Makrotalouskatsaus tammikuu 2009

Makrotalouskatsaus tammikuu /2009     Kai Nyman         

Tämä katsaus julkaistaan kuukausittain  Piksu taloussivuilla
Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.  

 


Source: http://www.ism.ws

Teollisuustuotanto ja kulutus supistuvat ja kuluttajien mielialat ovat apeat joka puolella maailmaa, työttömyys lisääntyy. Asuntojen ja osakkeiden hinnat laskevat ja osakkeiden arvot ovat romahtaneet. Pahin ei ole takana vaikka osakemarkkinoiden kauhu ja pelko ovat jo hellittämässä.

Sentimentti-indikaattorit

Ostopääliköiden tulevaisuuden odotukset ovat laskeneet edelleen joka puolella maailmaa (JP-Morgan yllä olevassa kuvassa). Samaa yksituumaista viestiä kertovat OECD, IFO, ISM ja ECB. Positiivista värettäkään ei näy.
 
Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on romahtanut edelleen.

Korkomarkkinat

Korkomarkkinat ennustavat entistä voimakkaampaa taantumaa ja USA:n pitkän tähtäimen odotukset ovat  laskeneet edelleen. Eurooppaan korkomarkkinat ennustavat hieman positiivisempaa pitkän aikavälin kehitystä.

USA:ssa ja Japanissa liikepankit saavat keskuspankkirahaa nollakorolla – ilmaiseksi. Korkoelvytys on siis tullut tiensä päähän.

Inflaatio on laskussa, mutta tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Jos nyt käy niin että USA:n inflaatio kääntyy negatiiviseksi, deflaatioksi, niin sitten on piru merrassa. Deflaatio yhdistettynä nollakorkoon tarkoittaa sitä että velalliset joutuvat maksamaan korkeata efektiivistä reaalikorkoa. Korkea reaalikorko  hidastaa taloutta ja sillä olisi näissä oloissa katastrofaaliset seuraukset.

Reaalitalous

Maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvu on pysähtynyt ja maailmantalous on ajautunut stagnaatioon.

USA:n kulutuksen supistuminen kompensoituu aikanaan muualla tapahtuvan kulutuksen ja elintason kasvun avulla.  Mutta muutosprosessi on tällä kertaa erittäin kivulias. Toistaiseksi USA:n kulutuksen lasku on näkynyt vientitilausten vähenemisenä, globaalina työttömyytenä ja laskevina voittoina. Menee kauan ennen kuin uusi talouden tasapaino löydetään – kulutustottumusten muuttuminen vie aikaa.

Sijoitusmarkkinat

Sijoitusmarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaava VIX volatiliteetti indeksi on laskenut lokakuun huipusta. Pahimmat pakkomyynnit ja pakokauhu ovat nyt hetkeksi hellittäneet.

Makrotaloudellinen tilanne ei ole vielä kokonaan realisoitunut yritysten voittoihin ja riskit kurssilaskuihin ovat edelleen todellisia.

Voimme olla aika turvallisin mielin jos kurssit kestävät  nykytasolla tammikuun tilinpäätösjulkistusten ylitse. Tammikuun tilinpäätös ja huhtikuussa julkistettava ensimmäinen osavuotiskatsaus määräävät sen missä vaiheessa kurssit lähtevät nousemaan. Rahaa on paljon liikkeellä ja kaikki odottavat oikeaa hetkeä ostoihin.

 

Makrotalouskatsaus tammikuu /2009     Kai Nyman         

Tämä katsaus julkaistaan kuukausittain  Piksu taloussivuilla
Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.  

 


Source: http://www.ism.ws

Teollisuustuotanto ja kulutus supistuvat ja kuluttajien mielialat ovat apeat joka puolella maailmaa, työttömyys lisääntyy. Asuntojen ja osakkeiden hinnat laskevat ja osakkeiden arvot ovat romahtaneet. Pahin ei ole takana vaikka osakemarkkinoiden kauhu ja pelko ovat jo hellittämässä.

Sentimentti-indikaattorit

Ostopääliköiden tulevaisuuden odotukset ovat laskeneet edelleen joka puolella maailmaa (JP-Morgan yllä olevassa kuvassa). Samaa yksituumaista viestiä kertovat OECD, IFO, ISM ja ECB. Positiivista värettäkään ei näy.
 
Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on romahtanut edelleen.

Korkomarkkinat

Korkomarkkinat ennustavat entistä voimakkaampaa taantumaa ja USA:n pitkän tähtäimen odotukset ovat  laskeneet edelleen. Eurooppaan korkomarkkinat ennustavat hieman positiivisempaa pitkän aikavälin kehitystä.

USA:ssa ja Japanissa liikepankit saavat keskuspankkirahaa nollakorolla – ilmaiseksi. Korkoelvytys on siis tullut tiensä päähän.

Inflaatio on laskussa, mutta tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Jos nyt käy niin että USA:n inflaatio kääntyy negatiiviseksi, deflaatioksi, niin sitten on piru merrassa. Deflaatio yhdistettynä nollakorkoon tarkoittaa sitä että velalliset joutuvat maksamaan korkeata efektiivistä reaalikorkoa. Korkea reaalikorko  hidastaa taloutta ja sillä olisi näissä oloissa katastrofaaliset seuraukset.

Reaalitalous

Maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvu on pysähtynyt ja maailmantalous on ajautunut stagnaatioon.

USA:n kulutuksen supistuminen kompensoituu aikanaan muualla tapahtuvan kulutuksen ja elintason kasvun avulla.  Mutta muutosprosessi on tällä kertaa erittäin kivulias. Toistaiseksi USA:n kulutuksen lasku on näkynyt vientitilausten vähenemisenä, globaalina työttömyytenä ja laskevina voittoina. Menee kauan ennen kuin uusi talouden tasapaino löydetään – kulutustottumusten muuttuminen vie aikaa.

Sijoitusmarkkinat

Sijoitusmarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaava VIX volatiliteetti indeksi on laskenut lokakuun huipusta. Pahimmat pakkomyynnit ja pakokauhu ovat nyt hetkeksi hellittäneet.

Makrotaloudellinen tilanne ei ole vielä kokonaan realisoitunut yritysten voittoihin ja riskit kurssilaskuihin ovat edelleen todellisia.

Voimme olla aika turvallisin mielin jos kurssit kestävät  nykytasolla tammikuun tilinpäätösjulkistusten ylitse. Tammikuun tilinpäätös ja huhtikuussa julkistettava ensimmäinen osavuotiskatsaus määräävät sen missä vaiheessa kurssit lähtevät nousemaan. Rahaa on paljon liikkeellä ja kaikki odottavat oikeaa hetkeä ostoihin.

 

Related Posts