PS tilit korvaavat vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Laki niinsanotuista sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (PS tilit) astui voimaan vuoden alussa ja huhtikuun alussa palveluntarjoajat saavat tarjota asiakkailleen PS tilejä. Järjestelmä tulee koskettamaan kaikkia niitä, jotka harkitsevat eläkesäästämistä. PS tilit ovat joissakin tapauksissa ihan hyvä vaihtoehto vapaaehtoisille eläkevakuutuksille ja todennäköisesti nämä PS tilit tulevat suurelta osin korvaamaan vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Mutta mistä näissä PS tileissä onkaan kysymys?

Asiakkaan kannalta PS tilit ovat yksinkertaisia

1.   Asiakas tekee säästösopimiuksen rahoituspalvelua tarjoavan yrityksen (esim. pankin tai rahastoyhtiön) kanssa.

Tämän säästösopimuksen perusteella asiakas voi itse päättää mihin kohteisiin hänen varansa kulloinkin sijoitetaan:

 • pankkitalletuksiin
 • sijoitusrahastoihin
 • osakkeisiiin

Sijoituskohteita voi vaihtaa säästämissopimuksen ehtojen sallimissa rajoissa.

2.   Säästöaikana asiakas saa palveluntarjoajalta informaatiota:

 • eri säästökohteiden kuluista ja riskeistä
 • säästäjältä edellytettävistä toimenpiteistä (esim. osakeanteihin osallistumisesta….)
 • säästöille kertyvistä tuotoista
 • arvion kertyvästä pääomasta kun säästösuunnitelmaa noudatetaan

3.   Säästövarat voi nostaa sitten kun eläkeikä on täyttynyt tai kun jokin muu lakiin kirjattu nostoehto (esim. työttömyys) täyttyy.  

 

PS tilin edut

Herää tietysti kysymys siitä miksi asiakas sitoisi varansa pitkäksi aikaa PS tilille.

Etuja on monia:

 • Asiakkaan ei tarvitse maksaa tuloveroa niistä säästösummista, jotka hän maksaa PS tilille
 • Sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästöaikana. Pääoma voi karttua korkoa korolle periaatteella aina siihen asti kunnes varat nostetaan.
 • Asiakkaalla on säästösopimuksen aikana oikeus vaihtaa ja kilpailuttaa PS palveluntarjoajia. Tämä on selvä etu verrattuna moniin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin, joissa palveluntarjoajan vaihtaminen ei ole yhtä joustavaa.
 • Asaikkaan valinnanmahdollisuudet sijoituskohteiden suhteen on laissa säädetty ja monasti laajemmat kuin nykyisissä eläkesopimuksissa
 • Asiakas saa monasti parempaa tietoa sijoitustensa kehittymisestä. Laki edellyttää palveluntarjoajalta melko hyvää raportointia.
 • Pitkäaikaisen säästäjän varat ovat turvassa mahdollisen henkilökohtaisen konkurssin varalta. Tämä on tärkeää monelle yrittäjälle, joka voi joissain konkurssitilanteessa menettää muun omaisuutensa. On mukava tietää, että jotain on turvassa.   

PS tilillä on myös muutamia oleellisia haittoja:

 • Varat ovat sijoittajan ulottumattomissa aina siihen saakka kunnes lakisääteinen eläkeikä (tai muu lakiin säädetty ehto) täyttyy.
 • Varoja nostettaessa joutuu maksamaan silloin voimassa olevat pääomatuloverot ja maksut, joiden suuruutta on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Kymmenien vuosien kuluttua voi poliittinen tilanne poiketa nykyisestä ja on hyvin vaikea ennakoida miten valtiovalta haluaa silloin kohdella näitä PS tileiltä vapautuvia varoja.
 • PS tilin hoitamiseen liittyy palveluntarjoajan palkkioita, jotka voivat syödä veroedun hyötyjä. Näiden palkkioiden suuruuden me tiedämme vasta huhtikuussa kun palveluntarjoajat alkavat markkinoida PS tuotteitaan.

PS tilit ovat parannus

PS tilit ovat parannus verrattuna nykyisiin eläkevakuutuksiin. Mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoaja luo kilpailua ja parantaa säästäjän asemaa. Etuna ovat myös lakiin kirjatut velvollisuudet informoida PS säästäjää sekä paremmat mahdollisuudet valita sijoituskohde.

