Arvonnousuvero korvaamaan nykyinen varainsiirtovero?

Hallitus on päättänyt nostaa asunnoista maksettavaa varainsiirtoveroa 1,6%:sta 2%:iin. Mielestäni varainsiirtoverosta pitäisi päinvastoin luopua – ja samaa mieltä ollaan myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Se on valtion kokonaisbudjettia ajatellen melko pieni osuus, joka olisi hyvin korvattavissa.Mietitäänpä henkilöä, joka muuttaa elämäntilanteiden muuttuessa moneen otteeseen 10 vuoden aikana. Hän haluaa kuitenkin asua itse omistetussa asunnossa, joten hän on joka muuton yhteydessä maksanut kiinteistövälittäjän kalliit palkkiot. Onko hän muuttamisellaan aiheuttanut ympäristölleen sellaista haittaa, että häntä pitää lisäksi rangaista toistuvilla varainsiirtoveroilla? Onko hän saanut muuttamisestaan sellaista tuottoa, johon verottajan olisi oikeudenmukaista puuttua? Ei mielestäni.

Hallitus on päättänyt nostaa asunnoista maksettavaa varainsiirtoveroa 1,6%:sta 2%:iin. Mielestäni varainsiirtoverosta pitäisi päinvastoin luopua – ja samaa mieltä ollaan myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Se on valtion kokonaisbudjettia ajatellen melko pieni osuus, joka olisi hyvin korvattavissa.Mietitäänpä henkilöä, joka muuttaa elämäntilanteiden muuttuessa moneen otteeseen 10 vuoden aikana. Hän haluaa kuitenkin asua itse omistetussa asunnossa, joten hän on joka muuton yhteydessä maksanut kiinteistövälittäjän kalliit palkkiot. Onko hän muuttamisellaan aiheuttanut ympäristölleen sellaista haittaa, että häntä pitää lisäksi rangaista toistuvilla varainsiirtoveroilla? Onko hän saanut muuttamisestaan sellaista tuottoa, johon verottajan olisi oikeudenmukaista puuttua? Ei mielestäni.Samaan aikaan joku toinen 10 vuotta samassa asunnossa asunut on voinut nauttia todella merkittävästä asunnon arvonnoususta. Puuttuuko verottaja tähän? Ei puutu. Muuttamisesta siis rangaistaan verolla, mutta oma asunto on sijoituskohteena poikkeuksellisesti sellainen, ettei sen arvonnousua veroteta missään vaiheessa, kunhan asunnossa on asunut yli kaksi vuotta.Toisin kuin asunnon arvonnousun verottamiselle, varainsiirtoverolle on vaikea nähdä mitään perusteluja sen fiskaalista merkitystä lukuunottamatta. Oman asunnon myyntivoiton verottamisessa on tietysti se ongelma, että pitkän ajan jälkeen myynnistä voisi tulla niin suuret veroseuraamukset, että siitä tulisi paljon varainsiirtoveroakin suurempi muuton este. Mielestäni on silti löydettävissä malli, joka tekee verotuksesta nykyistä oikeudenmukaisempaa ilman, että synnytetään kenellekään järjettömän suurta kynnystä vaihtaa asuntoa.Arvonnousuveron periaate

Ehdotan harkittavaksi seuraavankaltaista mallia:

 • Poistetaan varainsiirtovero.
 • Asetetaan oman asunnon arvonnousu 50-prosenttisesti veronalaiseksi. Tämä vero peritään seuraavasti:

  • Asunnon arvonnousua seurataan alueellisesti ja asuntokoon mukaan jaotellun tilaston perusteella vuosittain verrattuna vuosineljännekseen, jona asunto oli hankittu. Asunnolle lasketaan tämän tilastollisen arvonnousun pohjalta uusi hinta, josta vähennetään 15%.
  • Mikäli tämä 15%:lla vähennetty tilastollinen hinta on enemmän kuin asunnon hankintahinta, arvonnousu katsotaan veronalaiseksi. Arvonnoususta puolet on verovapaata, mutta lopusta suoritetaan pääomaveron suuruinen arvonnousuvero.
  • Perittävästä verosta vähennetään aiempina vuosina samasta asunnosta peritty arvonnousuvero. Mikäli tilastohinnat kyseisellä alueella laskevat, suoritetaan aiempina vuosina peritystä arvonnousuverosta veronpalautus.
  • Asuntoa myytäessä lasketaan lopullinen myyntivoitto, joka suoritetaan pääomaveron suuruisena, mutta 50-prosenttisesti verovapaana siten, että myyntivoitosta vähennetään samasta asunnosta aiemmin peritty arvonnousuvero.

