ENHANCED SYSTEM TESTING TUOTTOJEN PARANTAJANA OSAKEKAUPASSA

 

Technical Traders Club:in joulukuun kuukausikokouksessa 16.12.2009 piti Kari Pakarinen esityksen “Enhanced System Testerin” käytöstä tuottojen parantajana osakkeiden teknisessä kaupankäynnissä eli treidauksessa. Esimerkkitapauksessa Pakarinen käytti teknisen analyysiohjelmiston MetaStockin tuoreinta versiota 10.1, mutta sama testeri on käytettävissä myös vanhemmissa MetaStockin versioissa, esimerkiksi 9.1 versiossa.

 

Kyseiset MetaStock ohjelmistot ovat päivädataa käyttäviä versioita, joissa päiväkohtaisena datana ovat päivän avaus-, korkein, matalin ja päätöshinnat sekä kaupankäyntivolyymi. Datan voi ostaa edullisesti, ladata ja päivittää helposti esimerkiksi Equisin Reuters DataLink palvelusta.

 

Enhanced System Testerillä voidaan hakea kullekin osakkeelle tuoton kannalta optimaalisimmat parametrit kullekin indikaattorille, esim. liukuvien keskiarvojen leikkauksille tai stokastiselle oskillaattorille. Enhanced System Testerillä voidaan myös hakea tuottoisimmat osakkeet tietyllä systeemille kuten esimerksi “Stochastic 20/80” tai “Moving Average Crossovers”. Lisäksi Enhanced System Testerillä voidaan testata itse-ohjelmoitujen indikaattoreiden tuloksellisuutta.

 

Esimerkkinä käytiin läpi itse-ohjelmoitua sopivien “Liukuvien Keskiarvojen Leikkaukseen perustuvaa Swing strategiaa”. Esimerkissä tehtiin kauppaa 3 päivän exponentiaalisen liukuvan keskiarvon, eMA(3):n leikatessa 10 päivän exponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Systeemi sisälsi leikkauspisteissä oston, myynnin, lyhyeksimyynnin ja takaisinoston. Systeemi antoi Stora Enso R:lle tarkastelujaksolla 161 tuottoisaa kauppaa ja 55 tappiollista kauppaa. Toisella systeemillä, joka oli “Trendin Huomioiva KST ja Parabolic” saatiin tarkastelujakson tuottavimmaksi kaupankäyntikohteeksi tällä systeemillä Fortum noin 213 prosentin (%) tuotolla (kts. Liite).

 

Enhanced System Tester antaa mahdollisuuden hakea kullekin osakkeelle optimaalisimmat parametrit indikaattorille. Enhanced System Testing auttaa myös löytämään tarpeeksi ja sopivasti liikkuvat osakkeet Swing Tradingiä varten. Enhanced System Testerin avulla tehtävä “paperitreidaus” auttaa myös arvostamaan ja hyödyntämään paremmin Money Managementin, esim. stopstrategioiden toteuttamisen.

 

Mielenkiintoisen kokouksen lopuksi käytiin vielä lyhyesti läpi MetaStockin “Explorer” -toiminnon käyttöä lyhyen aikavälin käänneosake-ehdokkaiden tunnistamiseen ja todettiin, että jossain vuoden 2010 TTC- kokouksessa voitaisiin samalla tavoin tarkastella tavoin tätä analyysiohjelmiston ominaisuutta ja hyödynettävyyttä esimerkkien avulla.

 

 

 

 

Technical Traders Club:in joulukuun kuukausikokouksessa 16.12.2009 piti Kari Pakarinen esityksen “Enhanced System Testerin” käytöstä tuottojen parantajana osakkeiden teknisessä kaupankäynnissä eli treidauksessa. Esimerkkitapauksessa Pakarinen käytti teknisen analyysiohjelmiston MetaStockin tuoreinta versiota 10.1, mutta sama testeri on käytettävissä myös vanhemmissa MetaStockin versioissa, esimerkiksi 9.1 versiossa.

 

Kyseiset MetaStock ohjelmistot ovat päivädataa käyttäviä versioita, joissa päiväkohtaisena datana ovat päivän avaus-, korkein, matalin ja päätöshinnat sekä kaupankäyntivolyymi. Datan voi ostaa edullisesti, ladata ja päivittää helposti esimerkiksi Equisin Reuters DataLink palvelusta.

 

Enhanced System Testerillä voidaan hakea kullekin osakkeelle tuoton kannalta optimaalisimmat parametrit kullekin indikaattorille, esim. liukuvien keskiarvojen leikkauksille tai stokastiselle oskillaattorille. Enhanced System Testerillä voidaan myös hakea tuottoisimmat osakkeet tietyllä systeemille kuten esimerksi “Stochastic 20/80” tai “Moving Average Crossovers”. Lisäksi Enhanced System Testerillä voidaan testata itse-ohjelmoitujen indikaattoreiden tuloksellisuutta.

 

Esimerkkinä käytiin läpi itse-ohjelmoitua sopivien “Liukuvien Keskiarvojen Leikkaukseen perustuvaa Swing strategiaa”. Esimerkissä tehtiin kauppaa 3 päivän exponentiaalisen liukuvan keskiarvon, eMA(3):n leikatessa 10 päivän exponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Systeemi sisälsi leikkauspisteissä oston, myynnin, lyhyeksimyynnin ja takaisinoston. Systeemi antoi Stora Enso R:lle tarkastelujaksolla 161 tuottoisaa kauppaa ja 55 tappiollista kauppaa. Toisella systeemillä, joka oli “Trendin Huomioiva KST ja Parabolic” saatiin tarkastelujakson tuottavimmaksi kaupankäyntikohteeksi tällä systeemillä Fortum noin 213 prosentin (%) tuotolla (kts. Liite).

 

Enhanced System Tester antaa mahdollisuuden hakea kullekin osakkeelle optimaalisimmat parametrit indikaattorille. Enhanced System Testing auttaa myös löytämään tarpeeksi ja sopivasti liikkuvat osakkeet Swing Tradingiä varten. Enhanced System Testerin avulla tehtävä “paperitreidaus” auttaa myös arvostamaan ja hyödyntämään paremmin Money Managementin, esim. stopstrategioiden toteuttamisen.

 

Mielenkiintoisen kokouksen lopuksi käytiin vielä lyhyesti läpi MetaStockin “Explorer” -toiminnon käyttöä lyhyen aikavälin käänneosake-ehdokkaiden tunnistamiseen ja todettiin, että jossain vuoden 2010 TTC- kokouksessa voitaisiin samalla tavoin tarkastella tavoin tätä analyysiohjelmiston ominaisuutta ja hyödynettävyyttä esimerkkien avulla.

 

 

 

Related Posts