Capman – pääomasijoittaja saa uuden osakkaan

Capman antaa nettisivujensa mukaan sijoittajalle mahdollisuuden osallistua pohjoismaisten ja venäläisten yritysten sekä kiinteistöjen arvonnousuun CapManin osakkeen kautta.

Yrityksen tulos muodostuu:

Hallinnointipalkkioista:

Rahaston hallinnointiyhtiönä toimivalle vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksetaan hallinnointipalkkiota koko rahaston toiminta-ajalta. Hallinnointipalkkio perustuu rahaston sijoitusaikana alkuperäisiin pääomiin ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti 0,5–2,5 % vuodessa hallinnoitavien rahastojen pääomista tai salkun hankintahinnasta.

Hallinnointipalkkiot ovat kohtuullisen varmaa tuloa. Kehitys on ollut nousujohteinen (hallinnoitavien pääomien kasvaessa) 17,8 miljoonaa (2004) on kasvanut jo 29,6 miljoonaan (2008).

Voitonjako-osuustuotoista:

Sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voitto jaetaan rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken. Käytännössä voitonjako-osuustuotolla tarkoitetaan hallinnointiyhtiön saamaa osuutta rahastojen kassavirrasta sen jälkeen, kun rahasto kokonaisuutena on siirtynyt voitonjakoon.

Voitonjako-osuuksista saatu tulo vaihtelee voimakkaasti. Mikäli onnistuneita irtautumisia ei ole, jää tuotto olemattomaksi. Lisäksi on huomioitava, että kestää aikansa ennen kuin kukin rahasto pääsee voitonjaon piiriin. Voitonjako on ollut 4,1 ja 9,4 miljoonan välillä, poikkeuksena vuosi 2007, jolloin päästiin tilinteon makuun 23,6 miljoonalla.

Suorista rahastosijoituksista saaduista tuotoista:

Yhtiö on merkittävä sijoittaja hallinnoimissaan rahastoissa, ja sen tavoitteena on sijoittaa niihin jatkossa 1–5 prosenttia uusien rahastojen alkuperäisestä koosta rahastojen kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tuotot ovat jääneet vaatimattomiksi. Suorat tuotot ovat olleet muutamia satoja tuhansia. Samalla on päästy maistelemaan sijoituskohteiden arvoihin tehtävistä muutoksista johtuvia kirjauksia. Viimeisinä viitenä vuotena kaksi negatiivista vuotta ja kolme positiivista. Nettovaikutus on yhteensä –3,3 miljoonaa euroa. Suorat sijoitukset ja sitoumukset tulevista sijoituksista ovat kasvaneet 38,3 miljoonasta 130,3 miljoonaan.

Osinkoa on maksettu viimeisiltä viideltä päättyneeltä tilivuodelta yhteensä 0,41 euroa per osake. Eli keskimäärin 0,082 e/osake/vuosi. Viime vuodelta osinkoa ei maksettu ollenkaan. Osinko on liikkunut 67 % ja 94,4 %:n välillä osakekohtaisesta tuloksesta. Aikaisemmin tasetta kevennettiin maksamalla jopa 3,2 kertaa osakekohtainen tulos ulos.

Jos sijoittaja osti Capmania vuonna 2001 ja on ostanut uusia osakkeita kaikilla osingoilla, on hän edelleen reilut 15 %:a miinuksella. Mikäli hän jätti osingot uudelleen sijoittamatta, on miinusta kertynyt vajaat 40 %:a.

Yhtiön entinen ja toimiva johto omistaa yhtiöstä suurimman osan ja äänivaltaisten A-osakkeiden kautta selkeän äänienemmistön. Johto vie, eikä piensijoittajalla – eikä vähän suuremmallakaan – ole siihen juurikaan sanomista.

Yhtiöllä on ollut runsaat avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmät. Aluksi toimittiin johdon optioiden kautta, myöhemmin on otettu sijoituskohteista saatavista tuotoista suoraan tuntuva osuus kohdetta kulloinkin hoitaneelle “tiimille”. Nyt yritys on luotottanut Maneq-rahastoja, samalla kun se on hankkinut 20 miljoonaa euroa kalliskorkoisella hybridilainalla.

“Pitkäaikaisista saamisista 21,7 milj. euroa (17,2 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä  saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.”

“Hybridilainan kuponkikorko 11,25 % maksetaan puolivuosittain. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.”

Capmanin palveluksessa on 150 henkilöä. Hallinnoitavat pääomat ovat 3,5 miljardia euroa. Suurin osa rahasta on saatu eläkeyhtiöiltä (53%) ja vakuutusyhtiöiltä (19%). Viiden suurimman sijoittajan osuus pääomista on noin miljardi.