Otetaan vielä selvyyden vuoksi todellisiin tilastoihin pohjautuva esimerkki. Matti Meikäläinen osti vuoden 2006 1. neljänneksellä pääkaupunkiseudulta yksiön, josta hän maksoi 100 000 euroa. Alla on taulukkoon laskettuna seuraavien vuosien viimeisten vuosineljänneksien tilastollinen asunnon hinta, arvonnousuveroa varten laskettu verotuksellinen hinta, sekä kyseisenä vuonna maksettava vero (käyttäen nykyistä 30 prosentin suuruista pääomaveroa).

Verovuosi Tilastollinen hinta Verotuksellinen hinta Maksettava vero
2006 106040 € 90130 € 0 €
2007 113760 € 96690 € 0 €
2008 111520€ 94790 € 0€
2009 129650€ 110200€ 1530€
2010 136050€ 115640€ 816€
2011 142510€ 121140 € 825€
    YHTEENSÄ: 3171€

Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä asunnon hinta olisi noin 111500 euroa. Kun tästä vähennetään 15%, saadaan 94800 euroa, joten ei synny vielä verotettavaksi katsottavaa arvonnousua. Vuoden 2009 verotuksessa syntyy kuitenkin jo 10200 euroa verotettavaa arvonnousua, josta maksetaan mallin mukaan 1530 euroa veroa. Yhteensä yksiölle näiden vajaan 6 vuoden aikana tulleesta tilastollisesta 42 500 euron arvonnoususta tulisi 3171 euroa maksettavaa veroa.

Oletetaan, että kyseinen Matti Meikäläinen olisi käyttänyt remonttikuluihin 3000 € ja päättäisi myydä asuntonsa vuonna 2012. Välittäjä vie kauppahinnasta 4000 €. Katsotaan kaksi vaihtoehtoista skenaariota:

 • Mikäli hän saisikin asunnosta tilastollisista odotuksista poiketen vain 120 000 €,tulisi lopulliseksi myyntivoitoksi remonttikulujen ja välityspalkkion jälkeen vain 13 000 €. Häneltä olisi tällöin peritty liikaa arvonnousuveroa, jolloin hän saisi asunnon myynnin yhteydessä 1220 € veronpalautuksia.
 • Mikäli hän saisi asunnosta tilastollisten odotusten mukaisesti esimerkiksi 143 000 €, jäisi lopulliseksi myyntivoitoksi kulujen jälkeen 36 000 €. Kun huomioidaan aiemmin maksetut arvonnousuverot, jäisi myyntivoitosta maksettavaksi vielä 2230 € veroa.

Mallissa on useita etuja. Se on oikeudenmukainen, koska se asettaa asuntojen arvonnousun tuottaman tulon muiden tulonlähteiden tapaan veronalaiseksi. Toisekseen tällöin ei synny painetta pyrkiä maksimoimaan ensiasunnon varainsiirtovapauden luomaa erityisasemaa. Lisäksi se laskee useimmissa tapauksissa kynnystä muuttamiseen. Tilastoihin nähden heikosti pärjänneestä asunnosta ei välttämättä tulisi lainkaan lisäveroja maksettavaksi. Yllä olevan esimerkin selvästi voitollisestakin myynnistä realisoituva 2230 euron vero on piirun verran alempi kuin kyseisestä 143000 euron kauppasummasta nykyisellä varainsiirtoverolla maksettavaksi tuleva 2290 euroa. Kahden prosentin suuruisella varainsiirtoverolla summa olisi jo 2860 euroa, mikä tekee erosta suuremman. Yleensä on myös tapana ostaa isompi ja samalla kalliimpi asunto, joten realistisempi summa tuota 2230 euroa vastaavalle samassa yhteydessä maksettavalle varainsiirtoverolle olisi oikeastaan pikemminkin 4000 euroa, mikä lankeaisi maksettavaksi 200 000 euron asunnon ostamisesta. Muutaman vuoden tähtäimellä muuttamisen rangaistavuus laskisi nykyisestä vielä tätäkin selvemmin, sillä muuton jälkeen välttyisi arvonnousuveron maksulta luultavasti ainakin muutaman vuoden ajan.

