Vakuutussijoittaminen

Harva on todennäköisesti kuullut sijoitusvakuutuksista. Korkeintaan saatat muistaa lehtiartikkelin, jossa joku rikas oli kiertänyt veroja ja niputtanut omaisuutensa vakuutukseen. Ainakin jääkiekko joukkue ja taloja on ollut vakuutuksen sisällä. Onko tavallisella kaduntallaajalla mahdollisuuksia tehdä samaa ja sijoittaa vakuutuksen muodossa. Saako tästä verohyötyä? Kasteri selvittää sijoitusvakuutuksia…

Mitä hyötyä on sijoitusvakuutuksissa?

 • Voit muuttaa vakuutuksen sisällä olevia sijoituskohteita (rahastoja) ilman kustannuksia
 • Sijoitus toimii henkivakuutuksena
 • Voit nostaa säästöosuutta ilman pääomaveroa
 • Lahjoituksia voi tehdä lähiomaisille verotta 8500 euroon saakka.
 • Lahja- ja perintöverohyötyjä

 

Markkinoilla on useampaa säästöhenkivakuutuksia. Pankit ja vakuutusyhtiöt myyvät näitä tuotteita ja ne ovat suosittuja varsinkin suunniteltaessa perinnön jakoa. Vakuutusten kuluissa on kuitenkin huomattavia eroja, jotka syövät sijoituksen tuottoa. Kulujen merkitys kuitenkin häviää, kun verohyödyt otetaan huomioon. Esimerkiksi kun vakuutuksenottaja kuolee, vakuutuksen säästö ja tuotto verotetaan kuolinpesän ulkopuolella.

Sijoituskohteiden muutos

Rahastoyhtiö voi myydä osuuksia, ilman että verottaja ottaa tuotosta pääomaveroa. Vakuutuksen sisällä on siksi mahdollista muuttaa sijoituskohdetta eli rahastoa ilman kustannuksia. Yleensä vakuutuksissa on mahdollista vaihtaa rahastoa esimerkiksi neljä kertaa vuodessa kuluitta. Nyt esimerkiksi voisit myydä voitolla olevat korkorahastot ja laittaa koko potin osakemarkkinoille. Toisin kuin perinteisissä rahastoissa, tuottoa ei tällöin veroteta. Mikäli seuraat markkinoita ja muokkaat omaa salkkuasi suhdanteiden mukaan tämä etu on lyömätön.

Tapiolan Rahasto-Omavara on säästöhenkivakuutus. Kuva on Rahasto-Omavaran sijoitusvakuutuksen esitteesstä (PDF).

Sijoitusrahastojen lisäksi usein tarjotaan nk. takuutuottoa. Takuutuotto vaihtelee yhtiöittäin, yleensä se on suhdanteesta riippuen 2-5% vuodessa.

Verotus

Yli 20 000 euron varoista pitää lainsäädännön mukaan maksaa aina perintöveroa. Esimerkiksi jos mummulla on 200,000 euroa säästössä pankkitilillä ja rahastoissa, kuolemantapauksessa nämä varat joutuvat veron alle.

Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaissuhteen nojalla seuraavasti:

Verotettava osuus Veroprosentti ylimenevästä osasta
20-40 000 10
40-60 000 13
60 000- 16

Lähde: Verohallinnon perintöverotus

Selvyyden vuoksi emme käy läpi tässä vähennyskelpoisuuksia. Eli aikaisemmin mummu-esimerkin mukaan 200 000 euron varoista maksetaan perintöveroa 16 prosenttia, joka on 32 000 euroa. Ikäväntuntuinen mätky perinnönsaajille, koska verot pitää maksaa, jotta mummun varat saadaan itselleen. Voisiko sijoitusvakuutus vähentää perintöveron osuutta?

Mikäli mummulla olisi 100 000 euroa varallisuutta sijoitusvakuutuksessa ja toinen osa 100 000 euroa pankkitilillä verotus muuttuu huomattavasti. Vakuutuksessa määrätty edunsaada saa 35 000 euroa ilman perintöveroa. Mikäli mummu olisi laittanut edunsaajaksi kaikki kolme lastaan, voisi näin ollen ohittaa perintöveron maksimissaan 3 x 35 000 = 105 000 euroa. Mummun henkivakuutus siis tulisi veroitta edunsaajille! Verotettavia varoja jäisikin vain 100 000 euroa ja veroja maksettavaksi 100 000 x 0,16 (16 prosentin vero) = 16 000 euroa. Voittoa aikaisempaan esimerkkiin verrattuna 16 000 euroa!

