusia kasvunmahdollisuuksia riittää (lähes alasta riippumatta), kun samaan aikaan tietyissä kulutukseen liittyvissä segmenteissä kilpailutilanne saattaa olla olematonta, joten hyvin suurten markkinaosuuksien saaminen ei ole kovin vaikeaa, jos on ensimmäisten joukossa pelissä mukana. Tilanne tuntuu samanlaiselta kuin Kiinassa 10 – 15 vuotta sitten, joten terve rakenteellinen kasvu tulee jatkumaan vielä vuosia.

 

Olemme suhteellisen positiivisia Indonesian talouden ja osakemarkkinan suhteen. Talouskasvu on jatkunut tasaisen vahvana nyt monia vuosia, eikä kasvu ole painottunut pelkästään yhdelle sektorille, vaan on vahvalla pohjalla monien eri sektoreiden kesken. Pääomamarkkinoilla rakenteellinen kasvu tulee myös jatkumaan, kun listattujen yhtiöiden koko suhteutettuna BKT:hen on alle 50 %, kun vastaavasti sama luku lähimaissa on 75 % – 200 %. Pörssilistautumisia on tullut tasaista tahtia, kun monet eri yhtiöt haluavat hyötyä maan talouskasvusta. Listattuja yhtiöitä Indonesiassa on parhaillaan 463 kpl (420 kpl 2012 alussa), osakemarkkinan koko on 317mrd EUR ja talouden koko BKT:lla mitattuna 677mrd EUR (IMF:n ennuste 2012). Vastaavasti esimerkiksi Thaimaassa listattuja yhtiöitä on 559 kpl, osakemarkkinan koko on 318mrd EUR ja talouden koko BKT:lla mitattuna 283 mrd EUR eli pörssin koko suhteutettuna talouden kokoon 112 %. Pitkällä kehittyneessä Singaporessa vastaava luku on jo 200 % paikkeilla.

Matkalla keskusteluja käytiin myös jonkin verran politiikasta, kun valta on juuri vaihtunut Kiinassa, Vietnamissa pinnan alla kuhisee ja vaaleja on tulossa Malesiassa kuluvan kevään aikana ja 2014 kesällä Indonesiassa.

Kiina

Hallituksen vaihdosprosessi tehty, mutta pientä epävarmuutta on kuitenkin ilmassa. Vanhan hallituksen ihmisiä seurataan tarkasti, kun heistä monet ovat käyttäneet systeemiä häikäilemättömästi hyväkseen. Nämä yrittävät tuhlata rahojaan nykyään vähemmällä huomiolla, ja esimerkiksi ovat vähentäneet huomattavasti yksityisjettien ja ykkösluokassa matkustamisen käyttöä. Macaossa ei välttämättä näyttävästi tuhlailla rahaa (ehkä nämä siirtyvät pelaamaan Manilaan, mistä on tulossa yksi Aasian suurista kasinokeskuksista Macaon ja Singaporen ohella). Myös paikallishallintojen, kaupunkien ja valtioyhtiöiden suuria vuosijuhlia ja ilotulituksia on vähennetty ja peruttu huomattavasti, koska yleisesti pelätään, että korruptioepäilyt saattavat kohdistua juuri itseensä.

Yleisesti ottaen, korruptiota kitketään nyt pinnan alla aika lujilla otteilla, kun kansa on hyvin tyytymätön eliitin pelleilyihin. Lisäksi uudella puoluejohtajalla on maine suhteellisen kovana ja suoraviivaisena kaverina, joka tekee sen mitä haluaa. Jää nähtäväksi saako uusi johtaja talouden kasvun painopisteen yksityisen kulutuksen puolelle, jota on jo odotettu pitkään.

 

Vietnam

Kuten Kiinassakin vietnamilaiset ovat suhteellisen tyytymättömiä yksipuoluejohdon yksipuolisiin toimiin. Esimerkiksi vielä edellisen pääministerin kaudella talouden asiantuntijat antoivat neuvoja pääministerille siitä, miten olisi parasta toimia, ja yleensä toimittiin näiden neuvojen mukaan. Nyt vallitsevassa tilanteessa taas pääministeri kertoo talouden asiantuntijoille miten asiat pitää tehdä, ja sen mukaan toimitaan. Lisäksi korruptio rehottaa valtoimenaan johdon nauttiessa hyvistä suhteistaan ja asemastaan. Vanhat vallassa olevat henkilöt taas yrittävät kynsin-hampain pysyä asemissaan

Pientä kehitystä nyt kuitenkin on tapahtumassa, kun keväällä paikallisessa yksipuoluehallituksessa ollaan tekemässä ns. välikysymystä, jossa katsotaan nauttiiko johto puolueen luottamusta. Näin ollen kehityksen voisi sanoa menevän oikeaan suuntaan, koska tämä indikoi jo sitä, että jossain vaiheessa puolueita ei ole enää yksi vaan useampia (kuten varmasti jossain vaiheessa Kiinassakin).

Kansan suhteellisen suuri epäluottamus hallintoon ja järjestelmään näkyy myös epäluottamuksena yleisesti pankkisektoriin. Näin ollen virallisen pankkijärjestelmän ulkopuolella on huomattava määrä varoja etenkin kultavarantoina, dollareina, euroina ym. kv-maksuvälineinä.

Indonesia

Vaalit (presidentin ja parlamentin) tulossa 2014 kesällä. Tämä aiheuttanut hieman epävarmuutta ja populistisia päätöksiä vuoden 2012 aikana: esimerkiksi polttoaineiden tukiaisia ei ole uskallettu leikata, joka on ollut suurin este investment grade -luokituksen saamiselle S&P -luottoluokittajalta. Vahvoja ja selkeitä eri puolueiden kandidaatteja ei kuitenkaan ole vielä tullut selkeästi esiin, eikä Indonesiassa millään puolueella ole parhaillaan ylivoima-asemaa, joten mitä vain voi tapahtua ennen vaaleja. Seuraava suunnannäyttäjä osakemarkkinoita ajatellen on kandidaattien esilletulo syksyyn 2013 mennessä.

Juuso Mykkänen – salkunhoitaja

JOM Silkkitie & Komodo rahastot

www.jom.fi

Related Posts