Suomi on maailman toiseksi liiketoimintaystävällisin maa

Economist on todennäköisesti maailman vaikutusvaltaisin talousalan viikkolehti – sitä lukevat talousalan vaikuttjat laajalti ympäri maailmaa.

"Business Environment" on eräs Economist lehden ylläpitämistä kuuluisista indikaattoreista. Se pyrkii heijastelemaan yhteiskunnan liiketoimintaystävällisyyttä – kuinka helppoa on aloittaa ja pyörittää liiketoimintaa, miten koulutettua työvoimaa on saatavilla ja miten hyvin yhteiskunnan liiketoimintaa palvelevat funktiot toimivat.

Tämä indeksi on vahvasti sidoksissa siihen miten hyvin kyseinen maa tulee jatkossa tuottamaan innovativisia uusia yrityksiä ja miten dynaamisesta yhteiskunnasta liiketoiminnan kannalta on kyse.

Sijoittajan kannalta tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä että tämän listan kärkimaihin tehdyt sijoitukset voivat olla hieman keskimääräistä tuottavampia silloin kun sijoitukset suunnataan yritykseen joka pystyy hyödyntämään kyseisen maan tapaa toimia ja kulttuuria (keskisuuret ja pienet yritykset hyötyvät eniten – kansainväliset suuret toimijat joutuvat toimimaan yleismaailmallisilla ehdoilla ja toimintaperiaatteilla)

Lähde:  www.economist.com/markets

Related Posts