Esitys kaupankäynnistä valuutoilla ja raaka-aineilla teknisen analyysin keinoin TTC:n kuukausikokouksessa 4.11.2009.

 

 

 

 

 

 

TTC:n (Technical Traders' Club)  kuukausikokouksessa 4.11.2009 piti Hannu Penttinen esityksen kaupankäynnistä valuutoilla ja raaka-aineilla. Näkökulmana oli mahdollisuudet hyödyntää teknistä analyysia tukena näiden omaisuusluokkien kaupankäynnissä ja keskustelu aiheesta.

 

Aloitettiin raaka-aineiden kuten energiaraaka-aineiden, maataloustuotteiden tai metallien futuuri- ja spot- kaupasta. Todettiin, että kauppa raaka-aineilla on erilaista kuin muilla omaisuusluokilla vaikkapa osakkeilla. Raaka-aineilla kaupankäymistä varten tarvitaan tietämystä sekä eri peruskäsitteistä että tekijöistä, jotka vaikuttavat markkinoihin, kuten (kts. liitteen kuva 3):

 

 • kysyntä/tarjonta

 • hintaan vaikuttavat tekijät

 • tuottajat/kuluttajat

 • raporteista, mitä julkaistaan ja kuka julkaisee.

 

Allaoleva markkina on myös tunnettava, eli

 

 • missä pörsseissä raaka-aineet noteerataan,

 • mahdolliset suojausinstrumentit,

 • ilmeneekö hinnassa ajan suhteen contangoa tai backwardationia, jne.

 

Todettiin, että myös hyödyke ETF:illä voi käydä raakainekauppaa, jolloin hinnat voivat perustua joko futuureihin tai spot-hintoihin.

 

Jatkettiin valuuttakaupasta ja todettiin, että se voi olla kuin Pandoran lipas, jota ei ehkä kannattaisi avata ja kokeilla, jos ei ole riittävästi tietämystä kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat valuuttamarkkinoihin (kts. liitteen kuva 4):

 

 • valuuttaparit eivät lopu kesken,

 • tunnetko valuuttakursseihin vaikuttavat tekijät ?

 • korrelaatiot, esim. tietyt valuutat ja hyödykkeet kulkevat keskenään, tietyt valuuttaryhmät kulkevat myös keskenään,

 • korkopolitiikan vaikutukset,

 • markkinan luonne.

 

Teknisten indikaattoreiden toimivuudesta valuuttakaupan tukena esitettiin ajatuksia ja kokemuksia esimerkkien avulla (kts. liitteen kuva 5):

 

 • pitkien trendien tunnistaminen ja seurata on toimivaa

 • RSI- ja CCI- oskillaatorien käytön hyöty on kyseenalaista

 • momentum- eli liikevoima/suunta-indikaattorit ovat toimivia

 • liukuvat keskiarvot ja niiden tasot ja suunnat ovat ehkä parhaiten toimivia.

 

Todettiin lopuksi, että valuuttakauppa on täysin erilainen maailma kuin osakekauppa. Markkina on kaupan volyymiltään ylivoimaiseksi suurin omaisuusluokka luokkaa tuhansia miljardeja USD/vuorokausi. Jos on utelias ja haluaa lähteä kokeilemaan valuuttakauppaa, niin on parasta lähteä kokeilemaan vain yhdellä markkinalla eli yhdellä valuuttaparilla, jonka jossain määrin tuntee (kts. 'liitteen kuva 6). Mutta silloin:
 

 • pitäisi ensin harjoitella “paper treidaamalla” useita kuukausia vaikkapa puoli vuotta,

 • oppia tuntemaan markkinan dynamiikat,

 • seurattava uutisia,

 • seurattava nettilinkkejä,

 • ymmärrettävä, että valuutoissa liike on satunnaista ja voi tulla täysin perusteettomasti,

 • ja kuten aina on kehitettävä oma kaupankäyntistrategia ja -suunnitelma ja totettettava sitä kaupankäynnissä sen mukaisesti.

 

Jos haluaa tietoa päästääkseen eteenpäin valuuttakaupassa niin informaatiota löytyy www-osoitteista, jotka on annettu liitteen sivulla 6.

 

Related Posts