Pari ilmiötä CXO Advisory sivuilta

CXO Advisory sivuilla oli taas pari mielenkiintoista testiä osakemarkkinoilta.


CXO Advisory sivuilla oli taas pari mielenkiintoista testiä osakemarkkinoilta.

Kahden vuoden markkinakäänne / A Two-Year Reversion Effect. Sen mukaan kaksi vuotta heikkojen markkinoiden, ts. alle kymmenen vuoden keskiarvon tuottaneiden, jälkeen seuraa hyvätuottoinen vuosi (keskituotto 18,7 %). Vastaavasti kaksi vuotta hyvätuottoisten vuosien jälkeen tulee heikkotuottoisempi vuosi (keskituotto 7,1 %). Mitkään tavanomaiset anomaliat tai lamavuodet eivät selitä ilmiötä ja kaiken lisäksi ilmiö on todennettu myös viime vuosien ajalta. Toinen merkittävä seikka on, että ilmiön taustalla on suurten osakkeiden markkinakäänteet kun yleensä anomaliat on pienempien ja huonosti likvidien osakkeiden aikaansaamia.
August 26, 2008 – A Two-Year Reversion Effect?
http://www.cxoadvisory.com/blog/external/blog8-26-08/

Optioiden päättymiseen liittyvä spekulaatio.
Sijoittajilla vaikuttaa olevan taipumus maksaa ylihintaa kaikkein suurivipuisimmista optioista eli lähellä eräpäivää olevista out-of-the-money call optioista.
Tuottoa olisi mahdollista saada toimimalla optioita ostavien piensijoittajien vastapuolena eli asettamalla optioita.
August 28, 2008 – Returns for Call Options on Individual Stocks
http://www.cxoadvisory.com/blog/external/blog8-28-08/

Suurimman päivänousun osakkeet.
Toinen kohde, jossa sijoittajat harhautuvat on panostaa suuren päivänousun kokeneisiin osakkeisiin. Edellisessä kuukaudessa parhaan päivänousun käsittäneen kymmenyksen seuraavan kuukauden tuotto oli huonoin kaikista kymmenyksistä.
September 5, 2008 – Overpaying for Jumpy Stocks?
http://www.cxoadvisory.com/blog/external/blog9-05-08/

Pienyritysten arvopremiumista ETF:llä
Eräs pysyvä poikkeama tehokkaiden markkinoiden hypoteesista on ollut peninyritysten parempi tuotto. CXO Advisory testasi voisiko näillä kahdella erilaiseen yrityskokoon keskittyvällä ETF:llä saada tuottoa:
iShares Russell 1000 Index (Largecap) Index (IWB)
iShares Russell 2000 (Smallcap) Index (IWM)
Testi seitsemän vuoden ajalta ei antanut luotettavasti tuottoa.
August 27, 2008 – Measuring the Size Effect with Capitalization-based ETFs
http://www.cxoadvisory.com/blog/internal/blog8-27-08/

Ken Fisher on todellinen guru
Ken Fisherin julkisuudessa esittämät osakesuositukset ovat hyviä ja niiden tuotto ylitti 6 %:lla indeksi, Forbes lehden mukaan.
September 3, 2008 – Forbes Evaluates Ken Fisher’s Stock Picking
http://www.cxoadvisory.com/gurus/Fisher/stock-picking/

One thought on “Pari ilmiötä CXO Advisory sivuilta

Comments are closed.

Related Posts