Yhtiö jakaa sijoituskohteensa seuraavasti:

Buyout-sijoituskohteet
Teknologiasijoituskohteet
Life Science -sijoituskohteet
Russia-sijoituskohteet
Public Market -sijoituskohteet
Kiinteistösijoituskohteet

Sijoituskohteista löytyy hyvinkin tuttuja nimiä: Lumene, Cederroth International, Finlayson & Co, Moventas, Pretax, Tokmanni, Tieturi ja useita kymmeniä muita. Yhtiön sivuilta löytyy seikkaperäinen luettelo.

Viimeisimmässä osavuosikatsauksessa vahvistettiin, ettei tilanne ole kovin ruusuinen. Exit:it ovat vähissä ja raha on nyt pankeissa kortilla. Aikaisemmin pääomasijoittajat pystyivät “vivuttamaan” omat ja rahastojensa sijoitukset pitkälle pankkilainoilla. Nyt ollaan tilanteessa jossa jo tehtyihin sijoitussitoumuksiin vastaaminen voi olla vaikeaa. Yhtiön jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 61,9 milj.  euroa 30.6.2009 (47,0 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6. olivat 18,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa).

Yrityksen liikevaihto putosi 17 miljoonaan (19,5). Konsernin liikevoitto jäi tappiolliseksi rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksen seurauksena ja oli -4,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Hallinnointiliiketoiminnan tulos oli 1,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan tulos oli -6,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa)

“CapManin rahastosijoitusten käyvät arvot ovat alkuvuonna kehittyneet negatiivisesti, ja  loppuvuoden kehitys riippuu yleisestä markkinatilanteesta ja kohdeyritysten kehityksestä. Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Ilman merkittäviä käyvän arvon positiivisia muutoksia ja irtautumistuottoja vuoden 2009 tulos on tappiollinen.”

Samalla tehtiin mielenkiintoisia liikkeitä:

“CapMan Oyj ja belgialainen pääomasijoitusyhtiö Gimv ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy yhteensä 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle. Sitoumusten myynti pienentää CapMan Oyj:n tulevien vuosien pääomakutsuja ja vahvistaa konsernin rahoitusasemaa. Järjestelyn välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen.”

“Capman tulee siirtämään Capmanin hallinnoimiin rahastoihin tekemänsä sitoumukset ja rahastosijoitukset Capman Fund Investments Sicav Sif -yhtiöön, joka toimii syöttörahastona Capmanin rahastoihin”

“Gimv on tänään julkaisemassaan pörssitiedotteessa kertonut aikovansa nostaa omistustaan CapMan Oyj:ssä noin 10 prosenttiin. Lisäksi Gimv ilmoittaa tavoittelevansa paikkaa yhtiön hallituksessa seuraavassa yhtiökokouksessa.”

Belgialainen Gimv hallinnoi itse 1,7 miljardin sijoituspääomia. Sijoituksia on nyt 187 yhtiössä ja historian aikana on irtauduttu jo 147 yhtiöstä. Yhtiö on pörssilistannut (IPO) 19 sijoituskohdettaan. Irtautumisten kokonaisarvo on ollut noin 2 miljardia euroa. Yhtiö on perustettu 1980. Päämarkkinat ovat Benelux-maat, Ranska ja Saksa.

Kansainvälisesti odotellaan, että pääomasijoitustoiminta alkaisi elpyä jo tänä vuonna. Pankkien luototuskyky on parantunut ja sijoituskohteille alkaa jo löytyä ostajia. Perinteiset irtautumismuodot ovat olleet pörssiin listautuminen tai sijoituskohteen myynti teolliselle ostajalle. Muutamina viime vuosina on näyttänyt siltä, että pääomasijoittajat keskittyvät myymään sijoituskohteita toisilleen.

Gimv-ilmoituksella saatiin nyt ainakin aikaan se, että yhtiön kurssi nousi tasolle, jolla lokakuun lopussa erääntyvät 2003 B-optiot alkavat saada jonkinlaisen arvon. Merkitsemishinta on 1,19 e ja optioita on jaettu 625.000 kpl.

Konsultilla on ollut jo monia vuosia ohut siivu Capmanin osakkeita salkussa. Sijoituksen menestys on ollut vaatimaton. Yhtiökokouksissa on välillä ollut kitkerääkin sanailua toimivan johdon palkitsemisjärjestelmistä. Toivottavasti Capmanin osaava henkilökunta saa nyt kehitettyä sijoituskohteiden toimintaa niin kustannustehokkaasti, että osakesijoittajillekin jää muutakin kuin luu käteen.

Kärsimättömille Gimv:n tulo omistajaksi antaa mahdollisuuden suurempaan osakevaihtoon ja omaan “irtautumiseen”. Itse ajattelin pitää Capmanin salkussa ja katsoa nämäkin kortit loppuun asti. Toimiala sinänsä ja Capmanin sijoituskohteet ovat mielenkiintoisia.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä (www.deltafreight.fi).