8 thoughts on “Arvonnousuvero korvaamaan nykyinen varainsiirtovero?

 1. joo,

  Joo, kaikista veroista voitaisiin luopua. Ja varsinkin niistä jotka kipeimmin minua koskevat.

  1. Tarja Filatov /sd

   Varainsiirtoveron tuottoarvion korottaminen

   Vuosi-ilmoituksen arvopaperikaupan suomalaisilta verovelvollisilta saamisen sekä etävälittäjien verovalvonnan tehostamisen seurauksena verotulot lisääntyisivät varovaisenkin arvion mukaan 300 miljoonaa euroa vuodessa.

    

   1. Talousarvioesitys

    Eikö tuossa esityksessä kehotettu etävälittäjien tarkempaan valvontaan ja sitäkautta mahdollisia piilossaolevia suomalaisten myyntivoittoja saataisiin verottajan tietoon? Esityksessä ei liene puhuttu mitään varainsiirtoverosta vaan nykyisen lain tarkemmasta valvonnasta. Asiasta en mitään tiedä, mutta en usko että hallintarekisterin suojissa on edes kauheasti suomalaisia yksityishenkilöitä. Tämä siksi koska hommahan voidaan tehdä täysin lailliseksi perustamalla yhtiö ulkomaille joka tekee sitten tätä kauppaa.

    Tuota 300 miljonaa, mikä esityksen mukaan on 'vähintään' voidaan pitää aika suurena. Suomessa koko pörssistä on hallintareksterissä olevassa omistuksessa noin 38% ja varmasti reilu valtaosa noista ovat ulkomaalaisia tai sitten verovapaita instituutioita (rahastoja, säätiöitä,…) . Koko pörssin markkina-arvo on noin 120 miljardia ja kurssien sahatessa paikoillaan keskimäärin ei edes myyntivoittoa synny. Nyt esimerkiksi Helsingin pörssin 25 suurimman yrityksen markkina-arvo on samalla tasolla kuin vuoden 2010 alussa. Osingothan on täysin epäoikeudenmukaisesti verotettu, koska suoraa veroa niistä maksaa käytännössä vain suomalaiset yksityishenkilöt eli piensijoittajat. Kaikki vauraat laitokset (rahastot, säätiöt,..) jotka ovat kertoneet mielipiteensä vallassaoleville puolueille niiltä puolueet ovat vapauttaneet osinkojen verollisuuden. 

   2. Offtopic: Osingoista menee verot tappioista huolimatta

    "Osingothan on täysin epäoikeudenmukaisesti verotettu, koska suoraa veroa niistä maksaa käytännössä vain suomalaiset yksityishenkilöt eli piensijoittajat. "

    Tämä menee nyt sinänsä aiheen vierestä, mutta ei tuossa vielä kaikki. Lisäksi osingoista pitää maksaa verot aina, vaikka olisi tehnyt vain tappiota! Kirjoitin aiheesta toissavuonna:

    http://www.piksu.net/artikkeli/hetem%C3%A4en-ty%C3%B6ryhm%C3%A4-mihin-unohtui-oikeudenmukaisuus-osinkoverotuksessa

  2. Ei muuttamisesta tulisi rangaista

   Ei kyse ole siitä, ketä vero koskee. Kyllä minua, kuten suurta osaa suomalaisia koskevat molemmat verot, joten ei kyse ole siitä. Kyse on siitä, että en halua, että minua tai ketään muutakaan rangaistaan muuttamisesta verotuksellisesti. Sen sijaan asunnon arvonnousun aikaansaaman ansion verottaminen on oikeudenmukaista. Sekin toki voisi tapahtua inflaatiokorjattuna, mutta eipä inflaatiokorjausta tehdä muillekaan luovutusvoitoille.