Merkittävä yhteiskunnallinen haitta on se, että laki luo verohelpotuksillaan teollisuudenhaaran, jonka lisäarvo yhteiskunnalle on olematon. PS tilien arvo nimittäin perustuu verohelpotuksiin – ja ne saa muu yhteiskunta maksaa. Aika harva PS säästäjä kuuluu potentiaalisiin toimeentulotuen saajiin eikä yhteiskunta siis säästä tulevissa toimeentulotuen määrissä. PS tileillä oleviin varoihin liittyvää omistajavaltaa käyttää pääosin rahoitussektori ja PS tilit kasvattavat rahoitussektorin vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Laki lieneekin rahoitussektorin vahvasti lobbaama ja mahdollistaa yhteiskunnan varojen ja säästäjien varoihin liittyvän vaikutusvallan siirtämistä rahoitussektorille.

Mutta PS tilit ovat kuitenkin säästäjän kannalta parannus suhteessa nykyisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Säästäjän etu on kuitenkin tärkeintä.   

 

Lisätietoja:

Laki pitkäaikaissäästämisestä: 
 
Finanssineuvos Urpo Hautalan (valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto) kokoamaa tietoa PS tileistä:
 

 

Onnellinen eläkeläinen (Lähde: Wikimedia)

Laki niinsanotuista sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (PS tilit) astui voimaan vuoden alussa ja huhtikuun alussa palveluntarjoajat saavat tarjota asiakkailleen PS tilejä. Järjestelmä tulee koskettamaan kaikkia niitä, jotka harkitsevat eläkesäästämistä. PS tilit ovat joissakin tapauksissa ihan hyvä vaihtoehto vapaaehtoisille eläkevakuutuksille ja todennäköisesti nämä PS tilit tulevat suurelta osin korvaamaan vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Mutta mistä näissä PS tileissä onkaan kysymys?

Asiakkaan kannalta PS tilit ovat yksinkertaisia

1.   Asiakas tekee säästösopimiuksen rahoituspalvelua tarjoavan yrityksen (esim. pankin tai rahastoyhtiön) kanssa.

Tämän säästösopimuksen perusteella asiakas voi itse päättää mihin kohteisiin hänen varansa kulloinkin sijoitetaan:

 • pankkitalletuksiin
 • sijoitusrahastoihin
 • osakkeisiiin

Sijoituskohteita voi vaihtaa säästämissopimuksen ehtojen sallimissa rajoissa.

2.   Säästöaikana asiakas saa palveluntarjoajalta informaatiota:

 • eri säästökohteiden kuluista ja riskeistä
 • säästäjältä edellytettävistä toimenpiteistä (esim. osakeanteihin osallistumisesta….)
 • säästöille kertyvistä tuotoista
 • arvion kertyvästä pääomasta kun säästösuunnitelmaa noudatetaan

3.   Säästövarat voi nostaa sitten kun eläkeikä on täyttynyt tai kun jokin muu lakiin kirjattu nostoehto (esim. työttömyys) täyttyy.  

 

PS tilin edut

Herää tietysti kysymys siitä miksi asiakas sitoisi varansa pitkäksi aikaa PS tilille.

Etuja on monia:

 • Asiakkaan ei tarvitse maksaa tuloveroa niistä säästösummista, jotka hän maksaa PS tilille
 • Sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästöaikana. Pääoma voi karttua korkoa korolle periaatteella aina siihen asti kunnes varat nostetaan.
 • Asiakkaalla on säästösopimuksen aikana oikeus vaihtaa ja kilpailuttaa PS palveluntarjoajia. Tämä on selvä etu verrattuna moniin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin, joissa palveluntarjoajan vaihtaminen ei ole yhtä joustavaa.
 • Asaikkaan valinnanmahdollisuudet sijoituskohteiden suhteen on laissa säädetty ja monasti laajemmat kuin nykyisissä eläkesopimuksissa
 • Asiakas saa monasti parempaa tietoa sijoitustensa kehittymisestä. Laki edellyttää palveluntarjoajalta melko hyvää raportointia.
 • Pitkäaikaisen säästäjän varat ovat turvassa mahdollisen henkilökohtaisen konkurssin varalta. Tämä on tärkeää monelle yrittäjälle, joka voi joissain konkurssitilanteessa menettää muun omaisuutensa. On mukava tietää, että jotain on turvassa.   

PS tilillä on myös muutamia oleellisia haittoja:

 • Varat ovat sijoittajan ulottumattomissa aina siihen saakka kunnes lakisääteinen eläkeikä (tai muu lakiin säädetty ehto) täyttyy.
 • Varoja nostettaessa joutuu maksamaan silloin voimassa olevat pääomatuloverot ja maksut, joiden suuruutta on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Kymmenien vuosien kuluttua voi poliittinen tilanne poiketa nykyisestä ja on hyvin vaikea ennakoida miten valtiovalta haluaa silloin kohdella näitä PS tileiltä vapautuvia varoja.
 • PS tilin hoitamiseen liittyy palveluntarjoajan palkkioita, jotka voivat syödä veroedun hyötyjä. Näiden palkkioiden suuruuden me tiedämme vasta huhtikuussa kun palveluntarjoajat alkavat markkinoida PS tuotteitaan.