Herää kysymys, miksi perintövero huomioonottaen kannattaisi edes säilyttää suurempia varojaan perinteisillä pankkitileillä ja rahastoissa? Eläkkeelle siirtyvien on syytä alkaa miettimään, miten varojaan voi parhaalla tavalla siirtää omille lapsille tai lapsenlapsilleen. Mikään ei tietenkään estä, että itse nostat silloin tällöin säästöjäsi vakuutuksesta ja käytät omia säästöjäsi esim. matkustamiseen eläkepäivillä. Mutta jos ennenaikainen viikatemies tulee, eipähän lapsesi tai puolisosi joudu maksamaan isoja perintöveroja.

Lahjaverokin suosii vakuutuksia. Vakuutuksen kautta voi lahjoittaa lähiomaiselleen 8500 euroa kolmen vuoden välein verotta, kun ilman sitä lahjoituksia voi tehdä vain 4000 euron edestä.

Rahaa myös omaan kultukseen veroitta

Kun myyt voitolla olevaa osakerahastoa, joudut maksamaan nostamastasi summasta pääomaveron. Sijoitusvakuutuksessa sen sijaan voit nostaa säästösummaa. Esim. vakuutus on kooltaan 100 000 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on rahastojen tuottoa ja 50 000 euroa on säästettyä summaa. Kun nostat 50 000 euroa, et maksa ollenkaan pääomaveroa! Vasta kun nostat tuotto-osuutta, verottaja ottaa perinteisen 28% veron.

Vakuutuksen kulut

Nyt pääsemme syvemmälle ja testaamme onko sijoitusvakuutus todella kulujen arvoinen. Itse olen sitä mieltä, että sijoitusvakuutus sopii parhaiten "vanhemmalle väelle". Parhaat hyödyt tulevat esiin juuri perintöveroa suunnitellessa. On järkevää jossain vaiheessa muutta osa varallisuutta vakuutukseksi ja nauttia näin ollen verohyödyistä. Puhtaana sijoituksena vakuutus ei pärjää tuotossa rahastoille, koska suuret kulut syövät osan tuottoa. Mutta kun varallisuutta alkaa olla sopivasti, terveys alkaa heikkenemään tai ikä painaa, sijoitusvakuutus alkaa varmasti kiinnostamaan perintö- ja lahjaverohyötyjen vuoksi.

Sijoitusvakuutuksessa yleisiä kuluja on merkintä-, hallinnointi- ja lunastuspalkkio. Lisäksi monet perivät muita kuluja, varsinkin ensimmäisinä vuosina.

Sijoitusvakuutusten vertailu
  Hallinnointi Merkintä Lunastus Sijoitusten muutos Lisätietoa
Sampo 0,80 % 2,00 % 1,00 % 12 krt /vuosi Merkintä 1%, jos sopimus on toistaiseksi voimassa
Tapiola 0,30 % 3,50 % 20 euroa 4 krt/vuosi Ensimmäisenä vuonna 50 euron hoitokulu, ensimmäisen viiden vuoden aikana lunastuksesta lisäksi 3%
Nordea 0,65 % 1,00 % 1,00 % 6 krt/vuosi  

Nordean sijoitusvakuutus on kuluiltaan sopiva, mutta pitää muistaa, että vakuutuksen hallinnointipalkkion lisäksi tulee vielä vakuutuksen sisältämien rahastojen kustannukset. Sammon ja Nordean rahastot ovat melko kalliita. Tapiola on ainoa yhtiö, joka mahdollistaa edullisten Seligsonin indeksirahastojen valinnan sijoituskohteeksi. Tosin Tapiolan merkintäkulu on myös selvästi ryhmän kallein.

Kuten aikaisemmin jo kerroin, minusta sijoitusvakuutus ei ole erityisen hyvä sijoituskohde. Mutta kun kyseessä on perintöverojen minimointi, voi helposti säästöä tulla kymmeniä tuhansia euroja! Tällöin suuremmat kulut menettävät merkityksensä.

Harva on todennäköisesti kuullut sijoitusvakuutuksista. Korkeintaan saatat muistaa lehtiartikkelin, jossa joku rikas oli kiertänyt veroja ja niputtanut omaisuutensa vakuutukseen. Ainakin jääkiekko joukkue ja taloja on ollut vakuutuksen sisällä. Onko tavallisella kaduntallaajalla mahdollisuuksia tehdä samaa ja sijoittaa vakuutuksen muodossa. Saako tästä verohyötyä? Kasteri selvittää sijoitusvakuutuksia…

Mitä hyötyä on sijoitusvakuutuksissa?

 • Voit muuttaa vakuutuksen sisällä olevia sijoituskohteita (rahastoja) ilman kustannuksia
 • Sijoitus toimii henkivakuutuksena
 • Voit nostaa säästöosuutta ilman pääomaveroa
 • Lahjoituksia voi tehdä lähiomaisille verotta 8500 euroon saakka.
 • Lahja- ja perintöverohyötyjä

 

Markkinoilla on useampaa säästöhenkivakuutuksia. Pankit ja vakuutusyhtiöt myyvät näitä tuotteita ja ne ovat suosittuja varsinkin suunniteltaessa perinnön jakoa. Vakuutusten kuluissa on kuitenkin huomattavia eroja, jotka syövät sijoituksen tuottoa. Kulujen merkitys kuitenkin häviää, kun verohyödyt otetaan huomioon. Esimerkiksi kun vakuutuksenottaja kuolee, vakuutuksen säästö ja tuotto verotetaan kuolinpesän ulkopuolella.

Sijoituskohteiden muutos

Rahastoyhtiö voi myydä osuuksia, ilman että verottaja ottaa tuotosta pääomaveroa. Vakuutuksen sisällä on siksi mahdollista muuttaa sijoituskohdetta eli rahastoa ilman kustannuksia. Yleensä vakuutuksissa on mahdollista vaihtaa rahastoa esimerkiksi neljä kertaa vuodessa kuluitta. Nyt esimerkiksi voisit myydä voitolla olevat korkorahastot ja laittaa koko potin osakemarkkinoille. Toisin kuin perinteisissä rahastoissa, tuottoa ei tällöin veroteta. Mikäli seuraat markkinoita ja muokkaat omaa salkkuasi suhdanteiden mukaan tämä etu on lyömätön.

Tapiolan Rahasto-Omavara on säästöhenkivakuutus. Kuva on Rahasto-Omavaran sijoitusvakuutuksen esitteesstä (PDF).

Sijoitusrahastojen lisäksi usein tarjotaan nk. takuutuottoa. Takuutuotto vaihtelee yhtiöittäin, yleensä se on suhdanteesta riippuen 2-5% vuodessa.

Verotus

Yli 20 000 euron varoista pitää lainsäädännön mukaan maksaa aina perintöveroa. Esimerkiksi jos mummulla on 200,000 euroa säästössä pankkitilillä ja rahastoissa, kuolemantapauksessa nämä varat joutuvat veron alle.

Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaissuhteen nojalla seuraavasti:

Verotettava osuus Veroprosentti ylimenevästä osasta
20-40 000 10
40-60 000 13
60 000- 16

Lähde: Verohallinnon perintöverotus

Selvyyden vuoksi emme käy läpi tässä vähennyskelpoisuuksia. Eli aikaisemmin mummu-esimerkin mukaan 200 000 euron varoista maksetaan perintöveroa 16 prosenttia, joka on 32 000 euroa. Ikäväntuntuinen mätky perinnönsaajille, koska verot pitää maksaa, jotta mummun varat saadaan itselleen. Voisiko sijoitusvakuutus vähentää perintöveron osuutta?

Mikäli mummulla olisi 100 000 euroa varallisuutta sijoitusvakuutuksessa ja toinen osa 100 000 euroa pankkitilillä verotus muuttuu huomattavasti. Vakuutuksessa määrätty edunsaada saa 35 000 euroa ilman perintöveroa. Mikäli mummu olisi laittanut edunsaajaksi kaikki kolme lastaan, voisi näin ollen ohittaa perintöveron maksimissaan 3 x 35 000 = 105 000 euroa. Mummun henkivakuutus siis tulisi veroitta edunsaajille! Verotettavia varoja jäisikin vain 100 000 euroa ja veroja maksettavaksi 100 000 x 0,16 (16 prosentin vero) = 16 000 euroa. Voittoa aikaisempaan esimerkkiin verrattuna 16 000 euroa!

Herää kysymys, miksi perintövero huomioonottaen kannattaisi edes säilyttää suurempia varojaan perinteisillä pankkitileillä ja rahastoissa? Eläkkeelle siirtyvien on syytä alkaa miettimään, miten varojaan voi parhaalla tavalla siirtää omille lapsille tai lapsenlapsilleen. Mikään ei tietenkään estä, että itse nostat silloin tällöin säästöjäsi vakuutuksesta ja käytät omia säästöjäsi esim. matkustamiseen eläkepäivillä. Mutta jos ennenaikainen viikatemies tulee, eipähän lapsesi tai puolisosi joudu maksamaan isoja perintöveroja.

Lahjaverokin suosii vakuutuksia. Vakuutuksen kautta voi lahjoittaa lähiomaiselleen 8500 euroa kolmen vuoden välein verotta, kun ilman sitä lahjoituksia voi tehdä vain 4000 euron edestä.

Rahaa myös omaan kultukseen veroitta

Kun myyt voitolla olevaa osakerahastoa, joudut maksamaan nostamastasi summasta pääomaveron. Sijoitusvakuutuksessa sen sijaan voit nostaa säästösummaa. Esim. vakuutus on kooltaan 100 000 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on rahastojen tuottoa ja 50 000 euroa on säästettyä summaa. Kun nostat 50 000 euroa, et maksa ollenkaan pääomaveroa! Vasta kun nostat tuotto-osuutta, verottaja ottaa perinteisen 28% veron.

Vakuutuksen kulut

Nyt pääsemme syvemmälle ja testaamme onko sijoitusvakuutus todella kulujen arvoinen. Itse olen sitä mieltä, että sijoitusvakuutus sopii parhaiten "vanhemmalle väelle". Parhaat hyödyt tulevat esiin juuri perintöveroa suunnitellessa. On järkevää jossain vaiheessa muutta osa varallisuutta vakuutukseksi ja nauttia näin ollen verohyödyistä. Puhtaana sijoituksena vakuutus ei pärjää tuotossa rahastoille, koska suuret kulut syövät osan tuottoa. Mutta kun varallisuutta alkaa olla sopivasti, terveys alkaa heikkenemään tai ikä painaa, sijoitusvakuutus alkaa varmasti kiinnostamaan perintö- ja lahjaverohyötyjen vuoksi.

Sijoitusvakuutuksessa yleisiä kuluja on merkintä-, hallinnointi- ja lunastuspalkkio. Lisäksi monet perivät muita kuluja, varsinkin ensimmäisinä vuosina.

Sijoitusvakuutusten vertailu
  Hallinnointi Merkintä Lunastus Sijoitusten muutos Lisätietoa
Sampo 0,80 % 2,00 % 1,00 % 12 krt /vuosi Merkintä 1%, jos sopimus on toistaiseksi voimassa
Tapiola 0,30 % 3,50 % 20 euroa 4 krt/vuosi Ensimmäisenä vuonna 50 euron hoitokulu, ensimmäisen viiden vuoden aikana lunastuksesta lisäksi 3%
Nordea 0,65 % 1,00 % 1,00 % 6 krt/vuosi  

Nordean sijoitusvakuutus on kuluiltaan sopiva, mutta pitää muistaa, että vakuutuksen hallinnointipalkkion lisäksi tulee vielä vakuutuksen sisältämien rahastojen kustannukset. Sammon ja Nordean rahastot ovat melko kalliita. Tapiola on ainoa yhtiö, joka mahdollistaa edullisten Seligsonin indeksirahastojen valinnan sijoituskohteeksi. Tosin Tapiolan merkintäkulu on myös selvästi ryhmän kallein.

Kuten aikaisemmin jo kerroin, minusta sijoitusvakuutus ei ole erityisen hyvä sijoituskohde. Mutta kun kyseessä on perintöverojen minimointi, voi helposti säästöä tulla kymmeniä tuhansia euroja! Tällöin suuremmat kulut menettävät merkityksensä.

2 thoughts on “Vakuutussijoittaminen

 1. välikädet

  Kaikki mikä ei ole suoraa sijoittamista, ja lisää hallinnointipalkkioita yms., vaikeuttaa tavallisen tallaajan vaurastumista. Kaikki mikä sisältää sanan rahasto, vakuutus, pääomaturva…yms. sisältää myös välikäden hallinnointipalkkion. Täten on vain yksi varma rikastuja, koska sijoittaja ottaa riskin, ja se on välikäsi. Jos voit ostaa jonkin tuotteen suoraan, suosittelen tekemään niin. Kyse on ikään kuin säästämisestä, voit säästää rahan etukäteen ja vasta sitten ostaa tuotteen. Voit myös ostaa sen kalliimmalla ostamalla osamaksulla. Tällöinkin on kyse yhden palveluntarjoajan elättämisestä. Haluatko tätä todella, vai onko mahdollista lykätä mielihaluaan hieman kauemmaksi tulevaisuuteen.

 2. Laskelmissa on virhe, joka

  Laskelmissa on virhe, joka vähentää vakuutuksen houkuttavuutta. Vuoteen 2008 asti mummon 100 000 euron perinnöstä veroa menisi 11 100€ (veroprosentti YLIMENEVÄSTÄ osasta oli se 16%). Vuoden 2009 jälkeen perintövero laski ja olisi nykyään vain 8700€.

   

  t: Mörrimöykky

Comments are closed.

Related Posts