Capman antaa nettisivujensa mukaan sijoittajalle mahdollisuuden osallistua pohjoismaisten ja venäläisten yritysten sekä kiinteistöjen arvonnousuun CapManin osakkeen kautta.

Yrityksen tulos muodostuu:

Hallinnointipalkkioista:

Rahaston hallinnointiyhtiönä toimivalle vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksetaan hallinnointipalkkiota koko rahaston toiminta-ajalta. Hallinnointipalkkio perustuu rahaston sijoitusaikana alkuperäisiin pääomiin ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti 0,5–2,5 % vuodessa hallinnoitavien rahastojen pääomista tai salkun hankintahinnasta.

Hallinnointipalkkiot ovat kohtuullisen varmaa tuloa. Kehitys on ollut nousujohteinen (hallinnoitavien pääomien kasvaessa) 17,8 miljoonaa (2004) on kasvanut jo 29,6 miljoonaan (2008).

Voitonjako-osuustuotoista:

Sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voitto jaetaan rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken. Käytännössä voitonjako-osuustuotolla tarkoitetaan hallinnointiyhtiön saamaa osuutta rahastojen kassavirrasta sen jälkeen, kun rahasto kokonaisuutena on siirtynyt voitonjakoon.

Voitonjako-osuuksista saatu tulo vaihtelee voimakkaasti. Mikäli onnistuneita irtautumisia ei ole, jää tuotto olemattomaksi. Lisäksi on huomioitava, että kestää aikansa ennen kuin kukin rahasto pääsee voitonjaon piiriin. Voitonjako on ollut 4,1 ja 9,4 miljoonan välillä, poikkeuksena vuosi 2007, jolloin päästiin tilinteon makuun 23,6 miljoonalla.

Suorista rahastosijoituksista saaduista tuotoista:

Yhtiö on merkittävä sijoittaja hallinnoimissaan rahastoissa, ja sen tavoitteena on sijoittaa niihin jatkossa 1–5 prosenttia uusien rahastojen alkuperäisestä koosta rahastojen kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tuotot ovat jääneet vaatimattomiksi. Suorat tuotot ovat olleet muutamia satoja tuhansia. Samalla on päästy maistelemaan sijoituskohteiden arvoihin tehtävistä muutoksista johtuvia kirjauksia. Viimeisinä viitenä vuotena kaksi negatiivista vuotta ja kolme positiivista. Nettovaikutus on yhteensä –3,3 miljoonaa euroa. Suorat sijoitukset ja sitoumukset tulevista sijoituksista ovat kasvaneet 38,3 miljoonasta 130,3 miljoonaan.

Osinkoa on maksettu viimeisiltä viideltä päättyneeltä tilivuodelta yhteensä 0,41 euroa per osake. Eli keskimäärin 0,082 e/osake/vuosi. Viime vuodelta osinkoa ei maksettu ollenkaan. Osinko on liikkunut 67 % ja 94,4 %:n välillä osakekohtaisesta tuloksesta. Aikaisemmin tasetta kevennettiin maksamalla jopa 3,2 kertaa osakekohtainen tulos ulos.

Jos sijoittaja osti Capmania vuonna 2001 ja on ostanut uusia osakkeita kaikilla osingoilla, on hän edelleen reilut 15 %:a miinuksella. Mikäli hän jätti osingot uudelleen sijoittamatta, on miinusta kertynyt vajaat 40 %:a.

Yhtiön entinen ja toimiva johto omistaa yhtiöstä suurimman osan ja äänivaltaisten A-osakkeiden kautta selkeän äänienemmistön. Johto vie, eikä piensijoittajalla – eikä vähän suuremmallakaan – ole siihen juurikaan sanomista.

Yhtiöllä on ollut runsaat avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmät. Aluksi toimittiin johdon optioiden kautta, myöhemmin on otettu sijoituskohteista saatavista tuotoista suoraan tuntuva osuus kohdetta kulloinkin hoitaneelle “tiimille”. Nyt yritys on luotottanut Maneq-rahastoja, samalla kun se on hankkinut 20 miljoonaa euroa kalliskorkoisella hybridilainalla.

“Pitkäaikaisista saamisista 21,7 milj. euroa (17,2 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä  saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.”

“Hybridilainan kuponkikorko 11,25 % maksetaan puolivuosittain. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.”

Capmanin palveluksessa on 150 henkilöä. Hallinnoitavat pääomat ovat 3,5 miljardia euroa. Suurin osa rahasta on saatu eläkeyhtiöiltä (53%) ja vakuutusyhtiöiltä (19%). Viiden suurimman sijoittajan osuus pääomista on noin miljardi.

Yhtiö jakaa sijoituskohteensa seuraavasti:

Buyout-sijoituskohteet
Teknologiasijoituskohteet
Life Science -sijoituskohteet
Russia-sijoituskohteet
Public Market -sijoituskohteet
Kiinteistösijoituskohteet

Sijoituskohteista löytyy hyvinkin tuttuja nimiä: Lumene, Cederroth International, Finlayson & Co, Moventas, Pretax, Tokmanni, Tieturi ja useita kymmeniä muita. Yhtiön sivuilta löytyy seikkaperäinen luettelo.

Viimeisimmässä osavuosikatsauksessa vahvistettiin, ettei tilanne ole kovin ruusuinen. Exit:it ovat vähissä ja raha on nyt pankeissa kortilla. Aikaisemmin pääomasijoittajat pystyivät “vivuttamaan” omat ja rahastojensa sijoitukset pitkälle pankkilainoilla. Nyt ollaan tilanteessa jossa jo tehtyihin sijoitussitoumuksiin vastaaminen voi olla vaikeaa. Yhtiön jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 61,9 milj.  euroa 30.6.2009 (47,0 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6. olivat 18,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa).

Yrityksen liikevaihto putosi 17 miljoonaan (19,5). Konsernin liikevoitto jäi tappiolliseksi rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksen seurauksena ja oli -4,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Hallinnointiliiketoiminnan tulos oli 1,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan tulos oli -6,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa)

“CapManin rahastosijoitusten käyvät arvot ovat alkuvuonna kehittyneet negatiivisesti, ja  loppuvuoden kehitys riippuu yleisestä markkinatilanteesta ja kohdeyritysten kehityksestä. Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Ilman merkittäviä käyvän arvon positiivisia muutoksia ja irtautumistuottoja vuoden 2009 tulos on tappiollinen.”

Samalla tehtiin mielenkiintoisia liikkeitä:

“CapMan Oyj ja belgialainen pääomasijoitusyhtiö Gimv ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy yhteensä 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle. Sitoumusten myynti pienentää CapMan Oyj:n tulevien vuosien pääomakutsuja ja vahvistaa konsernin rahoitusasemaa. Järjestelyn välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen.”

“Capman tulee siirtämään Capmanin hallinnoimiin rahastoihin tekemänsä sitoumukset ja rahastosijoitukset Capman Fund Investments Sicav Sif -yhtiöön, joka toimii syöttörahastona Capmanin rahastoihin”

“Gimv on tänään julkaisemassaan pörssitiedotteessa kertonut aikovansa nostaa omistustaan CapMan Oyj:ssä noin 10 prosenttiin. Lisäksi Gimv ilmoittaa tavoittelevansa paikkaa yhtiön hallituksessa seuraavassa yhtiökokouksessa.”

Belgialainen Gimv hallinnoi itse 1,7 miljardin sijoituspääomia. Sijoituksia on nyt 187 yhtiössä ja historian aikana on irtauduttu jo 147 yhtiöstä. Yhtiö on pörssilistannut (IPO) 19 sijoituskohdettaan. Irtautumisten kokonaisarvo on ollut noin 2 miljardia euroa. Yhtiö on perustettu 1980. Päämarkkinat ovat Benelux-maat, Ranska ja Saksa.

Kansainvälisesti odotellaan, että pääomasijoitustoiminta alkaisi elpyä jo tänä vuonna. Pankkien luototuskyky on parantunut ja sijoituskohteille alkaa jo löytyä ostajia. Perinteiset irtautumismuodot ovat olleet pörssiin listautuminen tai sijoituskohteen myynti teolliselle ostajalle. Muutamina viime vuosina on näyttänyt siltä, että pääomasijoittajat keskittyvät myymään sijoituskohteita toisilleen.

Gimv-ilmoituksella saatiin nyt ainakin aikaan se, että yhtiön kurssi nousi tasolle, jolla lokakuun lopussa erääntyvät 2003 B-optiot alkavat saada jonkinlaisen arvon. Merkitsemishinta on 1,19 e ja optioita on jaettu 625.000 kpl.

Konsultilla on ollut jo monia vuosia ohut siivu Capmanin osakkeita salkussa. Sijoituksen menestys on ollut vaatimaton. Yhtiökokouksissa on välillä ollut kitkerääkin sanailua toimivan johdon palkitsemisjärjestelmistä. Toivottavasti Capmanin osaava henkilökunta saa nyt kehitettyä sijoituskohteiden toimintaa niin kustannustehokkaasti, että osakesijoittajillekin jää muutakin kuin luu käteen.

Kärsimättömille Gimv:n tulo omistajaksi antaa mahdollisuuden suurempaan osakevaihtoon ja omaan “irtautumiseen”. Itse ajattelin pitää Capmanin salkussa ja katsoa nämäkin kortit loppuun asti. Toimiala sinänsä ja Capmanin sijoituskohteet ovat mielenkiintoisia.

Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä (www.deltafreight.fi).

Related Posts