PS tilit ovat parannus

PS tilit ovat parannus verrattuna nykyisiin eläkevakuutuksiin. Mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoaja luo kilpailua ja parantaa säästäjän asemaa. Etuna ovat myös lakiin kirjatut velvollisuudet informoida PS säästäjää sekä paremmat mahdollisuudet valita sijoituskohde.

Merkittävä yhteiskunnallinen haitta on se, että laki luo verohelpotuksillaan teollisuudenhaaran, jonka lisäarvo yhteiskunnalle on olematon. PS tilien arvo nimittäin perustuu verohelpotuksiin – ja ne saa muu yhteiskunta maksaa. Aika harva PS säästäjä kuuluu potentiaalisiin toimeentulotuen saajiin eikä yhteiskunta siis säästä tulevissa toimeentulotuen määrissä. PS tileillä oleviin varoihin liittyvää omistajavaltaa käyttää pääosin rahoitussektori ja PS tilit kasvattavat rahoitussektorin vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Laki lieneekin rahoitussektorin vahvasti lobbaama ja mahdollistaa yhteiskunnan varojen ja säästäjien varoihin liittyvän vaikutusvallan siirtämistä rahoitussektorille.

Mutta PS tilit ovat kuitenkin säästäjän kannalta parannus suhteessa nykyisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Säästäjän etu on kuitenkin tärkeintä.   

 

Lisätietoja:

Laki pitkäaikaissäästämisestä: 
 
Finanssineuvos Urpo Hautalan (valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto) kokoamaa tietoa PS tileistä:
 

 

Onnellinen eläkeläinen (Lähde: Wikimedia)

2 thoughts on “PS tilit korvaavat vapaaehtoiset eläkevakuutukset

 1. PS-tili on mainio tuote,

  PS-tili on mainio tuote, jolle on olemassa hyvät markkinat. En kuitenkaan usko, että tämä tuote tulee korvaamaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden eläkevakuutustuotteet. PS-tili on monelle liian monimutkainen tuote. Suurin osa ihmisistä ei ymmärrä tai heillä ei ole kiinnostusta päättää omien eläkerahojen sijoituskohteista. Näille ihmisille perinteinen yksinkertainen eläkevakuutus, jossa sijoituskohteet on ennaltavalittu on helpompi vaihtoehto. PS-tili tulee aivain varmasti laskemaan perinteisten eläkevakuutusten kuluja ja tekee samalla niistäkin kilpailukykyisempiä.

  Itse odotan innolla PS-tiliä. Silloin eläkesäästäminen alkaa kiinnostaa aivain eri tavalla. Ainoa murhe on poliitiikkojen aiheuttama riski eläkesijoituksissa. Laki muuttuu koko ajan ja samalla eläkesäästöt voivat karata yhä kauemmaksi tulevaisuuteen. Aikaisemmin eläkesäästäminen oli porkkana aikaisempaan eläkkeelle siirtymiseen. Nyky nuorisolle ja vanhemmillekin eläkesäästäminen alkaa olemaan pakollinen paha, koska eläkkeellä ei enää tule toimeen tulevaisuudessa. Sinäänsä ikävää, että ihmiset pakotetaan säästämään omia eläkkeitä. Yksi suurimpia ongelmia on, etteivät kaikki kykene tekemään oikeita sijoituspäätöksiä. Hyvät myyjät myyvät kalliita tuotteita, joiden sijoitussuunnitelmat ovat päin mäntyä ja kulut syövät suurimman osan tuottoa. Ongelmana tulee olemaan, että monen eläkesäästöt valuvat pankkien, sijoitusyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden pohjattomiin taskuihin. Kun eläkestäästäminen alkaa olemaan lähes pakollista kaikille, tulisi valtion järjestää jonkinlainen varmasti puolueeton "valtion tukema eläkevakutuus", jossa kulut olisivat kohtuulliset ja se sopisi tavalliselle kadun tallaajalle. Tosin tälläinen on jo olemassa – valtion oma eläkejärjestelmä… Mutta kun tätä järjestelmää ollaan purkamassa ja se korvataan ihmisten omalla vastuulla olevalla eläkesäästämisellä.

  Mitähän mieltä nykysysteemistä olisivat ne päättäjät, jotka aikoinaan koko Suomen eläkejärjestelmää olivat luomassa. Hyvinvointi yhteyskunnan tarkoituksena on pitää huolen vanhuksista, sairaista ja syrjäytyneistä. Kaikkien tilastojen mukaan Suomi on hyvää vauhtia ottanut takapakkia ja vanhoja hyvinvointiyhteiskunnan palveluja puretaan askel askeleelta.

Comments are closed.

Related Posts