 2. Arvonnousu

  Mutta miksi arvonnousua ei veroteta 100%? Ja miksi ihmeessä tuohon arvonnousun verottamiseen vaikuttaa onko itse asunut asunnossa tai ei? Tuo arvonnousu pitäisi verottaa samoin kuin minkä tahansa osakkeen arvonnousu. Eli arvonnousu verotetaan 100% ja jos on omistanut asunnon tarpeeksi kauan voisi käyttää hankintameno-olettamaa (inflaation vuoksi). Varainsiirtovero on kanssa mielestäni täysin älytön vero, ei siinä synny kenellekkään mitään lisää mitä ptäisi verottaa.

  1. Kokeiluvaihe

   Kiitos kommentista ja hyvistä kysymyksistä. Tässä vastauksia:

   "Mutta miksi arvonnousua ei veroteta 100%? "

   Yleisesti ottaen ei mielestäni tule tehdä liian radikaaleja muutoksia kerralla. Tämä olisi jo lähtökohtaisesti iso muutos, jota lieventäisi se, että vero olisi vain 50-prosenttinen. Lisäksi tuo puolittainen verovapaus lievittäisi tilastoihin pohjautuvassa arvonmääräytymisessä syntyviä hinnoitteluvirheitä ja keventäisi muuttamisen kynnystä. Mikäli järjestelmä toimisi hyvin, voisi harkita puolittaisen verovapauden laskemista tai jopa poistamista.

   "Ja miksi ihmeessä tuohon arvonnousun verottamiseen vaikuttaa onko itse asunut asunnossa tai ei? "

   Piti ihan tarkistaa oma tekstini, sillä en muistanut maininneeni, että tämä olisi tarkoitus kohdistaa vain omaan asuntoon. Näköjään olin käyttänyt ilmaisua "oman asunnon arvonnousu", joten niin tuossa tosiaan annoin ymmärtää. Selvennettäköön siis, että arvonnousun verottamisen olisi tarkoitus koskea siis myös sellaisia asuntoja, joissa itse ei ole koskaan asunut. Toisaalta tuo puolittainen verovapaus tarkoittaisi sitä, että realisoinnin yhteydessä tapahtuva verotus keventyisi muiden asuntojen osalta nykyisestä, joten käytäntö voisi olla sellainen, että tuo 50-prosenttinen verovapaus koskisi vain sitä asuntoa, jossa itse asuu.

   Eli arvonnousu verotetaan 100% ja jos on omistanut asunnon tarpeeksi kauan voisi käyttää hankintameno-olettamaa (inflaation vuoksi).

   Hankintameno-olettama on sinänsä myös melko kankea käytäntö, jota olisi hyvä kehittää. Inflaatiolta suojaaminen kuulostaa ihan kauniilta, mutta eihän se siltä suojaa ennen kuin nimellinen hinnan nousu on todella suurta, ja toisaalta tällöin tuo suoja voi hyvinkin ylittää inflaation merkityksen. Pahimmassa tapauksessa varsinkin tuossa 10 vuoden rajan kohdalla se voi myös motivoida vaaralliseenkin verosuunnitteluun.

   Ps. Mukava kuulla, että olet varainsiirtoveron älyttömyydestä samaa mieltä! En ole ollenkaan tyytyväinen sen nostamispäätökseen.

 3. Varainsiirtoveron puolesta

  Mielestäni varainsiirto verolla on oma paikkansa verotuskokonaisuudessa. Varainsiirtovero on siinä miellessä erinomainen vero, että sitä on lähes mahdotonta kiertää. Toinen tällainen vero on kiinteistövero. Lisäksi varainsiirtoverotus ei ole kovinkaan tulkinnanvaraista verotusta. Myös nämä näkökohdat voidaan perustellusti ottaa huomioon uusia veroja säädettäessä. Toki veronmaksukykyisyys ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeämpiä periaatteita kuin verotuksen tehokkuus ja yksinkertaisuus.

   

  Ennustan että tulevina vuosina kiinteistöverotusta tullaan kiristämään.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan