Kansainvälinen valuuttarahasto IMF katsaus, lokakuussa

World Economic Outlook (WEO), Financial Stress, Downturns, and Recoveries, October 2008
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/text.pdf

Helsingin Sanomien taloustoimitus sai siitä irti suunilleen seuraavaa: Talouskasvun ennustetaan jatkuvan Suomessa, muuta bruttokansantuotteen kasvu kuitenkin hidastuu 1,6 prosenttiin.

Maailman lehdistössä raporttia on luettu hiukan enemmän ja jossain oli löydetty oheinen taulukko:

Talouskasvu eräissä maissa

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/RES100808A-1.gif

Sen mukaan kasvu kehittyneissä länsimaissa putoaa nollan tienoille kun taas Kaukoitä jatkaa vain hivenen hidastuneella vauhdilla.
Osakemarkkinoille tämä tarkoittanee, että taas kaivetaan esiin käsityksiä decouplingista, voiko kasvu jatkua osassa maailmaa kun lännessä kasvu pysähtyy.
IMF:in tutkija debaattia asiasta löytyy tuolta:
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1867
 

2 thoughts on “Kansainvälinen valuuttarahasto IMF katsaus, lokakuussa

  1. IMF:n raportin päälinjat

    IMF:n raportista on pitkä versio (josta yllämainittu taulukko on ote) executive summary ja lisäksi vielä ihan lyhyt lyhennelmävideo. Katsoin tuon lyhennelmävideon ja siinä sanottiin että kehittyneissä maissa reaalitalouden ultimate pohja voisi osua kesään 2009 ja syksy 2009 olisi jo hidasta toipumista. Tämä tarkoittaisi sitä että pörssimarkkinoiden toipuminen voisi tapahtua jo ensi keväänä. 

Comments are closed.

Related Posts